Na Antunovo je u maloj dvorani MESAP-a u Nedelišću predstavljena knjiga “60 godina zaštite nedelišćanske platane“.

Prije 60 godina platana u Nedelišću proglašena je prvim zaštićenim prirodnim objektom u Međimurskoj županiji. Danas je spomenik parkovne arhitekture te je na inicijativu Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode Općina Nedelišće proglasila 2023. Godinom platane.

Značaj i vrijednosti ovog stabla kroz pisanu riječ, fotografije i učeničke likovne radove obrađene su na 64 stranice u knjizi naziva „60 godina zaštite nedelišćanske platane‟. Povodom obilježavanja Godine platane organiziran je nagradni natječaj „Slikamo i crtamo našu platanu‟ na temu platane za polaznike vrtića i osnovnih škola. Najmaštovitiji i najzanimljiviji radovi nagrađeni su, a u knjizi su objavljeni uz nagrađene radove i svi radovi pristigli na natječaj. Likovni radovi dokazuju kako buduće generacije obožavaju svoju platanu jednako kao i generacije koje su je pred šezdesetak godina proglasile zaštićenom prirodnom baštinom Međimurja i Hrvatske.

Nakladnik knjige je Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, a sunakladnik Općina Nedelišće. Objavljena je u 1000 kom, a tisak je odradila tiskara Letis. Urednice su Roberta Radović i Sara Srša.

Zainteresirana javnost, a posebice autori učeničkih i vrtićkih radova, odazvali su se predstavljanju knjige u maloj dvorani MESAP-a, u utorak 13. lipnja 2023. godine. Unutar svečanog programa uručene su nagrade učenicima i vrtićarcima, najuspješnijim autorima likovnih radova. (Izvor: JU Međimurska priroda)

Povratak na naslovnicu…