Dana 12. veljače 2020. godine u Narodnim novinama objavljen je natječaj za radno mjesto – komunalni redar. Općina Nedelišće traži jednu osobu, na puno radno vrijeme, koja će upotpuniti ovu funkciju, na neodređeno vrijeme.

Kako saznajemo, dosadašnji komunalni redar će preuzeti veći dio administrativnih poslova u djelokrugu komunalnog uređenja, a novozaposlena osoba bi obavljala pretežito terenski dio posla na provođenju komunalnog reda.

Za predviđeni posao definirana je i visina plaće, prema postojećim osnovicama i koeficijentima, a oni bi iznosila 7.260 kn bruto, što je oko 5.000 kn neto, dodatno uvećano 0.5% za svaku godinu staža. Svi kandidati dužni su pristupiti testiranju.

Prijave se primaju u roku od 8 dana, od objave natječaja. Više informacija možete potražiti na službenim stranicama Općine: www.nedelisce.hr

(nl)

Povratak na naslovnicu…