Pepijova Nežika si je najšla dečka. Nekši… tak, fajni, malo potk’ajeni, znekod, nęznaš otkod. Déla v Rankovičovi vulici, prę jęnomo šlósaro. Fést dečko. Vidli so Nežiko i jęga ka so se dugo spominkovali pre Opskrbnomo centro i tak se zazvedilo f sim kótima Fare. Mama Liza jo je spitala, da kaj je to! Ona ji je rękla da je to kakti – nikaj, “samo prijatelji”. Ali pucka je i nazvéstila da zutra v ósmi ima zakâzani rendes z jim – pre Opskrbnomo.

Kak se dober glâs dalko čuje, zazvedili so to i Đura i Sida, i Drago i Jula, i Fęri i Ilka.

Pucka se navęčer otprâvlala na rendes, na ósmo vuro. I – róm slučajno, k Pepijo so se doriv’ali Đura i Sida, i Drago i Jula, i Fęri i Ilka! Ję, vę kak je – tak je!

Ovi so sed’eli prę kupici. Nežika se otprâvlala na rendes. Mama Liza jo je ravnala:

” – Kak sam rękla, samo od osem do dęvet!

Samo po glâvni vulici se špancérati, nikam kręj!

Nejdi pred ósmom, ka naš ti prva dojšla! Drugač bo si mislil ka si nora za jim..!

Čé zamud’i, naj ga čakat! Naj se nafč’i ręda!

V deveti – da si mi dóma! Drugač bóm jâ dojšla tâ!”

Pucka se riftala, lišpala, pucala, naravnâvala, pred špéglom i da-pa-da stâroj otpov’edala:

“- Čula sam! – Pa booom! – Pa naaam! – Pa rękla sam ti! – Pa, dooobro! – Ah, kaj si dosadna!”

Dišla je. Bilo je točno pet do osem. (Si so poględnoli na vure!) Sedeli so i tračali.

A onda? – Nežika je dohar’ila dimo! – A bilo je stopram osem i dęset!? Dožurila se i pravac f svojo sobo! Srd’ita! Stâra je ipak zakričala za jóm:

“- Kaaaje? – Vęč si dóóóma? – Pa kaaaj je bilo?!”

Nežika se na sekundo obrnola prti stâri i ovak ji srdito zgovorila:

“- Povredila sam ga!”

I dišla f svojo sobo i hlopnola z vrâtaj.

Ovi so jęn čâs mudro sed’eli. Bęz réči. Te so počeli vgujâvati. Najpredi Fęri:

“- Vel’i da ga je povrédila… Morti je bil bezobrazen!? Pa ga je tak…kak v nogometo! Valda mo je né nogo potrla, ili glâvo, ili… zóba… kaj jâ znám? Nekše povrede so bile! Tak je rękla.”

Te je Drago, globoko premišleno povédal:

“- Čé vel’i da ga je povredila, te je valda dojšel nęręden, skósmani i nezakâpčeni, nepodbrit, zę zmâzanaj šolcaj, pa ga je te redila… naj se zbiksa.. i – dišla!? – Kaj bo s takšim!

Onda se ofnal Đura, pa jim je povédal ovak:

” – Ako Nežika vel’i ka ga je povr’edila, te mo je valda namętala i to grdo! Zaradi nečesa ga je vréđala i tak ga je povr’edila… nęznam! Ali, dišli so saki na svojo stráń!”

Jęn čâs so bili stiha, a onda so na vrâta pokucali Karažincov Imbrek. Oni nębrejo spati pa se do pól noči špancérajo po vulicaj, pa só tu vidli svetlo, pa só dojšli glet malo…

Te, “dober vęčer”, pa “kak ste”, pa “kaj délate”, pa za pucko se spominamo”, pa te, Imbrek:

“Ję, jâ sam z vuličke gledal kak so se toti dvâ, fajni i navržni mlâdi shâjali! Prvo je dojšla pucka, pa je čakala. Te je za frtâl vure dojšel dečko… Kak je dohâjal, puca mo je vęč zdâlka kâzala, na róki v zrâko vuro! A te pa, kak je on dohâjal, on je jój kâzal svojo róko v zrâko, na šteri ga né bilo vure… I te – pucka je nanâgloma zafrkonla z nosom i obrnola se dimo!”

“- !? – ?!”

“- Znâte, męj vam se vidi da se je puca ravnala nekaj po svoji vuri na róki, a… dečko se nekak ravnal po toti vuri f srdini sęla pre Opskrbnomo! A tota vura prę Opskrbnomo, oglavnom ide… po pól vure odzâdi…

Sida se je prj’ela za srce i glasno pošępętnola Lizi:

“- Vidiš, #$%&%$!? – Te deci treba ręči to – ka tota vura f centro opčine ide pól vure odzâdi!”

Imbrek so jim te kiselo povedali:

“- Ję žénske, najte se žuriti! Od ned’ele se méja vura, pa bi tota vura mogla po soboti, iti pól vure napré, ili kaj ti jâ znám kak!? – Nęznam! Râjši ręčite deci da, štó se ravna po toti mésni vuri, da nav mel sręčo v lubavi!”

Povratak na naslovnicu…