Pepi je išel dimo z Čakofca. Zast’avil se je pre Fęrijovaj blójkaj, dé so stâli Fęri, Đura i Drago.

Bil je vesęli kak vušive gače i pofâlil se je dečkaj: “- Dečki, milicija me je zastavila!”

Ovi tri so ga blédo gledali: “- Koga vero se vesel’iš – čé te je milicija zastavila? – Obično ludi, čé jih milicija zastâvi móndajo, jâfčejo i kunejo!”

Pepi pa jim je vesęlo povédal: “- Ję, ali vę so né globili! – Vę so zabadav del’ili “osobne alkoteste”! – Jâ sam ga dobil! Policajec mi je dar’uval osobnoga alkotesta i čestital Nóvo leto i Bož’iča! – Znâte vi ka takši nóvi – osobni alkotest, v robni kuči košta 299,oo kuni?!”

Pepi jih je nagovârjal: “- Dečki, sędite se saki f svoj aoto, pęlajte se f Čakovec i kre Oljare dimo! – Prék póta Levaonice stoj’ijo milicajci, zastâvlajo aote i ludima del’ijo zabadav – osobne alkoteste i čest’itajo Božiča i Novo leto! – Pęlajte se i – bote jih dob’ili!”

Dečki so se pogled’uvali … zótim se róm né za igr’ati … ali zabadav … pa čé more Pepi … ?!

Drago je prvi vužgal aota: “- Jâ idem! – Dečki čâkajte me tu!”

Za pól vure Drago se dosméje kak mlâdi mesec, kâže v róki maloga alkotesta i vel’i:

“- Bormeš Pepi je mel praf! – Milicajec me zastavil, čestital mi je Božiča i Nóvo leto i dâl mi je zabadav alkotesta! – Ite i vi dvâ! – Dob’ili bote! – Zabadav del’ijo!”

Đura i Fęri so se gledali … premišlâvali … i Fęri vel’i: “- Jâ idem! – Tu me čâkajte!”

Odišel je. Za pól vure se Fęri vrne. I ón je dečkaj več z aota kâzal lépoga, maloga, nóvoga osobnoga alkotesta: “- Dečki! – Dobil sam! – Dâli so mi ga i čestitali Božiča i Nóvo leto!”

Onda so s’i tri pret’isnoli Đuro: “- Đura, ęjda idi i ti! – I ti boš dobil! – Valda si né najhujši!?”

Đura je onda gavalérski zmâhnol i rękel: “- Dooobro! Naj vam bó! – Idem!”

Đura je od’išel.

Né je dojšel nazâj za pól vure. Néti za vuro! Bliže pólnevo ga je dopęlel Ganzarov Ivo, šteri ga je pobral na cesti, jer je peške išel dimo z Čakofca!

Đura je bil srdit kak kača!

“- Đurek, kaj je bilo? – Si né dobil?! – Dé ti je aoto? – Kaj, se ti je pokvâril?”

Đura je jęn hip bil stiha i gledal v zęmlo, a onda je počel na jih zijati:

“- Vi #$%&$# ! – Da vam #$%&%#! – Jâ bom vas jęnoga po jęnoga #$%&%$# tak ka bo vam #$%&%$#! – Bánda jęna neotęsana!”

Da se malo vm’iril, dečki so ga ozbilno i postihoma pitali: “- Đurek, pa kaj je bilo?”

Đura je povédal: “- Bil sam tam. Zastavili so me. Rękli so da zabadav del’ijo tote – osobne alkoteste, ali da jim je ostal samo išče jęden, šteri jim je predi opal doli, pa so né sig’urni – ęli je vę dober ili je né dober. Onda so mi rękli čé bi ga mogli spróbati! – Jâ sam jim onda rękel da … néma veze … da mi ne mórajo nika dati … da né treba, da …

Ali oni milicajci so rękli da ga oni mórajo spróbati ęli je dober, ka nekomo drugomo naj dâli potrtoga ili pokvârjenoga, jer bi to bila inštitucionalna sramota!

Onda mi je jęn milicajec porinol totoga osobnoga alkotesta, naj ga spróbam i naj puhnem! I jâ sam puhnol! I toti osobni alkotest je pokâzal – jęnocéloštiri! – Te sam milicajco rękel – Gospon policajec, praf ste meli, toti osobni alkotest vam je pokvârjeni, jer kâže – bedastóče!

Te je toti milicajec rękel – da si i on tak misli … ali da naj próbam puhnoti v jiv, službeni, prâvi alkotest, ka bodo ség’urni!

– Je, némaš kam! – Puhnol sam! – Mel sam praf! – Toti prvi, osobni alkotest je bil pokvârjeni!

– Of jiv, prâvi alkotest je pokâzal jęnocélošest!”

 

Povratak na naslovnicu…