Ekonomsko vijeće Župe Presvetog Trojstva u Nedelišću održalo je ovog petka, 24. siječnja 2020. godine svoju redovitu sjednicu.

U uvodnom dijelu sjednice, na dnevnom redu je bilo izvješće o provedenim aktivnostima na gradnji, uređenju i obnovi župnih objekata, svetišta, inventara i o sličnim investicijama provedenim prošle godine. U nastavku je razmatran plan potrebnih mjera i aktivnosti na objektima crkvene imovine u ovoj 2020. godini.

Centralni dio sjednice odnosio se na izvješće o financijskom poslovanju Župe u proteklom godišnjem razdoblju. Vlč. gosp. Tihomir Ciglar, u svom iscrpnom izvješću predočio je nazočnim članovima Vijeća financijske pokazatelja blagajničkog poslovanja, bankovnog poslovanja i tijek provedbe obveza iz radno-socijalnog zakonodavstva, vezanih uz radne odnose zaposlenika i komunikaciju s tijelima državnog nadzora.

Podnesena su i izvješća o materijalnom i financijskom poslovanju svih filijala, te je analiziran plan njihovih budućih aktivnosti.

U završnom dijelu sjednice, gosp. Župnik predočio je i prezentirao – svoj vrlo opširan i detaljan izvještaj o župskoj imovini (kojega je ispisao na 16 stranica), koji uključuje svu nepokretnu, pokretnu imovinu i sve materijalne vrijednosti i prava Župne zajednice.

Vijećnici su s odobravanjem i pohvalama prihvatili brižno sastavljene i precizno prezentirane podatke i izvješća iz župnog poslovanja. (C.)

Povratak na naslovnicu…