Načelnik Općine Nedelišće Darko Dania donio je odluku o stipendijama Općine Nedelišće. Prema tom odluci objavljene su liste studenata koji će primati stipendije Općine Nedelišće u akademskoj godini 2017./2018.

Istom odlukom načelnik je propisao da su deficitarna zanimanja na području općine: strojarstvo, graditeljstvo, radna terapija, medicina, računarstvo, matematika, anglistika, germanistika, rehabilitacija i psihologija. Stoga su oni studenti koji studiraju upravo na tim područjima dobili dodatne bodove kod odlučivanja. Tabele bodovanja su dodatno razrađene prema uspjehu kao i prema socijalnom statusu.

Temeljem konačne odluke, stipendije su po kriteriju uspjeha dodjeljenje 19 studenata preddiplomskih, stručnih i integriranih studija i za 13 studenata diplomskih studija, a po socijalnom statusu za 1 studenta diplomskog studija.

Mjesečni iznos stipendija za studij u Republici Hrvatskoj iznosi 600,00 kuna, za studij u inozemstvu 800,00 kuna, a u godini se isplaćuju za 10 mjeseci školovanja. (nl)

Povratak na naslovnicu…