Ka se naj prepetilo zutra kak óno leto!?

Đuri so se dén pred Valentinovim najavili ščerka Zdénka, zet Ivo i deca Jožek i Kadir.

Baka Sida se povesel’ila dohâjaj zęta i ščerke i Đuri ovak spust’ila:

“- Noooo, ipak nešči na svéto ima dujnsta i telęntoma za zveličáje Valentinovoga! – Mlâdi ludi znâjo kaj je “Dén zalublenih”. Mlâdi so spametni, a né kak â, vi stâri dedi! – Sam čâkate čé bom kaj potegla vum s kâhle i porinola pred vas na stol – ka bote si gladili želóce!”

Familija s Čakofca je dojšla odvečer pred Valentinovim. Ščer Zdénka je dopęlala baki deco, stavila jih i – odišla:

“- Baka mi zutra v jutro idemo v nekšo kupč’ijo, pa te da zbâvimo te dójdemo po deco! – Naj dénes privas spijo! – Znám da ste jih več žęlni! – Dobro? – Zutra se vidimo!”

Dečkéri so se igrali malo nutri, malo vuni… Da so dojšli f kuhjo baka aka jih je pitala:

A zakaj ste si ze sobom donęsli takšo veliko kórpico, da ga ga skorom nikaj néga nutri?”

Mali Kadir je skoračil napré ka baki pretomâči:

“- Baka, mama nam je rękla ka je zutra Valentinovo!”

Baka to znâ.

“- Znám ka je Valentinovo!- Pa kaj te?! – To je Dén zalublenih! – Bote mi kaj kupili?”

Kadir je zaklučil ka baka itak ne razmi – kaj je zaprav Valentinovo, pa ji je te pretomâčil:

“- Baka, ti ne razmiš! – To je dén da se na sęli žęnijo ftičeki i onda célo nóč pęčejo kolâče i te v jutro kolâče nastâvijo vuni po trsjo, po kitjo, po ténicaj … sę-po-sód po dvoraj i te mi deca idemo vum na dvór i pobiramo tote kolâče. Zâto smo dojšli s totom vekšom kórpicom! – A prinas v grâdo ga ga né toga! F Čakovco je to bole modęrno i ne žęnijo se ftičeki! – Prinas v grâdo ti je Valentinovo zaprav – “Dén zalublenih”! – Te móži i dečki kupuvlejo žęnaj i pucaj dâre. I tata bo zutra išel z mamom v grâd f štacune ka ji kupi nekšo zlatijav i mlinca za črno kâvo! – Zâto je nas mama poslala s kórpicom sém ka si zutra v jutro, da bodo se ftičeki žęnili, nabęremo kolâče kę bodo nastavili vuni! Te tata i mama dójdejo po nas! – Vę razmiš baka?”

Baka je razmila.

Dečkéri so se rano v jutro zbudili. Zbud’ili so bako štera je râho spâla:

“- Baka, baka, zbudi se! – Bakaaa, idemo vum … vę se ftičeki žęnijo… idemo vum glet, idemo pobirat koląče kę so nam stavili vuni! – Hodi! – Dé mi je kórpica…! – Idemo!”

Baka se zbud’ila. Zdigla se! – Išli so vum!

A na dvoro… nigder nika! – Néga kolâči, nigder prfkači… Nigder ničesa! – Samo puno smetja ka ga je veter nanosil i reznęsel po dvoro…!?

Dečkéri so bili začuđeni! Pitali so bako:

“- Baka, kaj je vę tó? – Néga kolâči! – Kaj so se ftičeki né žęnili? – Kaj so né pękli prfkače?”

Baka je deco flętno otprâvlala nutri pa jim je pajdóčki povédala:

“- Zgled’i da so se ftičeki opče né žęnili! – Zgledi da smo i mi na sęli postali modęrni! Résen deca, v zâdja léta se néti tu nišči ne žęni, pa tak niti ftičeki!? – A vište – kulko ga smetjâ po dvoro!? – Čula sam jâ v noči kak so ftiči balanterili, kak so se svadili i gézda restepali! – Vę je meni jasno ka so se naši selski ftiči takâj modernizérali i ka so se na toto Valentinovo, mesto ka bi se žęnili, so se – restâvlali!”

Povratak na naslovnicu…