Javna ustanova Međimurska priroda, na jučerašnji dan, obilježila je godišnjicu zaštite Platane u Nedelišću. Naime, 4. veljače 1963. godine Platana u Nedelišću zaštićena je kao spomenik prirode, a danas je spomenik parkovne arhitekture. Po obujmu krošnje, naša je platana druga po veličini u Hrvatskoj.

Službeni akt o zaštiti kaže: “Na Trgu Republike u Nedelišću nalazi se platana prsnog promjera 150 cm, opsega u prsnoj visini 520 cm i visine 35 m. Starost stabla cijeni se na 250 godina te je u potpuno zdravom stanju.”

Tim povodom, Međimurska priroda je, u suradnji s Općinom Nedelišće, objavila prikladni video posvećen Platani, a koji govori o zahvatima napravljenima 2019. godine.

Izvor: Međimurska priroda – Javna ustanova

Povratak na naslovnicu…