Đura, Pepi, Drago i Fęri so f petek sed’eli f krčmi «Kata, rajska vrâta». Spom’inkovali so se kak je tota država – itak dojšla k pam’eti i ka je zriftala racijo «Bez rečuna se ne rečuna», jer zeti péneze a né dati rečuna, to je néma nikšo fórmo! Zarękli so se ka bodo, podrž’ali toto akcijo i prej’avili sakoga, šteri jim nav dal rečuna! Morti dobijo i kakšo nagrado! Cinkaje je navék bilo grdo ali hasnovito! Réč po réč, gemišt po gemišt i dojšla je deseta vura.

«- Kata, plat’imo i idemo dimo!»

Kata je dojšla do jih, podbočila se i rękla: “- Stodvajsti kuni. Zâdje dvâ jâ častim!”

Pepi i Fęri zakrčijo v jęn glâs: «- A dé je rečun?! – Si čula ono “Bez rečuna se ne rečuna!”

– Za prvič ti oprâščamo, ali ako išče jęmpot tak naprąviš – bomo te prejavili!»

Kata se napuhnola: «- Takši bi vi bili?! – Męne bi cinkali? Vas je vrâg … – Doobro! Naj bó!»

Dišla je, fiskalizérala i donęsla jim je rečuna i srd’ita jim ga poš’iknola: “- Nate! Tu vam je!”

V nedelo so se po utakmici, takâj najšli na – tretjemo polovremeno pre Kati! Pobedili so s tri-nula ! Slavili so! Najpredi gemište, te pa litra. Onda so k jim dojšli išče dvâ nogometâši i išče so zvâli litra. Popéfka! … Dojšlo je i pól noči. Nazâdje i pótne. Drago i Fęri so kóli desete dišli dimo, a Đura i Pepi so ost’ali do zâdjega.

Pepi pita: «- Kata, kulko plat’imo?»

Kata vel’i: «- Izvolite rečuna, – dvésto čętrdeset štiri!»

Pepi je počel, lohniti, br’ačati žępe, Đura je počel iskati … veli Pepijo da nav mel dosta … čé on ima kaj … Pepi mo vel’i da je mel dvajsti, ali da je na šanko platil jęnomo … Đura zaz’ove Kato, štera se na šanko pól vure prâvlada z nekšaj gospónaj z črnom tâškom, pa ji vel’i:

«- Kata, némamo ze sobom dosta! – Dojdemo da bo pénzija! Te platimo! Adijo!»

F tork pre Đuri zazvon’i poštar. Pozove Sido pa ji vel’i: «- Preporučeno. Potpišite. Doviđéja!»

Sida otpre, a nutri rečun od krčme «Kata rajska vrâta» na stódvajsdvé kune! Sida je ponoréla i odma je dóma bila svâja!

Isto takšo pošto je prij’ela i Liza za Pepija! I prijim so – zijali céli dén, kak da bi se bili!

Navęčer so Đura i Pepi išli f krčmo «Kata rajska vrâta» i od vrât počeli kričati na jó:

«- Te né srámota?! Počela si nam dimo – žęnaj pošilati rečune! – Bezobraznica! Na, tu ti je!»

Kata je mirno stâla i pomalem pucala kupice. Te jim je išče mirniše rękla:

«- Dečki, mórala sam fiskalizérati rečuna, jer «bez ręčuna se ne ręčuna»! Da sam ga fiskalizérala, te sam vam ga isti hip i mórala uručiti ili odma zutra posl’ati s poštom, ka mi naj vašega rečuna najšli inšpektori i rękli – ka zmišl’uvlem, štelam prometa na krajo dn’eva!»

Dečki so jio rękli, «- Čé je tak, naj ti bó!» Plat’ili so saki stodvajstidvé kune i nar’učili:

«- Dęj nam išče dvâ špricare! A ono kaj smo ti govorili za cinkaje i «bez rečuna se ne ręčuna», to pozâbi … To več ne vrédi! – Zótim bedastóčama je fęrtik!»

Kata jim je dala dvâ mrzle i povédala:

«- Jęęę, dečki, néje išče fęrtik! – Valda ste vidli ka so v ned’elo, da ste vi pili, pre šanko stâli i dvâ inšpektori! Znâte da smém delati sam do jedenájst, a delala sam do pol noči – jerbo ste vi dvâ pili i néste se dâli dimo! I to nębrem skriti zaradi “bez rečuna se ne rečuna”! Znâte, na rečunaj štere fiskalizéram, točno piše – f šteri vuri i f šteri menóti sam dâla rečuna! To vidijo i financi i inšpektori! Tu jâ nič nębrem! Kazna bo pet hiladi! Plat’ili bote saki pól kazne!»

… Dečki so jo črno gledali! «… Naj bo Kata. Ali da dójde kazna, prosimo te, naj nam jo pošilati dimo s poštom … móm bomo se nar’isali tu i plat’ili! I za nâvek pozâbi to «bez rečuna se ne ręčuna» jerbo, smo se, zgled’i – malo prerečunali!” (Jęn)