Đura i Sida so v julijošo né mogli spati. – Vróče! – Sako nóč so bili mokri od vročine! Sida je rękla Đuri ka bo najbole ka idejo spât f pârmo – kak negda da so bili mali! Tam se črép flętno reshlad’i, čręz škedjove lętve vleče friški slâp i more se lépo spati!”

Đura je né bil za to! Rękel je Sidi ka je najbole ka se kupi klima! Sida je bila protiv klime, jer po jénim, klima košta vęč nego je jęgova pénzija, a štó zną ęli bo v augusto opče vróče, pa bi toti strošek mogel biti – hičeni pénez!”

Đura je onda rękel Sidi ka kupijo bâr ventilatora! Sida je bila protiv jer ventilator puše róm tak toploga zrâka kakši je nutri, pa ga od toga nav hasna, a od totoga puhaja se lęfko zbetęža, jer – čoveko napuše!

Đura je rękel Sidi da f pârmo – nejde spât i gotovo, da bo râjši tu nutri magadil!

Sida je rękla: “- Hooodi, boš videl kak je lépo na friškomo séno, jer tu nutri je – pekel!”

Đura je rękel: “- Nejdem i nejdem! – Râjši bom tu nutri malo strpel!”

“- Hooodi! – Jâ bom f pârmo odnęsla i dujho i plâfte, i vajkoše i sę …!”

“- Nejdem! – Tu bom!”

“- Hodi f pârmo spât, a jâ bom na kóla déla i litra i vodo, ako bo što slučajno…!”

“- Nejdem i nejdem!”

“- Hodi, sam ka boš próbal!”

“- No, dobro, naj ti bó!”

Tak je i bilo. Odišli so obedvâ f pârmo spât. Sida je, kak je rękla, odsęlila i neka oblečijavi, i pâr obuteli, i tranzistora, i špigla, i lónca s slâtkom repom s paradajzom, i tajéra kelešice, i na kóla je déla litra i vodo…!”

Čim so se f pârmi legli, Đura je počel klamoteriti, obrâčati se, vrt’eti, pluskati se i za čas se stáne i vel’i Sidi:

“- Sida, jâ tu nębrem spati! – Męne pikajo komârci tak ka bom ponorel! – Ako se pokrijem onda mi je vróče, a ako se reskrijem, te me komârci žęrejo kak nori! – Bez zamere, próbal sam, ali jâ tu nębrem zdržati i nębrem i nębrem i gotovo! – Adijo!”

Đura si je pobral svojega guja i – takši kakši je bil – odišel vum s pârme!

Drugi dén se Sida zbodila f pârmi i odma otpravila nutri. Đura je – né nutri spâl!?

No, odma za jóm i Đura dójde f kuhjo. Nekši je bil čuden! Sida ga pita:

“- Đura, pa kak si spâl i dé si ti spâl – čé smém pitati?!”

Đura ji vel’i: “- Fâla na pitajo, definitivno prfektno! Temperatura je bila idejalna i eventoalno relativna, a kaj se tiče odnosa s komârcaj – prijatelski i bez agresije!”

Sida ga onda zapita: “- Pa, dé si spâl?!”

Đura vel’i: “- Sidika, f – podromo! Tam ga néga vročine, néga komârci i čovek spi kak ajgel!”

Tretji dén Sida vel’i Đuri: “- Đura hodi nutri spât, kupila sam nóvoga ventilatora!”

Đura ji vel’i: “- Sidika né si trebala! – Ventilator bi mi mogel napuhati” – Râjši bom tu!”

Štrti dén Sida zove: “- Đura, hodi nutri, kupila sam klimo, vę jo montérajo!”

Đura vel’i: “- Sidika nési trebala! – Klima je né zdrava, a ojzder dé jâ spim je prfektno!”

“- Dęj, hodi nutri, tu je vę lepše! – Lépo hlad’i! Tak je kak v rajo”

“- Nejdem! – Męni je tak lepše!”

“- Hooodi Đura, nav ti žal!”

“- Nejdem i gotovo!”

“- No, hooodi …”

 

Povratak na naslovnicu…