Đura je na sastanko Skupščine Udroge penzijonéri Glavatišče ovak nazvestil članaj:

“- Kolegice i kolegi! – Naš glavatiški rejón, kak moderni kozmopolicki kraj, z veličájom štuje Istanbolsko konvencijo i ponujeno rodno i spolno ravnopravnost i jednâkost! Zâto smo dobili pismeno pofâlo z Brukselesa… neznam točno od koga jer piše na strajskim jeziko… – Po totim befelo Konvencija bo v naše škóle dognâla protoveronavuka, a nas bo se držalo za modęrne i napredne bâr sako odvečerko, jer predpólnevom hodimo k meši.

Zaradi toga sam dogovoril ka bomo na Vuzmęni pondélek odvečer napravili nogometno utakmico,! Igrali bodo – naša glavatiška ekipa, Enka “Hetero-amateri” i ekipa “Trans-balans” z Žarkovici. Obedvé ekipe bodo – méšane, muško-žénske! F saki ekipi bode igralo pól muški, pól žénski! Sóci bodo, jęno polovreme móški, a drugo žénska. Trener naše ekipe bo kolega Pepi. Utakmica se igra odvečer f štrti vuri. Drago i Fęri bodo pękli pedesetkilnoga čoklina. Krčmarica Kata i Trezika bodo držale šanka. – Derektor parâde bodo Karažincov Imbrek.”

Đura je s totim programom fpętil republiki – ka je bole né mogel! Na Glavatiščo se zišlo tulko ludi kak da se na Rasapo s kolbasicaj i grahom udrogaj plâčajo izborni glâsi !

Aaaali, utakmica se je né završi’la néti pitomo, néti po Konvenciji… ako se je opče završila!?

Je, kaj!?

8. minóta: Sódec Marko je za domâče Hetero-amatere zafučkal slobodnoga udarca z šesnájst metri. Onda so se žarkovičke igračice Pepa, Dušanka, Fana i Mica stale v živi zid. Krapov Toni je išel strélat. – Predi kak se zagnal ka vritne, ove z živoga zida so vu jęga fprle s prstom i nagrâžale se mo: “sam próbaj fést i v nas vritnoti, sę bo dojšlo vum”, “sę bomo povedale”, “pred simi i na glâs”… Tóni je slobodnoga udarca vritnol tak ka je podral korner – zastavico!

14. minóta: Štinglecova Pepa, kâ igra za Trans-balans z Žarkovic, je vodila lopto po lévi stráni, a v jęn hip jo je išel zastâvlat Fabekov Pišta! I óna i ón so skupa op’ali! Ali se je Pišta né mogel stati, ręč da je faolérani i ozléđeni! – A Pepa se je takâj né mogla zdiči jer je – né bila zgór! F teren je s tâškom bejžal doktor (Pepi), ali ga je prestigla Piština žęna Orša ka ga je, čim je dolet’ela nutri do jęga šteri je lęžal na Pepi, tak plusnola ka je of odma – ozdravil!!

23. minóta: Sódec Marko Oršoš je fučkal penala za domâče Hetero-amatere. Penala je išel ritat Đurin Jožek. Na golo Trans-balansa je bila Nadica z Žarkovic, štera je Jožeko bila do Ósmoga marta puca, ali ga je na Ósmi mart natirala jer ji je na dâr kupil sopona i brsâča. A vę, predi nego ji je rital penala, ona ga je glasno pitala čé se oče pomiriti i da čé se oče pomiriti i čé joj ne zabije gola, da onda more dojti navęčer po ósmi vuri k jój, ka nadoknadijo to kaj so mesec dni prepost’ili. Jožek je vritnol koturača točno pred jó, ona je zabránila i odma ji je išel čestitat! A jęgovo čestitaje s hâčejom i kušuvajom je trajalo tak dugo i žereče ka je sódec Marko Jožeko dâl žutoga kartóna.

37. minóta: Pekova Mariča je napravila škandâla! – Je, kaj!? Enka Trans-balans z Žarkovic je strélal kornera, a f šesnajsterco Hetero-amateri je bila stiska! V obrani je bil i Mar’ičin móž Vanč! Da je enka Trans-balans strélal kornera, Mar’iča je zvuna kričala: “Róka! Róka! Róka!” Ludi so jo špotali, da kaj zija “Róka”, da je nišči né igral z rókom! – Mariča se je na jih zadrla:

“Kaj ste né vidli ka je mój Vanč držal Štokovo Dušanko! – I, ste gledali? – Kak jo je držal? – Dé mo je bila róka? – Dééé mo je bila róka?” – I zagnâla se nutri, ali so jo pre centro redâri…

41. minóta: Vera, štera je igrala za glavatiške Hetero-amatere, dobejžala je k sóco Markijo i tóžila Rafekovoga Karlija da jo je za vréme igre f stiski – ščipnol na jęni mesti i to tak fést ka ima črjafko. Sodec Marko jo je pital da – dé joj je črjâfka, da je on né nikaj videl, ali čé mo pokâže ka zarésen ima črjâfko, da bo onda Karlijo dâl róznoga kartóna! – Onda pa mo je Vera rękla ka bo mo vę pokâzala, pa ga je vritnola v nešterno nespačnmo mesto tak ka je of cvilil kak štâlni zâjec. Te mo je lubezno rękla: “Marko, vę si pogledni svojo črjâfko! – Vę imaš točno takšo črjâfko kakšo imam jâ – ka ti ne móram svojo kâzati!”

45. minóta: Pred kraj polovremena, ka bo poštéje i prâvda na istanbolski visini i razini, sódec Marko je i za enka Trans-balans z Žarkovic zafučkal penala, jer je jęna jiva igračica opâla na srd’ini igrališča ali se odkoturala nutri f šesnajsterec! – Penala je strélala Štinglecova Pepa. Vritnola je i – goool! – Sę jéne igračice z Trans-balansa so ji bejžale čestitat! – Ali i – s’i protivnički nogometâši – glavatiški Hetero-amateri so leteli k Pepi i jivaj igračicaj – čestitat! Jęni so vlov’ili Pepo, a drugi so polov’ili druge jive žénske štere so slavile gola i žereče jih kušuvali, vó veseljo jih podrli i znjimi se valekali po trâvi – kak to vidijo na televiziji… Te pa so žęne od – čestitâri, kę so utakmico zvuna gledale, vdrle nutri… Te so entervenérali redâri, a nazâdje i – doktor s flašom kisele vode! Bilo ga hajdi ozléđenih, povréđenih i óvréđenih i vuni i nutri…

Marko je zafučkal prekida ali se je pre šanko premislil i presódil ka je – polovreme.

F polovremeno se je malo méje pazilo na istanbolsko rodno ravnopravnost i tolerancijo!

Glavatiške žéńske so zijale ovaj z Žarkovic da – naj idejo igrat drugo polovreme čé vupajo, ali da jim one dale nębrejo nikaj garantérati!

Žęnske s Žarkovic pa so svojaj móžaj i Glavatiškaj nogometašicaj kričale, naj idejo dale igrat čé vupajo, ali da néti one jim nębrejo nikaj dale garantérati!

Onda so Imbrek kak precednik prectave stali pred lude i zakričali:

“- Kolegice i kolegi, prâsec je pęčerni i ako odidete ritat drugo polovreme, jâ za vaše porcije istambolske prasetine – nębrem nikaj garantérati!”

Imbreka so i jęni i drugi… i tretji – bógali.

Povratak na naslovnicu…