Korona viros se pospravil ze sakodnevni štandi, ili si je zel paozo. Kak je gut, vę je drugo stanje. Ki so se za vréme epidemije né žęnili, jer – nębreš napraviti gostuvaje kak je šęga, vę morejo vum z ilegâlne lubavi vę se morejo napraviti poštęna gostuvaja i vę bodo kak se kâže, nagrnoli na ženidbe, tak ka bo po cirkvaj i matičnaj uredaj stiska.

Đurin vnuk Jožek, vę je leto i pól toga, hodi k puci v Okróglo Grabo, opčina Sveti Oręmoš na Brego. Za ozbilno.

Več láni z prtuletja, kak je Jožek počel hod’iti k hiži – nutri, pucina mama je malo spitala Jožeka “kaj misli” i odma mo je dâla na znáje “- Ili se ženiti ili né hoditi!”

Jožek je onda budóčoj punici rękel:”- Vidite, žénska glâva, da je korona viros i privas i prinas i da so zabrájena gostuvaja! A jâ se očem žęniti kak prâvi dečko, z mužikâšaj po cesti i f svate očem pozv’ati so bližišo, dalšo rodbino i pajdašijo, a to vam je prék sto svati – samo od moje stráne … A niti vi nate valda tak škrti ka bi zvâli méje…!?”

Jožekova puca Štefica je onda grdo poględnola svojo mater i – žénska je ftihnola.

Láni na jęsen je pucina mama znova ofnala Jožeka da – kaj misli z ženidbom, jerbo več leto dni hodi k hiži, a sę to – na prâzno!? Žénska mo je rękla da je vę moči sezvati dvajstipet ludi, a nišči nav hmrl čé bo i nešteri svat vęč! – Ženska je išče k tomo rękla da tota korona more trajati na léta i … što znâ … mogli bi se starosti fčakati kak puca i dečko!? I totoga dneva mo je znova rękla “- Ili se žen’iti, ili né hod’iti!”

Jožek je rękel:

“- Jâ bi se žęnil, ali moji krsni kumi imajo korona virosa, tak ka nęsmijo piti i nęsmi se z luckaj žęnaj plesati … i kakše ti je te to gostuvaje!? Osim toga toti kumi so bogâti i tu ščekujem nekšega vekšega i vrednišega pakéta… A zaradi pandemije dozvoleni broj ludi je tak mali ka mlâdenci s tulko svedoki kóma zbâvijo restâvlaje, a né ka bi s tulko ludi čovek napravil poštęno gostuvaje!?”

Onda je bodóča Jožekova punica, makar jo je ščerka z očm’i žereče blesiknola, rękla Jožeko:

“- To je več prékpręveč – tak hoditi, tu jesti i spati, a né se žen’iti!? – Ili se žęniti ili né hoditi!”

Of tjęden je dojšlo ka je moči meti gostuvaje z stodvajsti ludi! Čim so to na radjo povedali Jožekova bodoča punica je Jožeka počakala na šténgaj pa mo vel’i:

“- Jožek, si čul, vę bode moči napraviti gostuvaje ze stodvajsti ludi! Čé si né znal, šéf opčinskoga stožera civilne zaštite je od mojega krsnoga kuma vnuk, šteri bo isto tak na našim gostuvajo, pa bez brige moreš meti na gostuvajo – né sto, nego slabiših tristo ludi! I kumi so ti valda čista ozdravili! Znači, vę je čista drugo stanje! I vę te… znâš kak sam rękla … i kak je i po célim svéto red … Ili …”

Kak je Jožekova buduća punica štela do kâja povedati ono “ili se ženiti ili né hoditi”, šćerka Štefica jo je z očmi prestrl’ila… štela zabrénzati … ali prekesno… ipak je punica do krâja blehętnola:

“…ili žen’iti, ili né hoditi!”

Jožek je onda Šteficini mami, pomalem i premišleno rękel:

” – Je, istina je ka je vę drugo stanje, sam ka je toto drugo stanje né samo pre setoaciji z virosom, nego je drugo stanje i pre vaši Štefici! – Znâte, pa čé se mi ponuja ka bi si zebral “ili jęno – ili drugo”, te bom si vę malo premislil!”

Povratak na naslovnicu…