Đura, Fęri, Pepi i Drago so se f tork pólne zišli v Udrogi penzijonéri na komemoracji za jęnoga pokojnoga člana Udroge šteri je hmrl pred 16 lét, dvâ mesece i dęvet dni.

Posle toga so na rečun Udroge išli f krčmo k Kati – zapâjat jęgovo dušico. Tam so najpredi poj’eli saki pâr kolbâsi i spili litra. Onda so se hapili kârtati. Kârtali so se – do desete vure v noči (navodno išče duže, ali je Kata v deseti – zaklénola vrâta, vgasnola radja i puhnola nešterna svetla).

Dečki so dojšli dimo po pól noči. Žene so jim namétale – kak je to né red, da je to sramota i grdo za Udrogo i špot i sramota za familijo!

Đura ji je róm onda da mo je Sida namétala, zaskrbleno rękel da i – dénes móra iti v Udrogo i na komemoracijo, vę pre spomeniko palim borcima od dęvectotretje do dénes, jer takšo je odloko donęslo Precedništvo.

Komemoracijo pre spomeniko so zbavili i potli so pâk dišli f krčmo k Kati. Tam je na rečun Udroge bilo jesti i pijača, a potli so se dečki – hapili šnapsati! Kârtali so se do desete vure legalno, a posle desete – ilegalno!

Žénske so zaradi toga, znova bile jâko srdite! Kričale so na jih da – čé róm mórajo, kak voctvo Udroge zbaviti nekše komemoracije, naj to zbâvijo rędno! – Ali, ka róm morajo zavustati f krčmi i kârtati se črez pól noči, to je né red, néti poštéje, nego sramota za jih i Udrogo!

Ali i toto jutro so moškârci rękli žęnaj da, nažalost i dénes odvečer morajo znova iti v Udrogo i réšiti pâr pitaji i organizérati pâr akciji, štere so sporadi komemorâciji – né ftegnoli! Žénske so več bile zvun sębe! Toti čas so jim né rękle néti réč.

Pólne so se na vrto zišle Sida, Liza, Jula i Ilka. Jęna drugi so se tóžile:

“- Pa kaaaj ti misliš!? – Saki dén so se hapili po sastanko f krčmi piti i kârtati se?!”

“- Pa to je né normalno?! – Ajde-de, čé didejo na jęn špricar – zapâjat dušice! – Ali pa tak?!”

“- I tijam do jutra f krčmi preméčejo kârte?! – Pa, kartar’aj je za pijánce, za kockare i ničvrédneše šteri sę ono kaj imajo – zahuzajo! Sramotijo sębe, nas i našo Udrogo!”

“- Ja sam nigdâr v životo né kârtala. Sam – jęmpot “zahode”! – I ono “cigan – lažeš!”

“- Neti jâ i Bóg nedaj ka bi! – Negda jih je gjus donęsel z škóle i jâ sam jih – skurila”

” – Néti jâ! – Opče ne poznam kârte! Sam “Šanto!” Bilo bi me sramota – pozn’ati kârte!”

“- I męne bi bilo sramota kârto zeti v róke! Mi na grunto némamo néti “Črnoga Pętra”!”

Premišlâvale so – kaj napraviti! – Premišlavale… Prem’islile! I – réšile!

Predi nego so se jim móži otpravili na sastanak Precedništva, ovak so se jim zagrozile:

“- Ako odvečer idete na sastanak, naj bó! – Ali ako se po sastanko Precedništva otprâvite f krčmo i tam bote se kârtali, mi bomo – sę štiri dojšle f krčmo! Napravile bomo tam škandâla i toto sramoto bomo rest’irale! – Jasno?! – Dosta nam je toga! – Tak ka bote znali!”

Nika so né rękli. Sam so se stiha fujili. I – odišli na sastanak Precedništva Udroge!

Sastanak v Udrogi je bil i minol. Posle sastanka so odišli – f krčmo “Kata – rajska vrâta”. Hapili so se šnapsati! – Kârtali so se, jeli i pili! – I tak do kmice.

Po osmi vuri, pred krčmo se dožurijo srdite kak kače, Sida, Liza, Jula i Ilka!

Probajo otprti vrâta! – Zasujeno! – Porajkajo! – Nič! – Poružijo! – Jâvi se krčmarica Kata:

“- Štóóó je?”

“- To smo mi, Siiida, Liiiza, Iiilka i Juuula!”

“- Jeee?! – Puce, a kaaaj bi nucale?”

“- Dojšle smo po naše móže, šteri se tu več tretjo vęčer kârtajo!”

“- Žęnice, nęęębrem vas pustiti nutri! – Oni se ne kârtajo – sam tak! – Nego Udroga penzijonéri Glavatišče, je organizérala turnéra v šnapso i oni so kak ekipa sudijoniki turnéra!”

Ženske so ji zvuna zakričale:

“- Kaaakši turnir?! -Štó je to zmislil ka se organizéra turnir f šnapso i to róm vę i pre tębi?

“- Precedništvo!”

“- A da?”

“- Dénes!”

“- A kulko ga ekipi?”

“- Jęna!”

“- To je odlučilo dénes toto Precedništvo f šteromo si ti Katica, prectavnica nas žęni?”

“- Je! – Męne so zâdjipót nagovorili za članico Precedništva!”

Te so se žénske med sobom žofko poględnole. A Sida ji je črez režek na vrâtaj rękla:

“- Čuj Katica, ako si ti naša prectavnica, te nam pomori! – Pusti nas nutri! – Kaj nas brige za jiv turnér!? – Ti samo nam otpri vrâta i tębe je dale nika né brige!”

Kata se ozbilno sukala i navelikom spričâvala:

“- Drâge kolegice, nęęęsmim! – Žaaal mi je, ali – némam pravo! – Znâte da je stožer civilne zaštite dozvolil ka se održâvlejo športska natjecanja, ali je strogo zabránil ka bi na turnérima bila – publika! – Jâ sam kak precednica Sekcije za šport i rekreacijo, zadužena i odgovorna za organizacijska pitaja turnira! – Vę se je to zaradi epidemije jâko postrožilo, valda ste čitale!? Čé dojde na of turnér kakša publika i čé jo tu nâjde milicija, platila bom veliko globo!”

Malo so ftihnole. Stiha so mrmrale. … I stiha klele toto – svojo prectavnico f Precedništvo!

Da so se več otprâvlale dimo, Kata jim je, kak da se ji je presvétilo, znutra vesęlo zakričala:

“- Kolegice, znâte kaj?! – Jâ vam morem shoditi ka bote dojšle nutri! – Ako se vę prijâvite kak žénska ekipa na totomo – turniro! – Vi ste isto članice Udroge, turnir je za sę člane šteri se prejâvijo kak ekipa i vi štiri morete prijaviti svojo – žénsko ekipo! – Róm ste štiri, najlepše – za šnaps-partijo! – Udroga plâča kolbâse i pijačo za sę šteri so sudioniki turnira! – Mooože?!”

Žénske so vuni bile stiha. – Kata je jęn čâs bila tiho, pa jih znova pita:

“- Nooo, kaj vę?! – Mooože?! – Pa … valda se znâte šnapsati?!”

“- Pa, …pa čuj, Katica… čé róm …”

Povratak na naslovnicu…