Za utakmico protiv Rusije, Đura, Pepi, Drago i Fęri so se dogovorili ka bo najbole čé jo gled’ijo – vuni na otprtomo. Zgl’asali so ka bo najbole čé gledaje organizérajo na Đurinomo dvoro, pod jęgovom hruškom. Tu ga ga mesta kulko očeš, a vréme je lépo. Moči vuni i pušiti, i piti i zijati do mile vóle.

Đura je donęsel svojega televizora vum i del ga na stolek pod hruško. Na štokrlin so deli litra i vodo. Dojšli so s’i. I jive žęne.

Pred utakmico so s’i bili malo najgerik – kak bo zišlo. Žęne so komentérale sastava Hrvacke i – kak treba igr’ati, vęč nego dedi, zaradi čęsa so se dedi srdili i bili žifčani.

Pól vure se napeto i nervozno gledalo jer se slabo igralo.

Onda so Rusi zabili gola!

Žénske so rękle: “- Naj ide g vrâgo toti nogomet! Bole da smo se nutri sęle i delale neka spametn’ešega, nego ka gledimo tote nemarjâke i šlampafce kak se popléčejo po Rusiji!”

Sida se stâla z stol’ice i rekla, “- Jâ to več nam gledala! Naj idejo v #$%&$# – i dišla nutri!

Za jóm je stâla i Liza: “- Toto sramoto – ja nam gledala! Imamo mi spametn’ešega posla!”

Stale so se i Jula i Ilka: “- Pa kaaaj bi tu čovek gubil žifce zótaj #$%&$#! – Puce, imamo mi spametn’ešega posla, nego žifcérati se zótaj našaj! Némajo pojma!” I dišle so nutri!

Za dęset minót so dedi vuni zaz’ijali: “- Goool! – Adjin, adjin! – Kramariiiiiiič! – Natočiii!”

Žénske so dobejžale vum! – “- Kaj je bilo? – Smo zravnali? – Ha?”

Dedi so pili špricara i rękli: “- Vas to né brige! – Ite nutri! – Imate spametn’ešega posla!”

Žénske so pitale: “- Pa kaj … sámi bote pili? – Bez nas? – Ha? – Tak bote bez’obrazni? – Ooo, da vas je prék pręstvoril negder i dede …!?!”

Dedi so jim né rękli néti réč! Néso jih šteli néti gledati! – Dale so med sobom komentérali utakmico, kak da ga žénski – néga! Žénske so se pobr’ale nutri, srd’ite kak kače i néso se – jęno vuro pokâzale vum!

F toti jęni vuri gledaja, dedi so da-pa-da-skričali, “škârje … Kramariiiič … stativa … Perišič … šuska … Vrsalko … blok … Rebič… Đura donęsi išče litra z podroma, drugač nav dobro …”

Za jęno vuro, dedi so zazijali: “- Goooool! – Vidaaaaa!” – Nat’očili so si i nazdravili!

– Žénske so dobejžale vum: “- Kaj je bilo? – Smo zravn’ali?”

Dedi so si i drogóč nazdravili, spili i žénskaj rękli: “- Vas je to né brige! – Imate spametn’ešega posla nutri! – Kaj hodite vum?!”

Žénske so jih široko gledale i pitale: “- Pa kaj, résen bote sámi pili? – Nas nate néti pon’udili s pij’ačom? – Tak bote neotęsani?”

Dedi so jim rękli, – Kaj opče vum hodite? – Sam se nam motate i kvârite nam štimonga!” Žénske so se pobr’ale nutri i móndale – kak so dedi bezobrazni, neotęsani, nekulturni …!”

Onda so dedi jęmpot počeli grdo zijati za naše nogometâše i grde réči kričati – za Rusijo, za Ruse, za Putina, za Medvedjeva, za … – Žénske so čule nutri kak so zijali, ” – Opče je né bil enac! – Of ga je poš’iknol! – Bil je faol! … Malo so ftihnoli.

Pa onda krič: “- I vę penâââliiii?! – Što je zmislil tote pen’ale?! To bo obična cigan’ija!”

Đura je dečkaj rękel – naj si jęnoga spijejo, ka se malo vmirijo. Pepi, Fęri i Drago mo velijo ka jim je več né za piti, da jim nejde doli, jerbo več tak dugo traje utakmica – ka so post’ali lačni! Đura si je spil jęnoga krâtkoga, ali i jęmo je toti – nekak teško išel doli!

Žénske so se vuti čas pom’alem doškolérile pod hruško, dé se gledala utakmica. Sęle so se malo dale od jih, na svojo klópo i hapile se bez réči gledati utakmico, bole ręči – penale! Dedi so jih opče né gledali. Napeto so čakali ka počnejo pen’ali!

Onda Pepi počne po zrâko frkati nosa i vohati! – Pogl’edne Dragija, šteri je takâj preštimal poznâtoga, vugodnoga voha v zrâko! – I Fęri je vohal i prešt’imal – fino dihâlje! – I Đura je podeh’uval zrâka i počel se ogl’edati okóli – otkod to dohâja nekšo – tečno dihâlje!? Pogl’ednejo spod oka, zbočki, žénske! – Bormeš, žénske so pred sobom, na svojemo štokrlino mele tri tajére – prfkači: colšt’angline, zdigano zlévanko z makom i pekmosom i or’ehovo bâpko! Dišelo je tak ka se dedaj z zób ced’ilo po reklecaj (brisali so se kóli zóbi)!

Žénske so se pon’ujale z peč’ilom, gustošno se šópale i zd’ušno nav’ijale: “- Subašiiiiiiiiiiič!”

Moškârci so gledali, z jędnim okom na penale, a z drugim na pečila i prfkače štere so žénske mele pred sobom, jele i – lizale si prste!

Pepi se te, bole žalosno brnol k jim i rękel: “- Čujte puce, čé ste žejne vam natočim …!”

Sida mo je rękla: “- Né treba! Známo i mi dé je podrom! … – Borozoviiiiiiič!”

Te jim je Đura, bole milost’ivno rękel: “- Slobodno dójdete bliže k nam, ka bote bole vidle!”

Jula je te rękla: “- Né treba Đurek! – Sam vi gledite! Nędajte se smetati! … Modriiiiiiiič!”

Onda je Fęri žénskaj rękel: “- Jâ bom vam vę natočil, valda vam je več fést suho po zob’ej!”

Liza mo je rękla: “- Né treba Pepi! Sam ti gledi penale! – Nędajte dati dečki – ka bi vam se mi motale i ka bi vam kvârile dobroga štimonga! … Vidaaaaaaa!”

Te se je Pepi obrnol g žénskaj pa jim je rękel: “- Znâte kaj gospođe, itak je né lépo ka ste nam, predi kak je počela utakmica né povedale – ka nas čâkajo prfkači …!

Te so mo žénska v jęden glâs rękle: “- Nika vas je né čakalo! – Dok ste vi gledali utakmico bez nas, – ka vam se naj motale i kvârile vam štimonga, mi smo nutri delale – spametnešega posla! To kaj vę vživlemo je toti spametneši posel! – Raketiiiiiiiiiiič!”

Da je Raketič zabil penala, žénske so si namirile dušo i télo i dečki so f takšomo štimongo otprto predl’ožili žénskaj – primirje!

Žénske so s kupicama v zrâko rękle “- Naj vam bó! – Ali da je of Rakitič né zabil penala, vi bi sę to splat’ili – duplik! – Na vami bi si – nam’irile dušo! Tak ka bote znali!”

Dečki so v jęden glâs rękli: “- Saka čast Rakitičo – i to duplik!”

(Jâ)