V Zâgrebo, v naši kulturni metropoli, se je organizéral “Festival prâzne slame”. Prejaviti se more sako selsko gazdinstvo štero ima svojo prâzno slamo, i to – v balaj.

Đura i Sida so zezvali Pepija i Lizo i predložili:

“- Hote ka se jâvimo na toti “Festival prâzne slame”! Treba samo pęlati balo slame i tam se te ocen’ivle i zbira. – Némamo kaj zgub’iti! – Čé dob’imo…Itak, nagrada je pet hiladi evri…!?”

Složili so se Pepi i Liza. Đura tak i tak néma slamo, pa ka te naj… nešči neka… V Zâgreb so pod haobo deli Pepijovo balo i sęli se v Đurin Opel. Dén predi so zazv’edili ka bo na “Festival prâzne slame” dojšla i telev’izija. Žénske so zâto odž’agali f Čakovec na frizure i lickaje.

Drugi dén otpravili so se v Zâgreb. Več vu dvoro je Sida odmerila Đurija pa zakričala:

“- Kaj Đura! – Takši ti ideš v Zâgreb?! – I k tomo išče i na telev’izijo.,- Pogledni si šolce! Pa kre gópca ti je zas’ušeni štâljak. Odma idi k kop’aji, tam ti je cójek pa si to sp’ucaj! Pa nębreš tak! Jaaaj, kaj bi vi bez nas! Da ga nas žénski néga, tam bi se sam sram’otili!”

Te pa je Liza šacnola Pepija i prij’ela se za glâvo:

Pepi, pa nogâlnica ti je zn’utra hlâč za jęn prst respârana. Dé si si tó rezdral. – I róm si si móral tote štâlne obleči?! – A jâ sam se tri dni riftala! – Sam me sram’otiš! – Bejži nutri i obléči si one štere sam ti kupila za trijâčko proščéje, ka boš zgledal na – gospona, a né tak!”

Te so dojšli v Zâgreb do tote dvor’ane. Pepi je cuknol Lizo za rokâv, pa ji napól stiha vel’i:

“- Liza hlače mi idejo doli! – Ftrgel mi se je gómb. Znâš, tote nóve so… bez remęna i kâpče, na pęglo! Zgledi da je né bil dobro zaš’iti! Otpal je i zgubil se!”

Liza si je znova globoko zdehnola. Pepija je pot’egnola na stráno, z tâškice je zela ziherico i:

“- Dęj sém, ka vidim! Mirno stój, ka ti zakâpčim z ziharicom, ka jih… ne zgub’iš… Jaaj, kaj bi vi dedi da némate nas!? Se po sód bi se sram’otili i – z vas bi se ludi smij’ali…!”

F toti dvorani dé se održâval “Festival prâzne slame” dojšli so tulši ludi ze svojaj balaj slame ka je to né za ver’ovati! Te je na veliko pozornico dojšel nekši… i na mikrofón rękel:

“- Saka grupa i saka bala morejo meti samo jęnoga prectavnika, a ostali dóli, gledite i pókajte.

Na bino bodo hodili jęn po jęn, saki bo dojšel ze svojom balom slame, pokâzl bo jo publiki, a vi poštovani proizvođâči prâzne slame, vi i kom’isija štera je na bini, f šteri so tri zgodne Zagrepčanke štere se razmijo f prâzno slamo, bote nazâdje zebrali najbolšo i najinteresantnišo prâzno slamo!”

Ovi naši so se dogovorili ka, čé je tak, ka bo jivo balo slame na bino nęsel Pepi.

Tak so ludi jęn po jęn hodili gori. Saki se prectavil, v zrâk je zdigel svojo balo i z druge strâne dišel doli. Odzâdi na bini je sedéla komisija mlâdi Zagrepčânki, štere so to pratile. I to je trajalo i trajalo. Čovek po čovek. Slama po slama. Bala po bala v zrâko.

Te je okóli pedesetoga po redo, išel Pepi. – Dožuril se je do pozornice. Čvrsto je držal i – k sębi tiskal balo. Da je bil gori, né jo je v zrâk zdigal! Samo jo je tiskal k sęj. Fést jo je tiskal k sęj i zbočki se žuril doli…!

Minolo je.

Te so toti na pozornici… malo sém, malo tâ, neka sém neka tâ i te… – Špiker je rękel:

“Poštovani natjecatelji, na “Festivalo prâzne slame” pobjedil je Pepi Mlâčjak iz Glavatišča! Iz tehničkih razloga ne možemo vam ga ponovno predstaviti, pa nagrado predajemo jęgovi žęni!”

Fęrtik.

Pepi se je z balom, tiskajoč jo i dale k sębi, odž’uril do aota. Por’inol jo je pod haobo i sel se v aoto. Ovi so slavili, dob’ejžali do jęga i ponorévali od sręče. Pepi je bil samo stiha.

“- Pepi, Pepi, sę one Zagrepčânke s komisije so bile za tębe! Pobedili smo! Tu so pare!”

Pepi je srd’ito sam sklimâval:

” – Znám! Znám! – Ali spoiradi tębe Liza, skorom bi me na poz’ornici bil trefil fršl’og!”

” – A kaj očeš!? Sę je bilo super! … – I nęznam zakaj si né zdigel balo v zrâk kak i s’i drugi natjecateli! Pa naj se vidi! – Imamo kaj pokâzati!”

Pepi jo je zb’očki poględnol i zbeštejaril:

” To ka sam né toto balo zdigel v zrâk to si ti kriva!”

Liza se iznenadila pa ga pita:

“- A kaj bi jâ bila kriva to – ka si ti né balo zdigal v zrâk, i pokâzal – naj nârod vidi?! “

Pepi ji namétal:

“- Imaš, imaš! – Da sam išel z balom gori i pred publiko i komisijo, čim sam z nogom stal na pozornico, tvoja ziharica je – né zdržâla! Hlače so mi móm bile na pól riti…!”

Te si je Liza malo prem’islila … aha, ziharica počila … halče na póto prti…. a odzâdi mlâda komisija… Pa mo je rękla:

“… Nó, kak sam rękla! – Kaj bi vi bez nas!? – Bęz nas žénski naj nigdâr pob’edili!”

Povratak na naslovnicu…