Temeljem praćenja provedbe i učinaka dosadašnjih mjera Aktivne politike zapošljavanja, u izradi su nove mjere za zapošljavanje – do 2020. godine. Mjera Stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa će se redefinirati – dobra iskustva će se modificirati u cilju njihovog što većeg korištenja.

Pripravnik će imati sva materijalna prava iz radnog odnosa (plaća za adekvatno radno mjesto), jednako kao i drugi radnici konkretnog radnog mjesta, time što je uobičajeno da se pripravniku isplaćuje 80% plaće u odnosu na radnika koji radi na radnom mjestu – za koje se pripravnik osposobljava (ali ne manje od minimalne propisane plaće). Otprije je poznato da se cjelokupni izdaci iz mjera Aktivne politike zapošljavanja sufinanciraju iz državnih subvencija. (r.)

 

Povratak na naslovnicu…