Uslijed visokih vodostaja došlo je do izlijevanja rijeke Drave iz korita području katastarskih općina Gornji Hrašćan i Trnovec. Prema dostupnim informacijama došlo je do šteta na poljoprivrednim kulturama koje bi se mogle značajno odraziti na visinu prinosa.

Radi sagledavanja i utvrđivanja mogućih šteta od posljedica nepovoljnih vremenskih uvjeta Općina Nedelišće moli vlasnike poljoprivrednih zemljišta da informativno dostave viđenje stanja pojedinih kultura, odnosno da li procjenjuju da je šteta na kulturama veća od 30 %.

Navedeni podaci ne smatraju se prijavom štete od elementarne nepogode, koja slijedi po možebitnom proglašenju.

Dokumentacija i način informativne prijave štete dostupni su na službenoj stranici Općine (www.nedelisce.hr). (Izvor: Općina Nedelišće)

Povratak na naslovnicu…