Udroga penzijonéri Glavatišče dogovorila je ka bo se dénes na Prvi maj, v dvoriščo Udroge kuhal Prvomajski grah! Penzijonéraj se ponudila i glavatiška omladina, Jožek, Francek, Nežika, Pętrek, Cilika i išče nekši. – Đura jim je rękel:

“- Mooože! – Drago mi je! – Dobrodojšli! – I dójdite odma od jutra jer mi imamo stručne kuhare i kre jih se morete nafčiti kuhati prvoklasnoga graha – tak ka se tota tradicija prenęse na vas mlâde naraščaje i ka se zanavék zadrž’i toto, kak i druga samoupravna gostuvaja!”

Dénes v jutro pred ósmom vurom, na dvor Udruge dojšli so Đura, Drago, Fęri i išče dvâ dedi z Doliča i – jęno dęset omladinci. Đura je svojaj članaj penzijonerskaj kuharaj prectavil mlâde:

“- Kolege, ovo so naši mâdi kolegi omladinci, šteri bodo skup z nami preprâvlali graha. – A vi, šteri ste f tomo meštri, naše mlâde kolege lépo vučite preprâvlati – graha i to jim prenęsite – lépo, stručno i kolegijalno! Oni bodo nas dénes-zutra zamen’ili, ka se tota naša tradicija nigdâr ne zatęre. Želéjem vam lépo i lubazno soradnjo!”

Drago i Fęri so preprâvlali graha, a mlâdi so jęn čâs, samo gledali. Narezali so tâčke luka, tri fórme mesa, svinsko, teleče i ono z râpšica, pa so to deli dinstat, deli so zâčine i dihâlja, podlijali – i grah se je počel kuhati.- Onda so mlâdaj rękli ovak:

“- Ęjda mlâdi, mi smo vę sę prepravili, vę bo se to pomalem kuhalo i to tre pomalem méšati! Bóte méšali? – Ęjda! – Mi samo skóčimo nutri zbaviti jęnoga posla, a vi tu pomalem méšajte! – Čé kaj nate znali – obavezno pitajte! – Mi smo za to tu, ka vam lépo povémo, ka vas nafčimo čé kaj nęznate! – Samo nas zovite i pitajte! – Tak bote se najbole i najpredi nafčili!”

Dečkéri so méšali, ali je fâžol f kotlo bil miren kak mrzla smola. – Zvâli so Dragija:

“- Vujček Draaago! – F kotlénki se ne vri! – Mirno je! – Kaj, čé bi dojšli… ka mi naj kaj…?!”

Drago i Fęri so nutri zacvingetali s kupicaj i nad oblok porinoli glâve, pa jim krč’ijo:

“- Kaaaje? – Ne vri? – I nęznate kaj vę treba napraviti? – Pa kaj ste tak będasti ka nęznate kaj treba napraviti – čé se ne vri? – Pa to znâ saki hrmâk! – Jâ nęznam zakaj nosite glâve?!”

Dečkéri so ftihnoli. Deli so pâr cépanici na ogej i f kotlénki je začas počelo burkati.

F kotlo je vrelo a dečki so pomalem méšali. Fęri i Drago so jih začas črez oblok pitali:

“- Deeečkiii, kak vam ide?”

“- Dobro!”

“- Dobro? – Ali, čé kaj nate znali, pitajte! Mi smo za to tu ka vam povémo čé kaj nęznate!”

Dečki so méšali graha. Za jęno vuro, vidlo se jim je ka je f kotlo pregósto! – Zvâli so Fęrija:

“- Tetec Fęri! – Nam zgled’i ka je to vę pregósto! – Povrelo se je! – Tak je gósto kak gódla, ka kuhača f kotlo stoj’i osovički! – Kaj vę… čé bi dojšli ka poglednete to … ili…?!”

Ovi so poluknoli črez oblok s kupicaj v rokaj i kričali dečkéraj:

“- Kaaaje! – Gósto je? – Čim postáne gósto – vi ste odma f piško?! – Kaj ste tak będasti ka nęznate kaj treba napraviti čé je pregósto! – Pa to i iceki f štali znâjo kaj se déla čé je nekaj pregósto! – Mi smo si mislili ka ste spametneši, a né tak faling’asti!?”

Dečkéri so ftihnoli. Jožek je v grah vléjal vrča vode i – več je né bilo pregósto.

Za frtâl vure Drago i Fęri so črez oblok poluknoli vum i sponova dečkére pitali:

“- Deeečki! – Kak vam ide?”

“- Dobro.”

“- Dobro! – Ali, čé neka nate znali, zovite nas! – Pitajte nas! – Mi smo za to tu ka vam lépo povémo, pokâžemo i pretomâčimo čé kaj nęznate! – Ka se naj dogod’ilo kaj nespačnoga!?”

Dečki so i dale na sméne méšali, a da je na redo bil Pętrek, on je dečkima rękel da mo se vidi ka je toti grah – grdi, bez fârbe, da je tak blédi ka je né za gledati. Prvomajski grah mora biti lépi črléni kak čréšja, a of je kak da bi vórdali sirotko?! – Išli so ove stariše zvât:

“- Vujčeeek, nam se vidi ka je naš grah čista blédi, ka je né črléni… pa reko… čé bi…dojšli…?”

Ovi so črez oblok porinoli vum glâve, pa so dečkéraj kričali:

“- Blédi je? – I vę nęznate kaj napraviti ka bo črléni? – Pa to saka bodala znâ! – Kaj ste tak trdi ka si néti to nę premislite? – Normalni ludi to opče naj pitali!”

Dečkéri so se obrnoli kręj, Pętrek je zel vréčko s črlénom paprikom, sipal jo je nutri f kotel, i grah je odma dobil lépo črléno fârbo.

Za frtâl vure ovi so sponova zacvingetali na obloko s kupicaj i pitali dečkére vum:

“- Dečeki, kak vam ide? – Čé neka nate znali zovite i pitajte nas, jer smo mi tu zâto ka vam pomoremo i ka vam pokâžemo – čé nekaj nate znali!- Sam pitajte! – Bez brige!”

Dečki so jim rękli “Mooože!”

Mlâdi so išče pól vure méšali, a da je išlo prti jedenajsti vuri, Jožek je rękel Pętreko:

“- Pero, kóštaj – kakši je tek! – Pętrek je s koh’ačom kóštal. – Hudo se napravil tak kak da bi pogutnol kosmâto žabo, pa veli Jožeko:

“- Čuj… nekše… to sę skup mi ima…teka ŠČ! – Kóštaj i ti! – Boš videl – čista ščava!”

Te so i ovi drugi kóštali i jednâko so zrękli – ŠČ! – I Francek je rękel:

“- Imate praf! To je čista ščava! – Treba je zvati ove i pitati jih! – Kaj jih zazovem?”

I Jožek i Pętrek i ovi drugi so skočili v zrâk i poklopili Franceka:

“- Né! – Né zvati! – Néti govora! – Kaj smo mi tak będasti i glupi kak iceki ka nęznamo kaj napraviti čé je grah kak ŠČava!? – Pa to znâ saki hrmâk! – Dej sém sól!”

Onda so išče jęmpot kóštali… pa jim je né melo šusa… Pa so nutri deli pâr vréčki prpra, te pa, otprilike išče i – jęden glaž žereči feferóni… i méšali i méšali…!

Pólne je prvomajski grah bil gotov! – V Udrogi so se nabrali i vum otprâvlali člani i članice Udroge s tajéraj, žlicaj i z dvé šnite kruha. Stali so si v red pred kotlom i čakali svoje porcije.

Jožek je, ka bo sigoren, z tišišim glâsom rękel Pętreko:

“- Pęter, ti imaš béloga fortofa, kóštaj vę – išče jęmpot, ka naj kaj bilo…!?”

Pętrek je kóštal s koh’ačom… porinol v zóbe, a onda … flętno je sę to hitil vum z zóbi:

“- Ogej! – Vrelo je! – Ves sam se opękel! – Po zobâj me žgę! – Čista žrjâfka!”

“- Dęj, Pęro naj motati! – Nési se mogel opęči, jer smo zeli doli z ogja pred trifrtâl vure!”

“- Čé vam vel’im – žge me! – Strašno! – Dęj mi vodo ka mi jęzik ne zgor’i! – Opękel sam se!”

“- Kak te more žgati… čé je kotel mląčen!? – Próbaj, â!? – Nębreš se opęči – na mrzlim!?”

“- Nęznam! – Kóštal sam i vę me žar’i i žgę…. – Ili je to… tak žgeče, ka je… tak žereči grah..?!”

Povratak na naslovnicu…