Načelnik Općine Nedelišće Nikola Novak objavio je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za provođenje programa Kontrola plodnosti tla na području Općine Nedelišće.

Korisnici potpore su obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području općine Nedelišće upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Maksimalan broj uzoraka tla koji se može dodijeliti jednom poljoprivrednom gospodarstvu je 5.

Prednost kod dobivanja potpore za parcele za koje se traži analiza plodnosti tla imaju parcele koje se nalaze na području k.o. Črečan, Dunjkovec, Gornji Hrašćan, Macinec, Nedelišće, Pretetinec, Pušćine, Slakovec, Trnovec i Kuršanec

Korisnici potpore mogu ostvariti potporu male vrijednosti za kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemljišta koja obuhvaća:

  • troškove uzimanja uzoraka na terenu,
  • laboratorijske analize uzetih uzoraka,
  • interpretacije rezultata
  • izdavanje preporuke za gnojidbu,
  • te ustrojavanje baze podataka o stanju plodnosti tla na području općine Nedelišće.

Ukupni iznos potpora male vrijednosti dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR unazad tri fiskalne godine (predmetna i prethodne dvije fiskalne godine) od dana podnošenja zahtjeva, te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore i bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena.

Podnositelj zahtjeva mora u zahtjevu popuniti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora. Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za koju je podnio zahtjev ukoliko je za istu primio potporu iz drugih izvora. Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjeve za dodjelu različitih potpora, ali potporu mogu ostvariti po samo jednoj osnovi u tekućoj godini.

Ukupna vrijednost jednog (1) uzorka je 356,25 kuna s PDV-om.

Učešće u financiranjuje : Općina Nedelišće – 142,50 kuna (40%), Međimurska županija – 142,50 kuna (40%), Korisnik – 71,25 kuna (20%).

Podnositelji Zahtjeva podnose ispunjen Zahtjev za dodjelu potpore s propisanom dokumentacijom sukladno uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na potporu iz ovog Javnog poziva i obrasca Zahtjeva. Obrazac Zahtjeva dostupan je u Općini Nedelišće, Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nedelišće ili na web stranicama davatelja potpore Općine Nedelišće (www.nedelisce.hr) gdje se može vidjeti više detalja o pozivu, te načinu prijave.

Povratak na naslovnicu…