Larvicidno tretiranje ličinki komaraca na kanalima i lagunama započinje u petak 14.08.2020. godine u 9:00 sati.

Do sredine idućeg tjedna izvršiti će se i dezinsekcija letećih – odraslih komaraca, tretiranjem zamagljivanjem ili špricanjem. Točan raspored tretiranja, objaviti će se u ponedjeljak, a ovisi o vremenskim uvjetima.

Mole se vlasnici pčela da pčelinjake zaštite prije tretmana. (on)

Povratak na naslovnicu…