U dječjem vrtiću Zvončić od malih nogu djeca uče kako upravljati resursima te živjeti u skladu s prirodom. Kako bi što bolje naučili o važnosti ekologije, uveli su eko patrole.

Eko patrolu čine po dva predškolca koji jednom tjedno u svakoj skupini i sanitarijama prate i provjeravaju pridržavanje pravilnog klasificiranja otpada i štednju plina, vode i struje.

U tabele upisuju smiješkiće ili tužniće , koji su vidljivi na eko panou . Svaka skupina i sanitarije imaju kartice gdje slikom i riječju upozoravamo na štednju.(dš)

 

Povratak na naslovnicu