Veliki tjeden

….sem već bila pisala o korizmi, šterom jo ionak nemam nikakove veze, em je to nej zame, jer se jo ničega nekak nebrem odreči… se mje tre rom f teh por tjedni bor jempot… a, ve, ve je te zodje tjeden dojšav…

Veliki tjeden…. ido žene na spoved.. tu i tam vidiš i kakovoga muškoga, al te je već z jenom nogom f grobo….…. spodne bogme da so ženske najvekši grešniki…. eh, najbrž bi se nemnogi muški složili, al nemo jih pitali, nej?!…. spoved veliš Tanja… a ti, da si ti zodji pot nesla svojo toško z grehimi f cirkvo??… bogme, si moram premisliti… mi se vidi da so mi još dve zdravo marije i dvo očenaši od zodji pot ostali za zmoliti… bi jo zmolila, al sam se ne mogla koncentrerati jer mi je velečesni tjelo kristovo dov, pa se mi je koli zob i na nebo zakelilo, pa sem z jezikom laporila po zobmi, ka si to otkelim…. zodja spoved je mej se vidi bila ka sam morala iti inače nej išla…. išla pucka k pričesti, pa nas je velečasni zvov da moramo… te sam zodji pot bila…. ve pucka ide već k fermi, pa bom najbrž pok morala….

Si premišluvlem, bi nej duga po pokori od dve zdravo marije i dvo očenaše ve zmolila, il počokam, pa se skup z novom pokorom rešim?…. prvo si moram mamičinoga molitvenika najti ka sem herbala, ka si prečitam kak se hopi, ka nem te fulala gdaj si f spovedolnico sedem… mej so vam to cele muke, dok stojim f redu si premišluvlem kaj sem se zgrešila, i delam si f glovi popisa… vježbam kak bom počela i kak bom se povedala… te nazodje gdaj dojdem na red sa se zmotam i se nopak počnem…. prvo sam na mukaj, jeli me velečasni opče čuje?!  Te si mislim če bom malo glasniše povedala, bojo me čuli ovi ki za menom čokajo…. nikak, nikak jo to ne zbovim… nazodje spodne da sem beveze došla… je, lagati je greh… al če zlažeš ka drugoga ne povrediš, se mi vidi kaj te to nej takof greh,ha?

Neznam….te dale povedam da se strahovitno čuda srdim, i žifčanim… al pa kaj bom pa če me fačuki raz*****o…. dok se mej tlaki spojijo, jo se nebrem te lodati… a to je isto greh, ne se smeti srditi…. neznam zaka, al čuda preklijam… si me špotajo, al jo to tak nenamjerno, i ka opče fpomet ne zemem drapnem ka se reč onak fino sočno čuje…. to se te zapraf zove greh… mislim si kaj je zome isto greh neumjerenost u jelu i piču…. to pa zapraf nemam reda…. stolno morem i stolno i se mi je fino (to smo več utvrdili)…. no, ne bitno ve… nem se ve jo naglos tu spovedala…. saki zno svoje…. al trebalo bi k spovedi iti negda negda… čovek se bole nekak osječa potli…. makar se velečasni posle pre večerji z nas „grešniki“ znam zasmehovlejo, al pa i jim tre dati malo na radost…. bole da se z naših grehi smejeju neg svojih….

Velika sobota… prinas Frošćano posvečaje pre kapelci….. dojdo žene z korpicami … jo svojo sako leto celo dopolne ionak iščem kam sam jo loni pospravila…. naveke imam te muke po korpici… al dobro, obično jo te nojdem negdi zahičenu i su paučnotu…. mi jo mož malo prepuše, a zatoga jo preprovim ka se bo f korpico delo…. zberem jenopor jejci štere so ne spokale, jer obično mi se spokajo…šunkica, Kiričovi kolbosi s Trnofca, hrenek, kruhek doma pečeni….. i z moje korpice naveke jena botelka z japinoga podroma vum gledi…. kaj me brige, gdaj velečasni moše svetom vodom jo rono pre gutojko raskrijem, nej babe vidijo…. velečasnomo pa itak sejeno kaj s korpice vum gledi, bitno da se vu ime božje pobere…. po posvečeju, ide ono neumjerenost u jelu i piču…. celi den se postimo, ka se te nabojnkamo kak budale… trdo kuhani žutojki mi se po zobaj lovijo, tak suho dojde ka koma pogutnem… francuske pojem kak za štiri osobe…. očem reči, ka se nabojnkam tak kaj koma dišem… popek mi se raskapčiti oče…. kaj mi te predstovla post? Bole da normalno jem črez den, neg pa joko nika, pa te očem i folijo vučem so kolbosi zamotani bili pojesti…. nikakovoga reda…

Več pet let deš zasere celo veselje koli vuzmenke…. To se preprovla, ljudi saki svojega dvora šibje donesejo, sam ka bo čim vekša, jeni i suga smetjoka dopelajo…. pa te negda znojo i zahodske školjke biti hičene i kojekakove druge spodobne hormastoče štere nemajo veze z ogjom…. te se to stražori noč prije, ka nam nej oni jolni vužgali….. al i to se te negda dogodi… eh, sakomo bedoko svoje veselje….Letos se bom već f petek hapila svojo korpico za posvečeje iskati…. moram i stoljaka nekšega vuzmenoga najti, imam sigurno, sam vog bi ga znav de je…. ne znati kakšo bo letos vreme, bi se štela malo zbegecati za na posvečeje, imam novo kožno jakno, pa sem mislila pokozati f seli…. i čižme sem ne mela priliku prešetati, pa bi neka skombinerala ka se dom pokozati….Idem si premislim de so vuzmeni stoljaki i piceke kaj imam z jejci za na stol deti…. mislim ka za korpico čak i znom de bi mogla biti….

Sima nek vam je srečen i sveti Vuzem! Vaša NPŽKŠ

 

Povratak na naslovnicu…