Penzije so male. Liza ima dvéidvésto a Pepi dvéistopędeset.

Liza je Pepijo sponâšala: ” – Tak hudo živ’imo kak najvekši bókci! – Ti bi se mogel nekam brnoti … v nekši fuš … ka neka zasl’užiš! Ti svojo pénzijo tak-i-tak vudriš doli do petoga!? To kaj ostâne nam je né dosta nîti ka čov’eko dojde v rit mokro! Namo meli nîti ob čem hmréti!

– Poględni si Đurija! Ón si je nabavil prępelice i vę prodâvle – zdrafstveno čudotvorne jęjci po célomo Međimorjo … i furt ludi zvédajo za jęjci… i čovek furt služi! – Jęgova Sidika je saki čas v nóvim kostimo! A jâ sam oblečena kak zâdja sirotija! Kak cafuta! – A ti sam dóma sed’iš i čâkaš to bógo pénzijo! – Męni je toga dosta! Ako se nekam ne obrneš, jâ bom se odsęlila z grunta!”

Pepi je zafrknol z čobama i dišel vum.

Drugi dén mo je pretrgla obeda: “- Poględni si Dragija! Ón dóma hráni zâjce, ima dvanájst gézdi. Brne se s kosom po dvoro i po vrto i zabadaf jih hrâni! Vé da mo to zrâse i da se to proda, dobil bo pet pénziji gori! To bo mo čisti pénez! – Jula bo pâk méla nóve štikle! A jâ? Jâ hodim kak cota! – Stvori nekaj, nekšega biznisa, nekšoga fuša, drugač bom se odsęlila z grunta! Męni je sęga dosta!”

Pepi ji je né nika rękel. Zafrknol je z čobjaj, obrnol se je i dišel vum.

Zutradén mo je nat’ešče zbajâvala.

“- Poględni si Fęrija! Imajo dóma maloga énkobatora za jęjci! – Val’ijo piceke, pureke, žibeke, racike … I prodâvlejo! Furt se jim otp’irajo pótna vrâta! – Jęgova Ilka furt hodi nak’inčena kak bętlehem i z zadroge nosi fasonge kak da je zabadaf! – A jâ?! – Jâ kupuvlem sam ono kaj je na resprodaji! – Jer ti doma sam tuhn’iš i da-pa-da brneš do krčme. Tó je več né za zdrž’ati!

– Ako neka ne zm’isliš i ne stv’oriš, ja bom se odsęlila z grunta!

Pepi je pogutnol “kosmâto žabo” i tpravil se vum!

F četrtek je opče né dojšel na obed. – Prâznil je i čistil podroma. I po dvoro je neka roštâjil z plehnâtaj lagvaj. Te pa je znova ružil f podromo. Liza je zbočki lukala – kaj bo to – of zmislil! – Né vera, ka bo nekšega “biznisa” ofnal!? – Bormeš, bó! Ftegnola ga je génoti! Bó neka! To bo enteresantno! … – Kaj bo itak toti – jén zmisli … V jęn mâh ga je pajdóč pitala: “- Čé smém znati, kakša bo to – fabr’ika prinas?!”

Pepi ji je né vóščil nîti réč! Stiha je delal dale.

Odvečer je plehnâte lagve vlâčil f podrom. S teškom mukom! F tâčkaj! – Ali je Lizo né štel zvati f pómoč. Liza je zbočki to šacala. Zv’ečera je né zdržâla ka ga naj znova pitala … i pitala ga je – kaj to itak namerâvle spęlati, kakšega to biznisa!

Né ji je štel ręči néti réč! Pospravil se je spât.

F petek v jutro je zar’ana Lizo prebod’ilo ružeje! – Pepi je z nečim trl po podromo kak da bi sečk’aril stâro železo! Liza se né štela stati. Nav ga puntala! Naj ruži! Naj déla! Kaj gut!

Onda pa je počelo fést – smrdeti! – Stâla se je! Zletéla je na oblok! – Kaaaj to vidi? – Kaaaj to of déla? Gledala je – nębre ver’ovati! – Pepi vozi z štale f podrom – gnoja!? – F tâčkama vozi f podrom štâlnoga gnoja!? – Smrd’iii! A on sam vozi i vozi! Jęne, druge, tretje, štrte tâčke štâljaka … – Smrd’i nutri! – Dobejžala je f spavačici na dvór:

“- Pepi, si ti spameten?! – Kaj to délaš?! – Zakaj voziš gnoja nutri, f podrom?!?”

Pepi ji je né rękel nîti réč. I dale je vozil gnoja!

Liza si je na spavačico navlekla vnukovo manduro i dbejžala – prél póta, g sósedima … g Đuri, g Fęrijo, g Dragijo … zvât lude, sósede … naj ji pom’orejo … naj mo neka vel’ijo … morti se mo je zméšalo … morti nęzna kaj déla …!?

Dobejžali so na grunt flętno Đura i Sida, Drago i Jula, Fęri i Ilka!

– Gledijo! – Pepi zarésen vozi štâlnoga gnoja nutri f hižo, f podrom! Róm je završâval z štâlnim gnojom … išel si je prât škorje … zel bo si paozo!?!

Móži ga plaho gledijo i pitajo: “- Pepi, je s tobom sę vredo?! Ki ti je vera? Kaj to délaš? Zakaj voziš štâlnoga gnoja nutri f hižo, f podrom?! Povîč nam, mi smo ti prij’ateli!”

Pepi vel’i – prijatelima, naj se sedejo pod brâjde i da bo donęsel žganico.

Žénske so zboka gledale. Natočil je sębi i dečkaj, pa jim je pom’alem, vmirjeni i dobre vóle, ovak rezlagal:

“- Dečki, ęm se saki od vas bâvi z nekšim biznisom, ti Đura z prępelicaj, ti Drago z zâjcaj, a ti Fęri imaš enkob’atora. – Znâte, i jâ sam se hapil z biznisom! – Placa imam, posode imam, péneze némam, pa sam si zebral takšega biznisa za šteri ne treba početna ulagja!

Moj biznis bo nucal za repromatrjâl štâlnoga gnoja, ščavo, prirodno smetj’e i posóde.

– Poval bom kalifornijske gliste! Za jęno gézdo tre pet dvéstol’iterni lagvi gnoja. – Oni, šteri vuni povajo tote gliste, toti tirajo biznisa sam od aprila do oktobra, a jâ bom jih poval célo leto, jer bom – proizvodil f prostoro dé bo navék osemnájst do dvajsti ober nule! Otkâzal bom Čakomo odvâžaje smetjâ, jer bom kcój k repromatrjâlo furt dodâval ščavo, stâroga papéra, listje, trâvo, gul’ije, bel’ije, kurečjake … – Sę bo to prinas išlo pod hasen! – Tó, ka malo smrd’i … né važno! Čovek se sęmo prefč’i! – Več sam se entereséral za prodâvaje – pre jęni štera ima plasten’ika s cvétjom!”

– Móškârci so zaenteresérano poslušali Pepija kaj povéda, premislili si o sęmo i rękli:

“- Pepi, čî je tak kak veliš, onda imaš praf! – Spametno! – Saka čast!”

Čim je Liza vidla ka so mo dedi dâli na praf, ka bo odvęzdar živela ober štâljaka f hiži, dolet’ela je pred Pepija i zakričala: “- Drâgi lubléni Pepi, naj to delati! Nečem nikše biznise! Dosta nam je to kaj imamo! Né nam je tre nikšega bogâctva nîti biznisa! – Męj je čistam praf tak kak je j’e!! – Odręči se toti glisti, drâgi, lubléni Pepi, drugač bom se odsęlila z grunta!”

(Jâ)