10. ožujka 2018. godine na lokaciji kod ribnjaka u Črečanu, na dionici ceste prema Macincu, u dužini od 400m postavljene su ograde kako bi se spriječilo stradavanje žaba. Naime, ta dionica ceste kod ribnjaka u Črečanu, slično kao i u Selnici, prepoznata je kao “crna točka” budući da u vrijeme mriještenja vodozemci na tom mjestu prelaze cestu te dolazi do njihovog stradavanja.

Ekološka udruga Platana Nedelišće već šestu godinu zaredom provodi projekt Zaštita žaba od stradavanja na prometnicama. Ovaj projekt prvi put se provodio 2013. godine u okviru programa Zelena agenda Općine Nedelišće, a u suradnji s Međimurskom prirodom – Javnom ustanovom za zaštitu prirode i Županijskom upravom za ceste. Tijekom proteklih šest godina, osim članova udruge Platana i djelatnika Međimurske prirode, u akcije se redovito uključuju i učenici obližnjih osnovnih škola (OŠ Nedelišće, OŠ Gornji Mihaljevec, OŠ Dr. Ivana Novaka Macinec) kako bi se i na taj način dodatno educirali o biološkoj raznolikosti svojeg zavičaja i važnosti očuvanja vodozemaca kao bitnih karika u održavanju zdravog i stabilnog ekosustava.

Ove godine akcija se provodi u sklopu projekta „Kreni, zeleno!:” uspostavljanje volonterskog programa zaštite okoliša i prirode“ kojeg ZEO Nobilis provodi u partnerstvu s Međimurskim veleučilištem u Čakovcu, Međimurskom prirodom-Javnom ustanovom za zaštitu prirode te Gradom Čakovcem. Projekt financira Ministarstvo za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Zašto se postavljaju ogradu za žabe i što su to crne točke? Vodozemci su jedna od rijetkih skupina kralježnjaka koji povezuju vodene i kopnene ekosustave. Karakterizira ih složeni životni ciklus koji se sastoji od ličinačkog stadija vezanog uz vodena staništa i odraslog stadija vezanog uz kopnena staništa. U vrijeme mrještenja (parenja) s početkom prvih toplijih dana, vodozemci prelaze iz kopnenog u vodeno stanište, a kada se između ta dva staništa nalazi automobilska cesta vodozemci budu pregaženi. Navedene lokacije još se nazivaju „crne točke“, a one su opasne i za vozače jer na tim lokacijama cesta može biti vrlo skliska.

Zašto su vodozemci bitni? Naime, oni su vrlo važan dio hranidbene mreže. Svojom prehranom reguliraju brojnost nekih skupina životinja (beskralješnjaci-kukci), a i sami su hrana drugim životinjama. Također, zbog specifičnog funkcioniranja organizma, fluktuacija njihovog broja (smanjenje, odnosno, povećanje) može biti i pokazatelj da li se u okolišu javlja neka vrsta zagađenja, odnosno, da li je okoliš čist.

Do sada je postavljeno ukupno 1500 m ograde, a do kraja ožujka slijedi prenošenje i prebrojavanje vodozemaca. Svi zainteresirani za ovu aktivnost mogu se javiti na [email protected] (nl)