Ivek je antivakser i antimasker. F petek je f Čakofco sezval antivakserskoga mitinga. Zvâl je tésta Đuro, naj dójde na skup, naj jim se prekluči. Đura mo je rękel:
“- A kaj bom jâ na totomo skupo, čé sam se cépil i mislim ka je cépleje dobro i pametno?”
Ivek se počel huliti pa Đuri norčlivo vel’i:
“- Dooobro, dobro deda! – A jâ sam navék išel na skup vaše političke strájke KVP da gut ste sezvali skupa, makar mi je nikaj od onoga kaj ste tam larmali né bilo po vóli! – Naj vam bo!”
Tést Đura je onda, videl ka nav dobro pa je, kak da bi se prebudil, rękel zęto Iveko:
“- Vredo Ivek, čé ti to organizéraš i čé je to humano, odezval bom se! – Moreš rečunati na męne, na Sido, na sósede i išče na neka mojih prijateli!”
Ivo mo vęsel vel’i:
“- Saka čast, deda! – Ali ka nate mislili ka sam jâ sám?! Nas ga hilade! Na fejso je anketa po šteri nas podržâvle 80 posto Međimorci! – Zótim prosvedima bomo vlâsti napravili škandâla, isto takšoga kak ogranki antivakseri v Zâgrebo, f Puli, f Parizo… – Naj dójde i televizija i novine, naj s’i znâjo da se ludima več nębre lagati! “- Dosta je varaja ka je korona zaraza!”

F petek v jutro antivakseri so se zbrali f Čakofco. Dojšlo ga jih blizo tridęsti! – Nosili so transparęnte “Dosta je lâži za korona virosa!”, “Nečemo biti pokosni štakori!”, “Dosta je cépleja”, “Korona je zmišlena!”, “Dosta ja varaja ka je korona zaraza”!
Išli so f prošęciji – pred kotar!

Pred kotarom so postâli i kričali to kaj piše na parolaj! – Nakon frtâl vure kak so vuni kričali, dojšla je vum jęna čistačica, pa jim je rękla:”- Kaj očete? – Kaj se dęrete kak da ste na Dinami!? – Néga ga precednika! – Na službenim póto… zapraf … otpęlali so ga v Zâgreb!”
Te ji je Ivo, kak vođa antivakserskoga protestnoga skupa rękel:
“- Dosta nam je diktaure z kovid potvrdaj i céplejom! – Dosta je varaja ka je korona zarazna!”
Čistačica jim je onda zakričala:
“- Što pak vas opče kaj pita?! – Kaj ste dosadni?! – Zginite dimo ka počistim, drugač bom zvâla ove ki so otpęlali precednika! – Bote se začas i vi javno kajali!?”
Ivek je videl ka jim tu nišči nika ne bęre gori i svojaj protestantaj je rękel:
“- Dooobro, néga ga precednika kotara, a néga ga néti novinâri – idemo mi k gradonačelniko!”

“- Dojšli so pred kancelarije grâda Čakofca. Zijali so kak i pred kotarom!
Dojšla je vum jęna spremačica v zelénaj rukavicaj i pitala jih kaj očejo! Ivo ji je svečano povedal ka očejo ka dójde vum precednik grâda! – Te jim je ova rękla:
“- Néga ga načelnika! – Na službenim póto je… ovoga… otpęlali so ga v Zâgreb!”
Ivek ji je onda, kak vođa antivakseri rękel:
“- Očemo jęmo i svéto ręči “Dosta je varaja ka je korona zaraza”! _ Dé so vę novinâri?!
Onda mo je čistačica zazijala:
“- A štó vas je opče kaj pital?! – Kaj ste dosadni?! – Pobęrite sa otod ka nam zvâla – ove šteri so dojšli po kradonačelnika! – Začas bote se i vi bečali i javno kajali…!”
Ivek je videl ka jih néti tu nišči ne šmirgla, i néga novinâri, pa vel’i svojim antivakserima:
“- Dooobro! – Néga ga kradonačelnika, néti novonâri… – Hote, idemo mi pred bolnico!”

I tak so se s’i skupa f prošęciji, s transparęntima otpravili k Bolnici.
Stâli so kre ograde i kričali: “Dosta je varaja ka je korona zaraza!”, “Korona je zmišlena …!”
Dojšla je vum pred jih jęna stariša vęrtarica i počela se spominati z jimi:
“- Kaje ludi? – Kaj krč’ite? – Kaj vam je? – Ako ste né fést betęžni, ite dimo pa dójdite f pondélek od osem do dęset ili odvečer od dvé do šest! – Vę ste né na redo, stiska je!”
Ivek je rekel toti stâri vęrtarici:
“- Nejdemo mi nikam dok ne dójde sém vum šéf bolnice!”
Te jim je je tota vęrtarica rękla da šéf bolnice néma časa jer léči lude i pitala jih je – kaj zapraf očejo od šéfa bolnice!? – Ivo ji je, kak šéf antivakseri rękel:
“- Mi smo antivakseri i antimaskeri i protestéramo protiv lâži i teróra s céplejom! Očemo šéfo ręči ka nam je dosta lâži o zarazi, ka je dosta toti bedastoči da se od korone ludi zarazijo, ka od toga zbetęžajo i ka hmirajo! – Mi smo humanisti štere podržâvle 80 posto Međimorci!”

Vęrtarica se te malo zamislila… počóhala po brâdi… poględnola jih pa jim vel’i:
“- Razmim! – Jâ to jâko poštivlem! – Morti bi vam jâ … zaprav, mislim ka vam jâ morem pomoči… Gospoda antivakseri i antimaskeri hote z męnom!”
Pozvâla jih je dale nutri, f prostor med stâro i nóvo bolnico, dé je zvuna kre cpódji obloki bilo dvajsti kórpi sako fórmo robe. Vęrtarica jim je rękla:
“- Poštovani antivakseri, jâ idem dogovârjat z šéfom bolnice ka dójde vum, a vas prosim i predlâzem ka kak humanisti i humanitârci, napravite jęden mali, humanitarni gest! Prosim vas, vi toti čas dok jâ délam za vas: zémite pred sębe, saki jęno toto kórpo, pa pręberite – kaj je vrédno, kak – postelijav, vajkošnice, guji – to dénite na jęden kup, a kaj je potrošno i za hititi, kak gaze, pelene, gače, frbanti – na drugi kup! – Malo preméčite i šéfo bo se to dop’alo!! – On bo takšaj humanitarcaj sikak dojšel vum! – Evo, dojšli so i novinâri! – Več slikajo!”

I Ivijovi antivakseri so se odma poprijeli posla, zeli saki jęno kórpo i počeli premétati!
Dok je vęrtarica išla iskat šéfa, Ivo zakrč’i za jóm, samo ka jo pita – išče to:
“- Halo gospođa, a kaj je to …kaj rezebiramo… ka bomo znali novinâraj povedati kaj smo to f humanitarni akciji delali za nârod…”
Vęrtarica se obrne pa vel’i:
“- Ah, to je … To so stvâri od onih ludi šteri so bili tu kak – zaraženi s koronom pa so, jęni dišli dimo, jęne so otpęlali v Zâgreb, jęni hmrli … pa tó vę nišči neče… pa je dobro ka ga takših… humanih ludi, šteri se korone ne boj’ijo i ka očejo i vupajo i ka bodo…”

Vęrtarica je né ftegnola do krâja zgovoriti ręči i – si so cuknoli róke kręj od kórpi i rezbejžali se! – Liza i Sida so kak i drugi, f smrtnomo strâho bejžale prti vum … a onda pre vrâtaj nâglo obrnole nazâj, nutri – prti Hitni, jer jih je … duš’ilo… nutri pęklo …žarilo… Novinâri so slikali!

Povratak na naslovnicu…