Pepi, Đurin sósed, je bil jómar f podoz’ečo štero se zove “Završni radovi u zdravstvu.” Otpr’avil se je f pénzijo. Tota jęgova férma je stâla jâko slabo, (rečun jim je zblokérani več dvé leti) né so mo mogli kupiti nikšega dâra. Ferma mo je né napravila néti nikšo oproštajno, ka bi se bâr jęmpot, za zâdji pot, napili kak ludi (jer čé ga ga né – né ga!)! Dâli so mo samo “poklon-bon” za jivo robo, v jivim štacuno, na pecto kuni, pa – naj si sám zbęre!? Ali, kak se jęgova férma bâvi organéz’érajom sprevodi i prodâvle sprevodnu opremo i grderobo … – kaj boš si tu zębral!?

Spominal se je z žęnom – kaj bo vę zótim “poklon-bónom”!? Te mo je jęgova Liza rękla, ka je bole neka – nęgo nika! Naj dide tą i naj jim ręče, naj dâjo jęno rako! Deli bodo jo na nâjže, pa onda, da bo i komo bo trebalo, bo se hitila f pogon, tak ka se toti – poklon-bon ne potępe.

Pepi je se onda otpr’avil vu férmo i rękel jim je, čé je več tak, naj dâjo nekšo – sredjo, črno rako.

I dâli so. Doplatil je. I za foringo – sto kuni.

Dopel’ali so jo f črnim auto. – Ali na krivo adreso! – Jęno hižo so fulali. – Dopel’ali so jo g sósedo Đuri, jęno hižo predi – na dvór! No, kak je totoga dneva Đuro “prijal ręmen” pa je zavudril po krčmâj i néje dojšel do téčâs dimo, da je na Đurinom dvoro postâl črni kombi z črnom rakom i da so jo vum z kombija vlekli, Đurina žęna Sida je pâla v nesvest! Mlâdi pokópiči ki so rako dopel’ali, so zvâli hitno! Hitna je dojšla! Sido so naklâli i tpęlali f špitâl. Pokópiči so rako deli v gajk i dišli.

Đura je dojšel dimo f kmici, f šuso. F kmičnomo gajko je zględal rako. I jęmo se zvrt’elo i opal je v nesvest. Kovačičov Drago i Novâkov Fęri so išli k hiži tó vęčer, jerbo so vidli … mrtvęčkoga auta, pa … črlénoga križa …! Zględnoli so f kmičnim gajko Đuro doli, pólek rake! Prijeli ga za noge i glâvo i deli ga – na mesto, v rako! Kak ga nikoga drugoga né bilo pre hiži, suznati so zišli vum i žalobno sósedaj, krčmarici Kati, Fęrijovi Ilki i Dragijovi Juli zrękli “- Išče je bil topel!”

Potli je črléni križ doplel’al dimo Đurino žęno Sido! Nafótrali so jo z lékaj i bila je mirna. Na štengaj so jo čakale zabečane sosede, krčmarica Kata i sósede Ilka i Jula. I Pepi se tu najšel. Stiha je pošepętnol sósedi Sidi – da je ón platil rako, hilado kuni. Dâla mo je téh – hilado kuni. A kaj bo. (Ja)

Povratak na naslovnicu…