U sklopu natječaja “Program razvoja javne turističke infrastrukture”, Općina Nedelišće prijavila je svoj projekt uređenja odmorišta na cikloturističkim rutama u Općini Nedelišće.

Projekt je zadovoljio sve kriterije te su odobrena sredstva za njegovu provedbu.

U sklopu projekta uredit će se cikloturistička odmorišta kod čige u Slakovcu te kod stare kovačnice u Gornjem Hrašćanu.

Ukupna vrijednost projekta je 430.000,00 kn, od čega Ministarstvo turizma sufinancira projekt u iznosu od 128.700,00 kn, dok će Općina izdvojiti 301.300,00 kn.

(nl)

Povratak na naslovnicu…