Đura i Pepi so prekfčęra, f soboto f krčmi zatękli Dragija i Fęrija, i nakon štiri špricari jih pehali – za koga bodo zutra, v nedelo glasali na izborima, ęli za Milanoviča ili za Kolindo?!

Fęri jim je rękel:

“- Znâte kaj dečki, męne vam to, opče ne zanima! – Čista mi je sęjejno – bo pobédil, of ili of!”

Onda mo je Đura rękel:

“- Naaaj prepovédati Fęri! – Znâmo da si ti Esdepejove vere od glâve do pete i da hodiš od hiže do hiže i hujstiš lude naj glasajo za Milanoviča! – Ali vę negder, céle dneve štrpčeš – kak bo zišlo na izboraj! Jer čé tvoji zgobijo, kaj bodo ti rękli oni – štere si nahujstil na Esdepe?!”

Fęri se ovrédil i zakričal na Đuro i Pepija:

“- Što je koga hujstil? – Jâ? – Nigdâr! – Lažlivec! – Opče me né brige za to, tak ka boš znal!”

Onda so Đura i Pepi pobrali na red Dragija:

“- Drago! – Za tębe známo da si cepleni Esdepejovec i da si po Górjemo krajo reznâšal Milanovičove cedule i penkale! – Mi znâmo za koga boš zutra glasal, ali povič nam … moreš vę opče spati – da si tulše lude nahustil na gréh … ili bóš nekam pobégel?! ”

Drago jim je srdito zaz’ijal nazâj:

“- Kaaaj zmišlâvlete?! – Štó je reznâšal letke?! – Jâ? – Nigdâr! – Čé te štó kaj pita, opče me né brige – što bo koga pobedil! – Jâ za nikoga ne navijam i opče néti nejdem glasat! – Męne politika opče ne zanima! – Zatubi si to f svojo trdo tikvo! – Ti je jasno?!”

Da so Đura i Pepi ftihnoli, te so – Drago i Fęri počeli jih rešetati:

“- A kaj vi dvâ!? – Čujemo da hodite po sęli i ludima govorite da, ako nado glasali za Kolindo, da več nado smeli dóma pajceke klati, da bodo plâčali poreza na sunce i déšč i poreza na jęjci štere jim kokoši znęsejo! – Povičte, kam bote vi dvâ pobégli ako zgobite izbore?!”

Đura i Pepi so jim rekli:

“- Kaaaj? – Najte mlâtiti gluposti! – Mi se z bedastóčaj ne bâvime! – Nas politika ne zanima!”

Drago se né štel zastaviti nego jih je i dale pehal:

“- Naaajte lag’ati! – Po Glavariščo hodite agitérat okóli stâri ludi i govorite jim da – čé nado glasali za Kolindo, da bodo zgobili pénzije i da bodo kruha jeli pâr-nepar: muški samo f pârne dneve, a žénske samo v nepârne dneve! – Je tak? – Priznajte! – Pa imamo svedoke!”

Pepi i Đura so se hapili kričati:

“- Ne lažite! – Kaj zmišlâvlete?! – Štó koga hodi plašit? – Nas politika opče ne zanima! – I nigdâr nas je né zanimala! – I ftihnite, vi provokatori!”

Drago i Fęri so se fpirali: “- Miiii provocéramo? – Pa s’i znâjo da ste vi Hadezejovi agitatori!”

Đura i Pepi so se bránili:

“- Néje istina! – Nas politika nę entereséra! – Vi štrpčete céli tjęden! – Vęč ste trdi od strâha!”

“- Štó je trdi?! – Nam je to zâdja briga! – Vam se vidi – ka ste blédi i nenaspáni!”

“- Lažete, lažlifci #$%&%$# !”

“- Vi lažete, bánda jęna #$%&%$#!!!”

Onda je intervenérala krčmarica Kata.

* * *

Dénes pred jęno vuro, f kóto Katine krčme sedeli so Pepi i Đura. Sámi. Stiha.

Onda so f krčmo dojšli Drago i Fęri. Stali so si pred šank i naručili si špricare.

Zgledali so f kóto Đuro i Pepija.

Drago i Fęri so se med sobom spominali kak je né lépo ka se z ovima dvéma ne spominajo … “bez veze so se posvadili s dobraj pajdâšaj – za politiko” … “kak zgled’i, ove dvâ Hadeze opče ne zanima” … “néje trebalo dojti do tote svâje” …”škoda” …”najbole bi bilo ka se pomirijo” …

Rękli so krčmarici Kati:

“- Katica, dęj našim prijatelima f kóto, dvâ gemište! … Zâdji pót smo se malo posvadili – nekaj za Hadeze, a to jih, kak zgled’i, opče ne zanima … pa bi bilo dobro ka to sę skupa i toto svâjo pozâbi i … ka se pomirimo …!”

Kata se je nagnola prék šanka k Dragijo i Fęrijo, pa jim postihoma vel’i:

” – Gemiiište? – Ovi dvâ f kóto ne pijejo gemišta, nego oranđado! – Kaj ne vidite?”

“- Kaaak? – Kapa, se ostâvlajo pijače?”

“- Nééé! – Kaj nęznate? – Sida mi je dénes pólne v zadrogi rękla da je Đuro fčęra, v nedelo, po sedmi vuri, s čistoga mira, da je gledal televizijo – stisnolo ober želóca, pa se je sfrkal i vruhnol! – Te so zvâli Hitno i otpęlali so ga! – Rom nekak v isto dób, povédala mi je Liza, i Pepi si je zel tranzistora na zahod i kak je tam poslušal vésti, zružilo je i – tam se je zrušil! – Kóma ga je dovlekla vum i spravila v aoto i sin ga je otpęlal na Hitno! – Tam so ga zadržali črez nóč! – V isti sobi z Đurom so ležâli! – Dénes v jutro so jih pustili dimo! – Dobili so inekcije! – Doktor jim je prepisal normabele 15 i najstrožiše jim je zabránil piti alkohola, najméje tri mesece!

– Inače, na Hitni f Čakofco je v fčerâšjo nóč bila straaašna stiska!”

Povratak na naslovnicu…