Kategorija: Kultura i zabava

Vincekovsko trpléje!

Prepovédalo se ka so topli zimski dnevi fést naškódili sadovjâkaj i gor’icaj jer je sę potir’alo i vę naj to zmrzne – nika nębo od sâda i gor’ic! F četrtek so Đura, Pepi, Fęri i Drago zaklučili da je to treba iti glet trse i čé bo treba ka bo se – odreagéralo…

Pročitaj više

Preménite v evre i črnoga fónda!

Đura je išel f Čakovec i kupil si je bukso z dvâ prédole: jęnog za evre, a drugoga za kune. Zvun toga buksa mo ima dvâ velike žępe, jęnoga za želézne kune i lipe, a drugoga za želézne evre i cente. Da nęse toto bukso, vâže ga i zanâša…

Pročitaj više

Leto je počelo nâpačno!

Udroga penzijonéri Glavatišče méla je dočeka nóvoga leta f krčmi “Kata – rajska vrâta”! V goste so jim dojšli i z jimi dojšli na doček i dvajsti penzijonéri z bracke Udroge Pušča Bistra. Konzomacijo za večerjo je za sę plat’ila Udroga, a pijačo si je plâčal saki sám…

Pročitaj više
Loading