Paket mjera za poticanje zapošljavanja, u okviru Mjera aktivne politike zapošljavanja, koje je 2017. donijela Vlada Republike Hrvatske, a provodi ih Hrvatski zavod za zapošljavanje, ovih je dana proširen novim mjerama, a financijski poticaji su izdašniji (za 1,6 milijardi kuna uvećan je fond za ove poticaje).

Mjere samozapošljavanja pokretanjem vlastitog posla (osnivanjem obrta ili trgovačkog društva) kreću se u najmanjem iznosu od 55.000,oo kn kada poslovni subjekt otvara jedna dugotrajno nezaposlena osoba. Potpore se penju do 110.000,oo kn kada posao pokreću 2 osobe zajedno, zatim do 220.000,oo kn kada trgovačko društvo osnuju 4 osobe odnosno, potpore iznose 275.000,oo kn, ukoliko više od 5 osoba osniva zadrugu.

Ovih su dana proširene mjere i povećani su poticaji za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba. Za ove mjere Vlada RH osigurala je 2,6 milijardi kuna (ova se sredstva Vladi RH sufinanciraju sredstvima ESF-a). Potpore se odnose na zapošljavanje, stručno usavršavanje, obrazovanje nezaposlenih, osposobljavanje na radnom mjestu, te za stjecanje prvog radnog iskustva.

Od početka 2017. godine do 31. svibnja 2018. godine, ove mjere je koristilo 8.649 dugotrajno nezaposlenih osoba, a 517 osoba koristi mjere naknadnog osposobljavanja.

Potpore za zapošljavanje nezaposlenih osoba dostupne su poduzetnicima koji posluju profitno, a namijenjene su isključivo realnom sektoru gospodarstva. One se odobravaju, obzirom na duljinu nezaposlenosti osobe (min. 6 mjeseci) i ukupnoj količini prethodnog radnog staža i kreću se od 20.638,8o kn do 38.593,8o kn, odnosno za zapošljavanje osoba s invaliditetom od 75% invalidnosti, od 30.958,2o kn do 57.890,76 kn.

Osobama koje će se osposobljavati na radnom mjestu, HZZ će refundirati mentorstvo do 700,oo kn mjesečno, trošak obrazovnog ciklusa do 7.000,kn, trošak liječničkog pregleda te minimalnu neto plaću u iznosu od 2.751,84 kn.

Poticajne mjere za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba mogu koristiti i jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) za javne radove, a njima će Zavod refundirati 100% od iznosa minimalne bruto plaće takvog radnika, koja u 2018. godini iznosi 4.031,45 kn, troškove javnog prijevoza te moguće obrazovanje uz rad. (C.)

Povratak na naslovnicu…