Kao svake godine, tako i ove, u Nedelišću ispred prostora Turističke zajednice odvijala se zanimljiva manifestacija pod nazivom “Ftičeki se ženiju”. Osim glavnih aktera ftičeka, kao goste na ženidbi, zatekli smo tete i djecu iz Dječjeg vrtića Zvončić iz Nedelišća.

Djeca su prošla cijeli niz aktivnosti od pripreme i pečenja kolača, preko traženja, do pakiranja kolača, a sve su začinili recitacijom i pjesmom.

Ftičeki su za pripremu svadbe imali i odrasle pomagače: tete iz Dječjeg vrtića Zvončić, Turističku zajednicu općine Nedelišće, načelnika Darka Daniju, zamjenika načelnika Nikolu Novaka, Udrugu žena Nedelišće i Udrugu uzgajivača malih životinja.

Kao i na svakoj svadbi, nije nedostajalo jela, pila i veselog raspoloženja. (nl)

Povratak na naslovnicu…