F petek je Vlâst opštriglala svoje mere opreza, pa se vę ludi morejo malo, kulko-tulko shâjati. Po dugim čâso Đura je sezval sastanka preširenoga Odbora Udroge penzijonéri Glavatišče. Na sastanek so dojšli precedniki i precednikovice: Gulaš-sekcije, Sekcije za rekreacijo i pland, Sekcije vesęlih dov’ic, Mažoret-veteranke i Hulahop sekcija. Bilo ga ludi sę skupa dvajstipet.

Sę bi bilo pitomo da so se “Ostala pitaja” né restegla tak dugo, ka se Đurina Sida dvâpot otpravia dimo, a kóli pol tretje je odišla zarésen, pa kaj bó, bó! Đuro je ostavila tam. On je dojšel dimo okóli pol pete. Né je ostal sám. Ostalo ga jih jeno dęset. Med jimi i nekše žénske!

F soboto se Đura stal bliže pólnevo, žejen kak vâpno i rétki kak pręja.

Sida je nekaj roštâjila po šporhato. Bila je potmajhno stiha, ali v jęnomo momęnto je eksplodérala! – Obrnola se prti Đuri, podbočila se z laktaj vum, nagnola gâvo na sever i počela žereče kričati:

“- Te né sramota? – Né te sramota?! – Do jutra si se né dâl dimo!? – Je to red?! – A jâ tam – čâkaj, pa čâkaj, pa reko, nam ga ostavila ka naj dé zaostal! – Sramota te bodi!”

Đura si je zdehnol nad kiselom vodom, pa jo je próbal vmiriti:

“- Kaj sam jâ mogel da so se drugi né dâli dimo!? – Si né vidla? – Morem jâ kak precednik Udroge iti dimo čé se članovi Precedništva nędajo? – Ęm znâš da mi furt trebajo za zglasati?”

Sida je stâla korak bliže k jęmo, prignola se k jęmo i počela vu jęga rigati ogja:

“- Jeee? – Jeee!? – Vidla sam! – Dobro sam vidla! – Céloga sastanka si gledal vu to Šoparovo Trezo, toto coprnico! – A óna je célo vęčer za svoje Mažoret-veteranke prepovédala – samo tębi, kak da ga nas drugih opče néga!? – I potli je só vréme stâla pólek tębe! – Pa kaj si je né stâla ili sęla tam, z nami – dé so bile babe?! – I kaj je né išla dimo bâr te da sam išla jâ?! Zakaj je ostâla? – Kaj ti imaš zótom porivâljom?! – Ręči, majko #$%&#…?! – Kaj imaš z jóm?!?”

Đuro je to malo predrámilo, pa jo je zastavil i počel i on – kak ftoplen’ik kričati nâjo:

“- Kaj povédaš bedastóče?! – Kaj bi jâ mel z jóm?! – I néje opče stâla pólek męne, nego dvâ metre kręj, tak ka boš znala! – Nego tiii…!? – Tiii! – S kim si se tiii célo vęčer spom’inkovala?! – Kaj si célo vęčer stâla z Puričovim Miškom! – Kaj ti ima toti nalickani dovec célo vęčer prepovédati?! – I jęmpot ste sam zginoli vum – v isto vréme i né ga vas bilo nutri nek dugo!? – Je to bilo sučajno?! – Se to šika jęni selski babi?! – Tębe naj bóde sramota, tak ka boš znala!”

Svâja je bila pred strélajom! Sida je bila preprâvlena na rat! – Nab’irala si je zóčim bo napâla …bránila se …

Onda je z vrâtaj strl i f kuhjo nâglo dojšel vnuk Jožek. Ovi dvâ so ftihnoli.

Jęn čâs so s’i tri bili stiha, kak da bi što hmrl. Onda Sida pita Jožeka:

“- Dé si bil?”

“- Rital sam!”

“- Vę po toti blati? – Pa znâš ka se nęsmi?!”

“- O dénes se smé! – A zutra bo snég.”

“- Jeeee?! – Kak ste zigrali?”

“- Zgob’ili smo sędem nula!”

“- ?!”

“- Pól ga ga nas né bilo! – Mislil sam ka je minol toti korona virosa, a – figo! – Mi smo igrali bez golmana, jer golman nam je sin od one Šoparove Treze, a óna je dénes v jutro bila pre doktoraj i – ima korono virosa! – Sima pre hiži so jim doktori prepisali karanteno dvâ tjędne!”

Sida se obrnola k Đuri, kak da bi jo struja stępla! Počela je kričati i kleti kak respamečena:

“- Si čul?! – Si čul? &#%$#&! – Šoparova Treza ima korona virosa! – S’i so zaraženi! – Ti #$%&$”! – Sę boš nas zarazil! – Zgini odma! – Marš na nâjže f samoizolacijo, ti #$%&%$ jęden! Pobęri mi se očijo! Če ne zgineš na nâjže, zela bom sekiro i tębe i toto tvojo …!!”

Te je Jožek videl ka je – né dobro, pa se zravnal dimo naj se ovi dvâ skubejo, ali je predi nego je zapral vrâta za sobom, povédal baki Sidi išče i to:

“- Baka, čâkaj! – Nésmo zgobili sam zâto ka naš golman od Šoparove Treze ima korono, nego smo bili i bez centarhalfa, a to je on dugi of od Puričovoga Miške, jęgov Davor! Znâš, i Puričovomo Miški so dénes javili ka ima korono virosa, pa je te tak i Davor v izolaciji …”

Sida je zastavila Jožeka, naj dale ne prepovéda, jer – ji je …… pa vel’i Đuri:

“- Dobro … Idi stâri kak sam ti rękla! … Spravi se lépo – na nâjže! – Jâ bom ti nosila v jutro pólne i navęčer jestvino! – Naj biti strâhom! – Najbole bo ka boš vę tam sám! – Jožek, ti odma idi dimo i naj sém hod’iti dvâ tjędne, jer deda je f samoizolaciji! – Đurek … žuuuri se na nâjže! – Jâ bom ti sę poslala kaj nucaš… I da bóš žejen bom ti poslala litra i vodo! – Kaj moreš čé je tak! – Vrâbečni korona viros! – Đuuureeek, iiidi! – Čé kaj nucaš, sam me zazovi! – Bez brige! – Ęm, kaj moreš, to se živomo dogod’i!”

Povratak na naslovnicu…