Isus se rodio u Betlehemu, gradu na istoku Izraela koji je od Jeruzalema udaljen dvadesetak kilometara i koji danas broji 27.000 stanovnika, od čega su polovica muslimani, a polovica kršćani.

U samom središtu grada nalazi se Bazilika Isusovog Rođenja, crkva koja izvana više sliči na vojnu utvrdu nego na veličanstveno kršćansko svetište. Baziliku je 326. godine izgradio Konstantin Veliki a preuredio je (560.) Justinijan.

Isus se rodio oko 4. godine pr. Kr., u posljednjim godinama vladanja okrutnog cara Heroda Velikog, namjesnika rimskog cara Augusta – Oktavijana, a njegova tri sina koji su ga naslijedili, nisu bili ništa bolji od njega. Pred Herodom Velikim su Sveti Josip i Marija pobjegli u Egipat i tako spasili život novorođenom Isusu.

Betlehem, starozavjetna Efrata, poznat nam je i kao biblijsko mjesto gdje je Samuel pomazao Šaula, gdje je Samuel zakraljio Davida, mjesto odakle je David krenuo na Golijata i gdje se nalazi grob Rute, koja je ovdje, Na Pastirskim poljanama (Bet Sahur) “pabirčila iza Boazovih radnika”.

Velike zasluge za izgradnju ovog svetišta ima Konstantinova majka, Sveta Helena (339.), a za nas Hrvate Betlehem je značajan i zbog toga što je pedesetak godina poslije Konstantina, ovdje (od 384.) boravio, sve do svoje smrti Sveti Jeronim i gdje je prevodio Bibliju.

Blagdan Božića slavi se u cijelom svijetu, a osobito je svečano u Betlehemu koji godišnje pohodi oko dva milijuna hodočasnika, a u kojemu se u ovo Božićno vrijeme okupi gotovo sto tisuća hodočasnika.

Sretan vam Božić! (C.)


Betlehemska štalica u središtu grada Betlehema u Izraelu


Bazilika Isusovog Rođenja u Betlehemu


Ulaz u Baziliku (visok svega 120 cm, kako u prošlosti osvajači (Perzijanci) konjima i kolima ne bi ulazili u Svetište i obeščastili ga)


Glavni oltar u Bazilici Isusovog rođenja


“Grotto” – mjesto Isusovog rođenja u Bazilici


Unutrašnjost Bazilike se renovira


Betlehemska štalica u atriju franjevačke Crkve Svete Katarine, koja je udaljena od stvarnog mjesta Isusovog rođenja svega desetak metara


Unutrašnjost Crkve Svete Katarine


Centar grada Betlehema

(fotografije: Nedelist, 2018.)

Povratak na naslovnicu…