Pepi je bil z Lizom pre Đuri i Sidi pa jim vel’i: “- Ludi, več smo leto dni né nigder pečejârili! Bilo bi dobro ka f soboto didemo nekam f prirodo i ka spečejârimo. Saki d’â neka. Jâ dám vino. Ręčemo i Ferijo i Dragijo. Pepi i Liza so odma bili – za! Zvâli so i Fęrija i Dragija z žęnaj i oni so bili – za! Drago je rękel: «- Mi bomo dâli meso, mi smo zâdji kol’inili!»

Đura je pital: «- Imate šteri fal’at pos’elhanoga mesa?! – To je najbolše na svéto, da se spęče!»

Drago je žalosno rękel: «- Némam pos’elhano! Sę je dišlo!»

F soboto so se odvečer, z dvą aote tpravili v Dom’inkoš, pod Trnavin nâsip. Ze sobom so zeli odmržjeno svijetino z Dragijovih vuzmęnih kol’in.

Jęsen – lééépa! Cifrasto listje i pisano grmje ka si oči poč’ineš i dušu déneš vu vâservâgo.

Dedi so se rez’išli nab’irat drva, a žénske so žlabrale i trlóckale, preprâvlale meso.

Móški so dugo brâli sohâlje i šiprâžje i dovl’ekli hrastovih drv – ka bi se bógec célo zimo grel.

Te se zak’urilo. Kurilo se i kurilo. Jęno vuro. Trebalo je napraviti dosta žerjâfke.

Onda je Đura gori pov’eznol nekšo rešetko i na jó so naštantali fal’ate mesa. To so bile takše šplahute mesa, kak koscova pést! Deb’ele po dvâ prste i pisane kak carsko. Žrjâfka je bila malo slab’eša, pa se dugo grelo i kâdelo! Pom’alem je počelo dišeti…

– Te pa se počelo z Babjega kóta kmičiti! Zgled’i da bo hura! A meso se stopram počelo pęči!

Obl’aki so se rivali sę bliže i sę flętniše ..! – Kaj pa vę?! Bilo je – néti sém, néti tâ!

Hapilo se grmeti tak ka se né ftegnolo bliskati! A meso je bilo išče – néti na pól! Zdigel se veter i pâla je prva kapla! Te pa je polj’alo! «- S’i v aoto! – Je, a što bo pękel?!»

«- Žénske! – Mi moškârci smo brâli drva, a vi žénske pęčete! – Mi nęznamo pęči!»

– Ploha! – Déšč kaj prótje! Vuni so ostâle samo Sida i Liza v jęni kabanici i pod jęnim mamr’elom – kaj Đura vozi pod haobom, za ribičijo. Drugi su lukali vum z aoti!

Za frtâl vure je počelo hejati. Prelet’elo je.

Ovi ki so bili v aoto so se počeli spelâvati vum. A Sida i Liza so sed’ele pre ogjo ze šteroga se malo kâdelo, kak «po smrti naši amen» i – jele! Reš’etka je bila preh’ičena, a meso …!?

Sida i Liza so róm dovrš’ile jestvino. Zbr’isale se kóli zób i rękle dedaj naj jim dâjo špricara – ka si poplâvijo! Nat’očili so jim!

Ovi so jih pitali: “- A dé je drugo meso, štero se pęklo?!

Sida i Liza so jim rękle: «- Tu negder móra biti! – Iščite okóli i bote najšli! – Nam se vidi da je veter jęn dél toga preh’itil v ogej, a dél toga bo f trâvi vót tâ – kak je puhalo! – Iščite i seg’urno bote najšli – svoje fal’ate!”

Drago pita: «- A kaj bomo vę mi zótim falatima, čé jih nâjdemo f trâvi?!»

Sida i Liza so jim rękle: «- Dragec, čé nâjdate tote svoje falate mesa, vę so vam lépo zepráni i to so vam prvoklasno pos’elhani komâdi! Dóma si morete pęči – poselhano meso!»

Ovi so te pitali: «- A kak je vam né veter preh’itil vaše?!

“- Kaj vam mi moremo čé vas je – pretir’alo?!”

Dedi so jih pitali: “- Akak je vaše ost’alo?!»

Žénske so jim rękle, «- Mi smo pazile kaj se je dâlo, ali … znâte, nębremo se néti mi strgati!

(Jęn)