Opčina po Nędeliščo méja pločnike. Đura i Pepi so bili strašno srditi ka so ne počeli obnâvlati pločniki – prvo po Glavatiščo i v jęgovi vulici, nego po srdini sęla! A pločnik pred Đurinom hižom je spókani tak ka se nębreš po jęmo z biciklinom pęlati. Zvâl je opčino – kak precednik Udruge penzijonéri Glavatišče i protestéral – zakaj tak délajo!?
I bormeš, odma f srédo so počeli kopati – i to točno pred jęgovom hižom!
Videl je Đura ka ga poslušajo i isti dén je zvâl na opčino i rękel: “- Premalo ste skopali! Nóvi pločniki nado meli dosta jâkoga tęmela i – znova bo pokalo! – Molim da se skopa globliše i jakše zabetonéra!”

F četrtek so dojšli z bagerom i skopali pól metra globliše i – malo širiše!
Đuri je godilo ka délajo tak kak jim ón komándoje, pa je zvâl načelnika opčine i rękel mo da so skopali pręveč – pod jęgovo hižo, pod tęmele hiže i da bi mo mogel počiti zid ili se vogel hiže podrti! “- Treba skopati malo globliše i širiše i sę skupa zabetonérati tak ka se osigura i tęmel jęgove hiže!”

F petek so dojšli męštri i skopali globliše i f širijav, točno onâk kak je Đura zahtéval i – s prstom jim kâzal.

Fčęra po obedo i po utakmici, Đura se je, dobro respoloženi, fâlil pajdâšaj kak načelnik opčine “pleše tak kak on fučka”! Rękel jim je: “- Tak ka bote znali ka sam jâ f sęli né – kaj gut!”
Pozval je Pepija, Dragija i Fęrija ka so išli f krčmo “Kata rajska vrâta” na dogovor – za drugi dén, za dénes – ka bodo f krčmi preslavili Martije! Kata je pogodila živo mužiko – “Črne stréle”! Za jestvino jim ponuja Mihaličove kolbâse, Maródijove rezance, pekovoga kruha i domâčega hréna, a prfkače – naj si donęsejo zdóma.

Malo tęžiše se bilo dogovoriti okóli toga – kakšo pijačo bodo pili na toto Martinsko vęčer. Kata jim je najpredi donęsla ka kóštajo litra domâče rinfuze. Dedi so rękli – naj jim pokâže či ima kaj bolšega, jer so óni né – kaj gut! – Te jim je donęsla litra od jęnoga privatnika z Štrigove. Toto je bilo dobro ali je Đura rękel ka mogóče ima kaj bolšega! – Onda jim je donęsla flašerano z zâtnim štoplinom – štero kaplico na svojim grunto bęre i preša jęn privatnik v Oporovco. Da so spili, rekli so da bi za jih – kak važneše peršóne f sęli, trebala najti – ono … najbolše … Próbali so jęno slovénsko … Ali je Drago cmafkal i né mo je bilo po vóli … Za jęno mađarsko pa je i Pepi pregovârjal… Pa so onda probali jęno španjolsko, pa išče litra z Plešivice (né znati štere) … i tak do dvej vur i te su se rezišli! – Kak – to nišči nęzna!

Dénes v jutro je Sida zvâla k Pepijo, čé je Đura pri jimi, jer je né dojšel dimo z Katine krčme od fčęra! Liza je išla glet i rękla ji da Pepi spi, a da za Đuro nęzna … Onda je zvâla Ilko, te pa Julo, ali so ji obedvé rękle da so jim dedi doma i spijo!

Sida je onda bila v veliki brigi. – Kam vę i kaj vę?! – Spravila se i – išla glet či je Đura mogóče išče pre Kati f krčmi … ili pak je zavudril nekam dale, v neštero drugo…!?

Zišla je na vulico prék trepe – prék skopanoga za pločnike, te pa kre ceste … pa gled’i lévo, désno, gori, doli i … čuje ka neka f skopanoj grabi – hrče! – Hrče točno tak kak hrče jén Đura! – Je, kaj pak! – To je bil jén Đura! – Ovak ga – po fórmi naj bila poznala, ali poznala ga je po – dobro joj poznâtomo hrkajo!

Odbejžala je prék póta k Pepijovi Lizi! – Zbudili so Pepija i – si skupa ga potegli vum z grabe!
Sida je f čęmero i f suzaj kričala na jęga:
“- Đura, pa kak si vrâgo, dospel nuti vu to nezarénsko grabo?!”

Đura ji vel’i:
“- Opče nęznam Sidika! – Ne zmislim se kaj je fčęra bilo, ali dobro znám da me nešči hotimično oče pospraviti v grob!”
Kak je dohâjal k sębi, počel je sę bole kričati – da so ga opčinâri šteli zat’uči jer jim je opasna politička konkorencija, da so mo oni sprâvlali atentata, da ga očejo pospraviti v grob, ali da bodo vidli – što pod drugim jamo kopa, da sám vu njó …”!

Onda mo se Pepi porinol v réč, pa mo je rękel:
“- Đurek čâkaj! – Ti se vę morti ne zmisliš, ali totoga groba si si – ti sám naručil!”

Povratak na naslovnicu…