GKP ČAKOM d.o.o. obavještava sve korisnike javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada da će božićne jelke odvoziti u razdoblju od 10. siječnja do 31. siječnja 2022. godine.

Mole da korisnici božićne jelke odlože uz spremnik za miješani komunalni otpad (crnu kantu) na dan kada je prema redovnom rasporedu planiran odvoz miješanog komunalnog otpada, odnosno, uz spremnik za biorazgradivi komunalni otpad (smeđu kantu) na dan kada je prema redovnom rasporedu planiran odvoz biorazgradivog komunalnog otpada. (GKP ČAKOM d.o.o.)

Povratak na naslovnicu…