Đurin vnuk Jožek, Pepijov sin Francek i Fęrijov Pętrek so f soboto, pred Božičnaj svetkaj, dojšli pred Đuro z ovakšim pitajom:

– Deda, vę od Bož’ičnih svetki i za Nóvo leto smémo strélati z petârdaj i z piksaj na karabit i nišči nam nika nębre! – Ka né?”

Đura je rękel: “- Točno tak! – Navék se za Vuzem, Božič i Novo leto strélalo, pa i z cirkvęne stráne z jivi možâri, i kaj vę toti nóvi zmišlâvlejo – nekše zabrane?! Strélajte kulko očete!”

Jožek je onda rękel: “- Deda, dénes navęčer bomo meli próbo – ka spróbamo petârde, rakete, karabita i pikse, ka bomo za Badjak i za Stâro leto kvalitetno pokali i f sęli napravili nakvalitetniši vatromet! – Moremo na vrto zakuriti?”

Đura je rękel: “- Morete!”

Onda si je Đura malo premislil pa jim je rękel: “- Znâte kaj dečkéri!? – Ite râjši strélat k sósedo Pepijo! – K jęmo se furt hodi pot’epat naš Bandi, Dragijov Campi i drugi pesi, tak ka se Liza strašno srdi jer so ji strajski pesi z grunta pret’irali jive mâčke! – Čé bote prę jęmo strélali, a za vami bodo sigurno dojšli pesi, to bo mo z grunta pretiralo pese – tak ka leto dni nado vupali na jiv grunt!”

Poslušali so. Dečkéri so se f soboto odvečer zišli na Pepijovomo vrto. Zakurili so ogjeca. Prepr’avili so petârde i pikse. Dotępli so se i Đurin i Dragijov pes i išče nekši črni bundasti. Jožek je rękel: “Dečki, hote ka tote pese odma réšimo! – Pętrek, ti našega Bandija primi i pomalem ga dragaj, a jâ bom mo za rep zav’ezal céli redenik totih dróbnih petârdi ka bodo nek dugo praskale za jim! – Nigdâr več nav dojšel na toti grunt! – Može?” “- Može!”

Prijeli so Bandija, Pętrek ga je gladil, a Francek mo je za rep zavezal céli redenik petârdi na špagovini i prvo podežgal!

Da je prva počila, Bandi je zlętel Pętreko z rók – kak métek! Kak je bejžal, pokale so i druge petarde – zavezane za rep! Bandi je bejžal nor od strâha! Ovi gjusi so se regętali kak da so bespam’etni! Bandi je létal po vrto kak žârka stréla prti … – Kam? … Vrtova vrâta zaprta! Kam bo bejžal? – Vu dvor? – Gori, doli, f sili, f strâho! – Skočil je prék lese vu dvor! Petarde so mo na repo pokale! – Kam bo pobégel? – Pótna vrâta zaprta! – Bó skočil? – Bormeš je skočil prék pótni vrât! – Kam vę? – Dimo? – Bormeš dimo! – Vu dvor! – Kam dale?! – F Đurin škedej? – Pa naš valda …?! – Bormeš je! – V Đurin škedej! – F Pârmo? Pa naš valda? – Bo se séno vužg’alo! – Bormeš je! – Ogej! – Deda, baka…! – Vartogasci ogęęęj! – Hote gasit …!”

G vęčero so Đurini, z decom i zesim sósedima, potk’ajeni, sâjnati i pretrti nekak potukli i pogasili to kaj jim je – Bandi povóščil!

Francek je rękel dedi Đuri: “-Vrâbečni pes! – Deda, si videl?! – Toga pesa treba doli vudriti! – No, naj bo! Dobro je zavr’šilo! … – Deda, pomogli smo ti kulko smo mogli, vę smo fraj i vę se idemo preprâvlat za kvalitetni vatromet za Badjak i Stâro leto!”

Da je Đura čul za kaj se dečkéri ido preprâvlat, zakr’ičal je: “Kaaaj?!” – Zgrabil je f škedjovim kóto biča s poriščom i …… dale se ne povéda, ka naj što Đuro, vu tę velike svetke, prejavil za nasilje nad decom!