Pepi je dišel f pénzijo. Konec oktobra je dojšla prva pénzija. I kak je to red, pozval je k sębi dimo sę svoje pajdâše i jive žęne ka jih počasti z jestvinom i pijačom. Dojšli so s’i: Sida i Đura, Jula i Drago i Ilka i Fęri.

Pepi se je dąl videti! Poč’astil jih je kak spâda. Jestvina je bila od juhe z kokoš’ijim škramplima, pisane govędine, svinskoga pečéja, štrukli i prfkaši – kaj na krstitkaj!

Da so si malo spili, onda je Đura pital Pepija: “- Pepi čuješ, kulko lét radnoga staža ti imaš?”

Pepi mo je rękel: “- Točno, čętrdesetjęno leto, dvâ tjędne, štiri dni i pet vur!”

Đura ga je pital dale: “- Čuj Pepi, né me brige, ali povič mi, itak me zanima, kulko si vę dobil pénzijo – za toti čętrdesetjęno leto, dvâ tjędne, štiri dni i pet vur, čé se smé znati?!

Pepi mo je rękel: “- Pénzijo bom mel točno tulko kulko mi treba i išče malo vęč gori!”

S’i so se presenétili, široko ga poględnoli i pitali: “- Kaaaj?! Tak ti je velika pénzija?!”

Pepi je važno rękel: “- Mislim si ka mi bó! Jâ bom dobil pénzijo z prvoga, drugoga i štrtoga stupa osigurânja! Jâ sam si, predi kak sam dišel v pénzijo, napravil svojo privatno mirovinsko refórmo i forméral štrtoga stupa mirovinskoga osigurânja!”

Néso nič razmili.

Pepi se je zdigel od stola i počel jim povédati:

“- Jâ sam pred pénzijo, prvo prodal sę svoje zęmle, šume i sénokóše – osim jęne sénokóše od jęzerodvésto klaftri v Globetki. Tote péneze od prodanih zem’el sam investéral:

Prvo, vište, tu sam preriftal negdašjega vęšteta, spustil sam z plafóna dvajsti žaroli na dugi žnóri, skorom do poda. Tu bom napravil šesnájst gredi povrteli, štera bo râsla sredi zime i to bom prodâval črez zimske dneve po duplik vekši céni nego so dénes. To bo mi, po moji refórmi, prvi dél dodâtka z štrtoga stupa.

Drugo, f kóto totoga vęšteta sam na jęn stolek inštaléral enkobatora, dé bom célo zimo i leto valil piceke z jęjci od naši kokoši, i to bo po moji refórmi drugi dél dodâtka na pénzijo!

Tretje, v drugi kót totoga vęšteta, dé se več na sę stráne gréje, del sam kotla za pęči žgan’ico, vu čemo sam več dobro zvežbani. Znâte i sámi da imam pun vrt sadovjâ, i da ništli f sęli sâda neče brati … jâ bom to zbiral, pękel žganico i čé na mesec prodam pet litri žganice, to bo mi, po moji refórmi, tretji dél dodâtka na pénzijo! To je moj štrti stup – moje mirovinske refórme.”

Vrnoli so se nutri. Jęn čas so si premišlâvali. – Pa … dobro je to!

Đura si je takâj, jęn čâs premišlâva i onda pital Pepija:

“- Čuj Pepi, sę je to spametno i sę to razmim, ali ne razmim … zakaj si si itak ostavil ono jęno sinokóšo v Glob’etki, onih jęzerodvésto klaftrov …?”

Pepi mo je, kak s puške, povedal:

“- To ti je, drâgi Đura, moj peti stup mirovinske refórme! – Ako moj štrti stup mirovinske reforme ne prejde i prepâdne, onda bomo se, pólek tote pęnzije kakšo mi je država dâla, jâ i moja žęna Liza, ka namo lačni, na toto senokóšo hodili – pâst!”

(Jęn)