… da je po mojemo, snega bi sam črez oblok gledala… lepi je, kaj pak, al mej sam črez moj oblok črez šteri mi takaj gdaj ta lepota curi, zopuhi vlečeju… Dvo đemperi, potkošula, štrample na štrample, bodi zahočeni, a ritesnice non stop mrzle. Koma se giblem, so zakamuflerana vute sedem slojof obleke. Nesem jo za te nekakove zime, em je tre za takof rit kak je moj bogme na dvo rafunge kuriti…

… takaj je sako zimo tre kupiti drva na tri ture, jer ga ne najempot tulšnih penez kaj bi naj se ob jenim… jošče dvo pot se f Mocinsko šumo na puničino herbijo potegne s prikolicom (som Bog ka ona na plin greje)… neznam jo kak je vam, al mej nikak ne paše, te mi je presuhi zrok, pa furt zijajo „zapri vrota“ (ka se nej hlaporilo), pa to cele dneve brigovati na ogej ka se ne zagasne…

Muke sam tak… hudo je če jošče nemam nikakovo trešče preprovleno, pa koceje za podkuriti, pa sem f muki, jer jo te hrgane i cele bodale od cepanici nebrem razčeniti z sekirom… morem tuči kak nemok, al to nekak nikak nejde… pa se te snojdem nekak, dovlečem z nojža por smrdlivi stori čižmi, jene raskeljene patike, i nojdem jenoga kaputa ka so več molci po rokovo i kraglino načeli…našulam jenoga Kauflanda (plodine i konzum se sam fajčijo) f peč, metssove kartone ka tete f šatcuno verno pakuju, negda i z štacunskim mišom se dojde komplet….hitim one dvo pore storih čižmi, kaputa skup z molcaj, pa te gori skriž denem dve, tri cepanice i prosim bogeka kaj se vužge…

Na peči jeno troji upaljači, normalno niti jen ne dela, jenomo je feder na hok skočiv, of drugi se neče vrteti, a f tretjemo pa plina nega… šibice so najbolše, prve tri se mi začehnejo, na druge dve mi se on črleni vrog nit neče vužgati, sam se iskri… no te vender štrta, peta se vužge… fletno porinem na Kaufland i počne pokati… ufff, jesem!!!…

… mož je dišav f službo još je kmica bila. Je onda ne bilo tak čudaj snega vuni, sam je lep prhal… je bogme, ve pa je več hajdi zapav, rom tulko kaj bom morala iti zmetat kak se zgledi! Ne mje po voli, al idem, nem se dola Franco i Baličo doli, oni već stružejo z lopatami po dvoraj…

Iščem štere sposobne rukavice… normalno sam jeno nojdem na romaričo… za drugo moram romora vleči fkrej, jer je najbrž još loni ova druga pola ozoj… so je poučnota, malo jo stepem, dobra bo! … kapo z bamblekom na vuha, i ve još čižme… pa nemam nika za buti!!!… same štiklece, pa čižma na malo peto, pa one na malo višišo, pa te one svetešje, sake bor f dve forbe, ka mi k semo pasentlik dojdo, al bogme za f sneg nika…. Če si možove bujem bom laporila vujima kak f natekoči, i se bo mi sneg f peto nutri išav (premišluvlem si)… Ove štere bi nej bile kak tre i nej se mi zuvale, so f centralnoj (bogme vam morem reči da se lepo zotaj čižmaj zažgalo)… te sem se zmislila da sem f fabriki f šteroj sem prije delala dobila faj patike, velijo kvalitetne, ka ne puščajo … malo mje bilo škoda, al ka bom pa ve…

… komaj sem lopato našla f šupi… se sam morala vugnoti, i protuletne tegline od muškatlinof, i točke, i dedijovo korpo ka sam dobila ka deci pokožem kaj ne zobijo kak to zgledi…štiherica, lopata, zobače, šlah namotani, špric konta, ves nevola je biv ober lopate… no zevlekla sem jo!

…idem, gene… od garaže, do pota je jeno tresti metri za zmetati… na jeno strojko moja hiža… na drugo sosedova (zmislim se da mi je mož reko da na hižo neje smeti metati, hiža vuhko potegne)…je bogme sem se nanosila… odvod sem na kup, pa odnot to na kup… dojdem do lese, mislim si još malo, bom jo to… So sem kvrogo prešvicala, mi po kičmi med ritesnice teče, srce mi nabivle tijam f šijako, notiski i žuli od lopate, f noso so se pa mi šmrkli i kalafuje zmrzli…

Franc je pre krajo, idem se požurim… oprem leso, i te imam još malo… jeeee, gdaj sem došla bliže cesti, bliže onomo krastavomo snego ka so auti nametali, kaj je ralica na dvo mohe od jutra hitila, jeee te je teg vrog biv… pa sem komaj lopatu zdigala… već me bogme ne za ritesnice zeblo onda… jesem, zmočila sem se nekak, klela sem ralico kaj sto vrogof…

…. z rafunga se vidla sem gdaj sem se preti krovo obrno lepo črno po čižmaj kodelo… malo je vleklo na gumje na vuzmenki , al jo sem se delala kak da to ne smrdi z mojega rafunga… jo nika neznam… što to kaj kuri???

Komaj sem se sposlekla i još sem si se nacedila snega po hodniko, te sam još po metlo i pralo išla ka sam to malo poslinila ka se nebo dale po stono nanošalo… se navesim po radjatoraj nej se sposuši i scedi kaj se koni… šmrkli so se počeli otoplati na toplome, sem faj zakurila na te store cojke i obutel, se moram pofoliti…

Nesem vam jo za to… jesem, malo sem se razgibala, al ve odma kašlam, odma ropčeka stolno moram kre sebe meti, stolno moram na ogej paziti ka se mi ne zagosne, jer nem mela s kim zakuriti… nebrem bogme saki pot jene čižme nutri hititi, nej?

…jo sem vam bole za proleće… za jegera na boto natekjenoga f goričkoj šumi mojega jape, il pa krsmuleje picekovih peroti i hami na drovi… komaj čokam žute jaglace i se dišeče i plezeče i zvončeke … i kihaje i alergije… fluč, hrač, povrač na ralice štere f peti vuri vjutro, ne potegnejo, pa pošten svet mora pol vure prije na posel jer se mora vleči kak megla… fluč, hrač, povrač na ralice štere te komaj f šesti vuri kiblu na asvalt pustiju i vlečeju k hižami onoga šlopa šteri me zatukev gdaj sem zmetala… Fluč, hrač, povrač, zima… hraaaačččč, onak z čela kaj ide!!!!

…lepo vas pozdrovla vaša NPŽKŠ z Frošćana z zmržjenaj ritesnicaj!

Povratak na naslovnicu…