Minole dneve so bile peklénske vroč’ine. Né se dâlo dihati. Néje se moglo delati. Néti živeti.

Đura se f pondélek nazajtrkoval i v jutro zravnal zdóma. Sida ga je pitala:
“- Kaaam se ravnaš na toto vročino! – Očeš ka te trefi fršlog! – Si čul kaj doktori govorijo?!”
Đura ji je ozbilno povédal:
“- Naša Udroga penzijonéri organizéra humanitarno preventivno karanteno! – Znâš da so naši kaj-šteri člani stâri i betęžni i da kaj-šteri némajo dóma klime i trp’ijo veliko vročino! Oni so vę životno ogroženi! – A mi v Udrogi imamo velike prostore opskrblene z prvoklasnaj klimaj! Zâto smo obavestili sę članstvo kó je ogroženo od vročine, ka dójdejo f prostore Udroge v našo humanitârno karanteno, dé morejo biti sigurni od – vročinskoga fršloga! To bo prinas trajalo tak dugo dok je vuni dnevna tempereatura višiša od 30 stupnji! – Jer jâ bom žrtvoval zâdji ficlek svojega slobodnoga časa i vložil zâdji ficlek snage ka nitijęden naš član ne strâda od tote peklénske vročine! – Ako očeš Sida, jâ i za tębe preskrbim uvjete ka boš dohâjala med ogrožene od vročinskoga fršloga?”
“- Nééé Đurek! Fâla! Né treba! Jâ drugima dám placa! – Męne zdrâvjiče išče po nečemo služi,a mi i dóma imamo klimo ka dobro puše! – Ali, saka vam čast! – Čestitam! – To je humano!”

Đura je odišel i stopram blizo pól noči dojšel dimo, na videž hajd šmungo! Sida ga je pitala:
“- Đura, vrâg ga dâl, pa kaj si pijan?! – Kaj i f totoj humanitarnoj karanteni pijete?!”
Đura ji je krâtko objasnil:
“- Nééé, Sidika! – Gutnemo si samo tulko kulko se – preventivno móra piti!”
“- ?!?!”

F tork je Đura takâj dišel zarana zdóma, a vrnol se f pól noči. Lovil se je za zid, zapl’el se je f tepih i predi kak je opal f postelo, podral je nahtkaslina! – Sida je skočila gori i skričala:
“- Đura, kaj je?! – Pa kaj vi résen, tam samo lumpate? – I dénes si dojšel pijan kak deska!?”
“- Nééé Sidika! – Samo sam truden! – Tam se ne pije bez ręda! – Mi se tam samo strogo drž’imo zdrafstvenih i sigurnosnih standardi! – Kaj ti ne poslušaš radja i televizijo?! – Stâlno povédajo ka saki čovek móra biti f hlâdo i črez dén spiti najméje tri do pet litri tekučine!”
Sida mo je srdito pregovorila:
“- Pa to sam čula! – Ali so rękli da se nęsmi piti alkohola! – A vi tam trósite alkohola!”
“- Né Sidika! To je né tak! – Mi konzoméramo samo pive, a pivo je prehrambeni proizvod! – I tak ka boš znala, od zdrafstveno preporučene količine, ja sam dénes spil samo minimom minimoma, róm nekaj ober tri litre! Mój organizem je, tak ka boš znala, po totaj zdravstvenaj standardaj, takoręči – na rezervi!”

F srédo, četrtek i f petek Đura je róm tak, v Udrogo odišel zarán i f pól noči dojšel dimo f šuso!
F soboto v jutro je Sida zvâla Lizo, Ilko i Julo! Povédala jim je ono – kaj so one več znale i zakaj se z móžaj, róm tak, ne spominajo več tri dni! – Rękla jim je:
“- Hote puce, idemo i mi vu to Udrogino karanteno! – Idemo ka vidimo – kak funkcijonéra tota humanitarna preventivna karantena, čé velijo da je tam sę po najvišišim zdrafstvenim i sigurnosnim standardima!?”
Dogovorile so se, zriftale so se i bliže pólnevo so se otpravile v Udrogo!

Dojšle so pred Udrogo. Vuni pre vrâtaj so v gajčeko sedeli Karažincov Imbrek. V jęni róki so držali falat Mihaličove špekarice i kruha, a v drugi pivo. Žénske so jih zapitale:
“- Dober dan, kolega Imbrek! – Kaj pa ste vi né nutri v mrzli karanteni, kak i s’i drugi?!”
Imbrek so jim važno rękli:
“- Jâ sam dežurni!”
“- Jeee? – A kaj dežurate?”
“- Gospođe, vuni je plus 36 i naša preventivna humanitarna karantena pâzi na ogrožene člane. Predržâvlemo se sih zdravstvenih i sigurnosnih standardi! – Vę sam jâ na sméni i pâzim na one ki dohâjajo: ako so člani naše Udroge, ako so Udrogi plat’ili só članarino, ako imajo maske i ako ze sobom imajo kovid-potvrdo, né starišo od mesec dni ka so cépleni!”
Žénske so stale koraka nazâj, dele róke na skriž i pitale Imbreka:
“- Čujte … pa mi vę … sobom némamo pól toga…! – Kaj nas vę nate pust’ili nutri?”
Imbrek so žumbali salamo, gutnoli so si pivo, pa jim velijo:
“- Puuuce, čé ste né plat’ile članarino – pošta vam je né dalko … ali vę je sobota pólne i prekesno je ka bi dénes platile… – Čé némate maske imajo jih f trafiki! – Aaali čé némate kovid-potvrde, dénes to f Čakofco, boj’im se, … nate zbavile, jer je sobota pred veliki svetek… Próbajte iti f Čakovec f pondélek… pa te dójdite sém f tork… – Néste vi jedine štere so mi né mele uvjete! – Točno tak so of pondélek bez sęga dojšle Šporarova Treza i krčmarica Kata, ali so do torka sę réšile i vę so tu stâlno!”
“- #$%&$# !? – Pa kulko ga ludi vę vuti vaši humanitarni karanteni, Imbrek?”
“- Pa, mislim si da ga nas … okóli dęset! …”
“- #$%&$# !?!”
Kak so gut žénske bile žereče, Imbrek so jih dale mirno i lubezno savetóvali:
“… Próbajte puce tak… Pa se te vidimo … f tork… čé bomo delali … čé se vréme nę – pokvâri, ka bo méje od 30 stupnji… Valda bo zdrž’alo?! I Đura je strâhom i vel’i da – sę kaj je slatko, traja krâtko!”

Povratak na naslovnicu…