Sida, Liza, Jula i Ilka popévlejo v zboro Udruge penzijonéri Glavatišče. Láni, za “Dén hrvacki mučeniki”, zâdjega augusta, zbor je prvič nastupil na penzijonérski priredbi. Za to priliko Udruga je zborašicaj, šterih je sę skupa 18, kupila uniforme: črne vóske šóse i črne reklece, a cpót béle bluze z velikaj goléraj i z velikom črlénom ružom v žępeko! Vežbajo saki tjęden.

Za Valentinovo, bodo znova popévale – na penzijonérski priredbi.

Precednik Udruge, Đura jim je of četrtek naložil ka je ovo nedelo generalna próba. Mórajo dojti oblečene f šóse i bluze štere jim je kupila Udruga v leti, ka bo sę – tak kak na priredbi!

F petek so se zišle pre Sidi na kâvi (i žganici) – srdite i žalosne!

– Néje dobro! – Nevóla! – Je, kaj je.

– Zâdje mesece se stâlno slavilo: godovnâ, Mart’ije, Mik’ulovo, Luc’ijino, pa Božič, pa Nóvo leto, pa Tri Krâli, pa Vincekovo … – Furt jesti i piti i jesti i piti i sę fino … i stâlno hajdi …

I žénske so se zdeblale! – I to fést! – Tak ka – Udrugini šósi i bluze nejdejo na jih!

Sida je f kuhjo donęsla vâgo! – Sę štiri so se vagale! – Je kaaapa:

Jula je v jesén méla 84 kile, a vę ima 91. Liza je méla 77 kil, a vę ima 83 kile. Sida je v leti méla 92 kile, a vę ima 99 kil! Ilka je predi méla 69 kil, a vę ima 75!

Ako precednik Đuri zazvedi – kaj je na stvâri, ponorel bo! Láni jim je kupil šóse i bluze i samo jęmpot so jih mele i – več nejdejo na jih! – A drugo, sramota bo jih – naj ove druge zborašice zazvedijo kak so se nerędno i grdo rezgâjbale!

V brigi so tuhnele. – Treba bo flętno kupiti nóve vekše, jer zmršaviti – nębreš f tak krâtko… Toti kostimi so vę bez hasna! Pâk bo odišlo sakoj okóli pecto kuni! – I kak najti róm takše?!

Jivo jâfkale poslušal je Đurin vnuk Jožek, ki je f kóto čačkal po mobitelo, pa jim veli:

“- Gospođe, pręveč ste neomjereno pokale! – Tote oprave vęzdar morete hititi kręj! – Aaali, moja nóva korporacija “Ekskloziva” d.o.o. štera se bâvi s trgovinom tekstila, more vam otkupiti tote pretésne šóse i bluze, ka jih nate hitile kręj! – Sakoj vam platimo stotko!”

Liza je srdito gledala Sido, Jula je gledala Lizo, Ilka je gledala Julo, … – Kaj bodo vę zótim da nejde na jih …!? – Jožek je od jih otkupil uniforme i platil sakoj stotko – kak so se i pogod’ili!”

Žénske so só odvečerko sedele pre Sidi, i dogovârjale se kak zutra iti f Čakovec kupuvat nóve črne šóse …em štó bo pęlal … kulko bo to koštalo … dé… A onda se znova pojâvil Jožek! – Donęsel je tri komplete šósi i bluzi, stâl si je pred Lizo, Julo i Ilko i ponudil jim je:

“- Drâge gospođe, moja korporacija “Ekskloziva” d.o.o. nudi vam špecijalno, točno takše šóse i bluze kakše trebate na zboro v Udrogi! – Izvolite si poględati i próbati našo robo!”

Liza, Ilka i Jula so si f sobi próbale i da so dojšle nazâj, néso mogle verovati! – Na jimi so stâli i šósi i bluze – točno po meri i točno takši kakše nucajo v Udruginomo zboro!”

“- Jožek, saka ti čast! – A kulko koštajo?”

“- Drage gospođe, za vas kak poznâte, s popustom, ka jâ nič ne zaradim, štiristodvajsti kuni!”

… Kaj boš vę? – V nedelo tre iti na próbo … Dé boš vę kupil … a ovi róm takši … i pašejo …!

“- Dobro Jožek. – Naj bó!” Zmętale so se. “- Izvoliš péneze!”

Žénske so mo platile, saka štiristodvajsti.

Da so se rezišle, Sida pita Jožeka:

“- Jožek, kak je vrâgo tvoja korporacija nabavila žénskaj točno to kaj trebajo i tak flętno?!”

“- Jęęę, baka, plâti stotko, pa ti prodam patenta!”

Sida je rękla: “- Mooože! – Na, â ti je stotka! – Govori!”

“- Baka, trebalo je samo poslušati žénske! – Sóseda Liza je láni mela 77 kil, a tęca Ilka vę ima 75, pa sam Lizino prodal Ilki! – Tęca Jula je v leti méla 84 kile, a tęca Liza vę ima 83 kile, pa sam Julino prodal Lizi! – Ti si baka v leti mela 92 kile, a tęca Jula vę ima 91 kilo, pa sam tvoje prodal tęci Juli! – Jedino vę … ti baka némaš! – Ali čé boš delala z męnom f kompaniji, moja korporacija i tębi réši problema i išče bóš dobila provizijo!”

* * *

Pólne je dojšel Đura dimo z sęla. Bil je srdit kak pes! – Najrâjši bi nekoga pregrizel! – Sida ga je spituvala – ki mo je vera, ka je tak žereči! – Povedal ji je:

“- Otkak sam fčęra rękel zborašicaj ka v nedelo sę mórajo dójti na generalno próbo i biti oblečene kak za priredbo, dénes so me … jęna za drugom, sę po red zvâle, jih štrnájst od osemnájst, da “nębrejo več popévati”, da “óne vęč nębi”, da “so prestâre”, da “jih kučti bol’ijo dok stojijo”, da “furt piskotl’ivijo, pa ka naj fušale”, “da imajo pręveč drugoga posla” …!

Te mo je Sida rękla:

“- Đura, nika se ne bój! – Jâ znâm korporacijo štera to rešâvle, samo – tak délaj kak ti vel’im!

Đura je nič né razmel, a Sida mo vel’i ovak:

“- Zovi išče jęmpot sę zborašice! Ręči jim da ga v nedelo nav próbe, da bo v nedelo družeje i čaščeje – jesti i pijača i naj donęsejo saka svojo uniformo ka jo rezdužijo”!

Đura jo je plaho gledal: “- Kaj si będasta? – Stâvlajo me na ced’ili i – išče ka bi jih častil!?”

Sida je zakričala na jęga tak ka se stępel:

“- Je! – Tak napravi kak sam rękla! – I nikaj jim drugo naj govor’iti! – A prectavnica jęne korporacije bo dojšla v nedelo na toto zakusko s šnajdarskim metrom i z – vâgom!”

Povratak na naslovnicu…