Odbor za dodjelu javnih priznanja, kao radno tijelo Općinskog vijeća, objavio je javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu Plakete Općine Nedelišće za 2022. godinu.

Ovime se pozivaju svi građani, vijećnici Općinskog vijeća, njihova radna tijela, općinski načelnik i zamjenik načelnika, udruge građana, trgovačka društva, političke stranke, vjerske zajednice i ostale fizičke i pravne osobe, da do 21. travnja 2023. godine dostave pisane prijedloge s obrazloženjem, za dodjelu Plakete Općine Nedelišće za prošlu godinu.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Nedelišće, M. Tita 1, 40305 Nedelišće.

Plaketa Općine Nedelišće može se dodijeliti građanima Općine Nedelišće, djelatnim skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih oblika života i rada u Općini Nedelišće.

Plaketa Općine Nedelišće dodjeljuje se za rezultate u radu postignute u protekloj godini, a može se dodijeliti i za postignuća koja su rezultat dugogodišnjeg rada i doprinosa.

U jednoj godini mogu se dodijeliti najviše tri plakete, a u iznimnim slučajevima, prema odluci Općinskog vijeća i više. (on)

Povratak na naslovnicu…