Predi kak se f Katro igrala utakmica Hrvacke protiv Brazila dogovorili so se v Udrogi penzijonéri ka bo se utakmica četrtfinâla gledala v zadrožnomo dómo Glavatišče jer se je Udrogina žénska šporcka sekcija “Prekopicâvaje” pobunila! Rękle so da se pre gledajo utakmici v grupama pre privatni hiži naprâvi pręvač kvâra, hajdi se vništi, onerędi, osmrâdi.. pa te to nębreš zasnâžiti nek dugo! Zakaj se naj gledalo v društvenim prostoro?”

To – “društveno” je sičje i ničje, a čé se ničje ništi, te je to kak da se nikomo nič ne ništi i … néga ga nikšoga kvâra. Zâto so se dogovorili ka bodo utakmico protiv Brazila gledali v dómo.

Prosili so Mesno zajednico Glavatišče ka jim kupi svinče ka bo se vuni vrtelo i pęklo za vréme utakmice, pa ka se nazâdje s’i skup kolektivno pogostijo! Naj društvo plat’i bâr prasetino, jer navijaje je društveni i nacijonâlni interes i zakaj bi se ludi na svój rečun otrâšali za navijaje?! – A penezi štere opčina vrt’i, ionâk so društveni – tak jivi kak i naši!

Bila je réč i ka bi svinče pękla krčmar’ica Kata, ali ona bi te i svojo pijačo… S’i so zakričali:

“- Nemože! – Nębre se to dati – privatniko! – Nado nam vę – privatniki…! – Toti zahâčeni, požrti…! – Odma bi se nešči bogatil!? – Nika! – Bole ka pęče društvna zajednica, čé makar…!”

Dogovorili so se da bodo kolektivno, kak društveno odgovorni kolege, s’i skupa pękli! Saki bo malo vuni kuril, saki malo namétal na ogej, saki bo malo râšil, gledal ka bo se dobro vrtelo, mazal z óljom, solil i sę drugo kak to več ide. – Za pečâre se javilo jih – tridęsti i dva.

Društvo se zišlo f petek v Društvenomo dómo za utakmico z Brazilom – pólne i kolektivno so počeli pęči. Saki je malo delal. Saki je malo vęč pil. Društveno svinče se vrt’elo a društvo se je vuni prâvdalo za utakmico, za rezoltât, za Livakoviča, za Modriča, za Petkoviča… Prâvdaje je bilo sę glasniše i sę oštriše! Prâvdali so se, zaklijali, klamoterili…

Da je počela utakmica, v dóm so dojšle i žęne.

Kak je utakmica bila bole napeta, žénske je nišči néti né brâl gori! One pa so vidle da ga od totoga pečéja nębode hasna, da se hajdi šusa i ponorévle, jer ovi šteri so pękli, so sę vęč hodili nutri v dóm glet utakmico i – vęč nego so se bavili s pečejarom!

Te pa, da so naši pod kraj utakmice dob’ili gola… pa onda da so naši zravnali… pa te da so dojšli penali… pa onda da so se ritali penali… Ludi so gledali f televizor tak ka so né megnoli! Pa so onda s’i rožđili… huškali, a pečéje vuni, to se malo – pozâbilo!

Žénske so se pred penalaj odžurile dimo jer so vidle da ga zóte mele nębode kruha!

Po utakmici se slavilo! Pobedili smo Brazilce i sę drugo je né bilo važno! Jesti je nikoga né zanimalo jer pečéje je oglavnom néti né bilo za jesti! …Ogej je dojšel doli. …Saki šteri se je prejavil za pečâra motal se kóli pečéja je – za sębe solil…râšil, malo zgorel… Réč je i ka so pod penalima svinče … i ka je dvâpot palo doli … i navodno ka so ga… navlâčili pesi …

Đura je f soboto v jutro dojšel dimo z – gledaja utakmice. Zbudil se je odvečer, srdit, hudi…

Sida je bila potmajhno srdita! Né se je štela spom’inati. Ne ga je štela gledati.

Isto tak i v nedelo. Dénes jo je opče né videl, nekam je dišla pólne… lépo oprâvlena!

Pred jęno vuro Đura si je premislil ka bi se z Sidom trebalo početi spom’inati! Jer zutra je polofinale Hrvacke z Argentincaj… Dišel je na vrt, naslónil se na plót, zel si je v róko mobitela, obleznol se je, pa jo je zezvali i ovak ji vel’i:

“- Čuj Sidika… nęznam dé si… Očem ti ręči ka je zutra utakmica Hrvacke z Argentinom… Pa, očem ti ręči ka sam se jâ f pondélek pred utakmicom z Brazilom kladil z dečkaj… da bomo toto utakmico z Brazilom zgób’ili – čé bo igral toti nemarni i léni Petkovič… i to sam se kladil na to ka, ako mi pobedimo ka bo igral Petkovič, ka bom célo toto našo društvo – jâ častil pre sębi dóma z jestvinom i pijačom – kulko što oče i more… pa vę te…!?”

Sida mo je na telefón milo povedala nazâj:

“- Lééépo Đurek. – Móram ti povedati da sam se i jâ z Žënskom sekcijom “Prekopicâvaje” dóma pred gledajom utakmice takâj kladila – ka bomo pobedili Brazila ako bo trener del nutri totoga zgodnoga frajera Petkoviča… i jâ i Dragijova Jula smo dobile oklado protiv toti žénski – ka nam dvéma tota šporcka Sekcija mora platiti póta i kârto ka bomo toto polofinale z Argentinom gledale f Kataro, v Dohi! – Pa ti vę očem ręči ka nas je Drago malo predi dopęlal sém v Zâgreb na erodrom… pa valda i čuješ prék telefóna kak spiker povéda… ka nas prosijo naj se zaputimo na egzit i gejt broj tridęsti šest… Pa je vę te prilika ka bomo saki odelali svojo oklado… Čuj némam časa, več nas ova ka je agencijin vodič zove – naj se žurimo za grupom, prti egzido… ajd čao…”

Povratak na naslovnicu…