Dečki so se dogovorili ka se v nedelo na Mart’ije, po utakmici nâjdejo f krčmi “Kata – rajska vrâta”, ka si spijeno – nešterno kupico.

Utakmica je završ’ila i najšli so se f krčmi pre Kati, Đura, Drago, Pepi i Fęri.

Zezvâli so si litra i vodo, pa onda išče jęnoga. Te se je k jim prešaltali nogometâši. Na stol so dojšli išče dvâ litri.

Da so dečki meli radno temperat’uro, zvâli so krčmar’ico Kato:

“- Kata, dęj vę, čé imaš mošta, ka bomo ga krst’ili!”

Kata je rękla: “- Jâ némam mošta! – Jâ némam gor’ice, a mošta nęsmim kupiti néti točiti!”

Te je Drago zjâfkal: “- Pa, kakši je to red?! – Ka bomo vę? – Je to mogóče ka za Mart’ije namo meli mlâdoga vina i ka namo krst’ili mošta?”

Fęri je prvi zak’uril: “- A kaj moremo da je našomo Đuri poplava odnęsla i lagva i mošta i né mo je ost’ali néti deci, ka bi ga bâr kóštali i krst’ili!”

Đura se zd’igel i zakr’ičal: “- Néje istina! – Nikša poplava je męj né dnęsla mošta. – F podromo je pre męj, za vréme onih dežđi, bilo vode sam do gležja. Moj lagev je ostal nacélom! Jediino … mój se je mošt né ščistil, néje dokrâja zęvrel, … išče stiha vrije … Znâte, pre męni to ide pom’alem! Jâ očem ka se ščisti prirodno … I zâto sam ga né donęsel f krčmo, jerbo je né išče – reprezentat’ivni … néje vrhunski, kak sam jâ to nafčeni meti! Čé jâ neka pon’udim, te to móra biti vrhunsko, ka bi ajgeli pili, a vę je moj mošt, to – išče né!”

Onda so ga ovi dedi nagovârjali: “- Pa dęj idi Đura! Donęsi litra, kakši je – takši je!” “- Idi ka namo na Martije bez mlâdoga vina!” “- Donęsi ka bomo meli kaj krst’iti! I nišči ti nav rękel néti jęno réč za kvaliteto, jer čé ti išče vri, te ti vri i … kaj se tu more!”

Nagovorili so ga! Đura je dišel. Za frtâl vure je dobejžal z litrâkom svojega mošta.

Néje hudo zgledal. Kóštali so ga. Mel je dosta dobroga teka i néje smrdel!

Onda je Kata Pepijo dâla svojo spavačico ka se blékel v biškopa i on je krstil mošta!

Ceremonija je bila parâdna, dobro so se zabâvlali. Pepi je f Katini spavačici i z dež’icom na glâvi zbâvlal krštéje i škropil lude z moštom … i róm onda …

… na vrątaj od krčme, skâzale so se Đurina Sida i Pepijova Liza!

Sida je zaz’ijala od vrât:”- No, taaak! – Nas ste stavili dóma, a vi se tu zabâvlate i ponorévlete! – Bi vas vrâg zel da ste i nas pozv’ali?!”

Onda je Drago, ka odobrovoli Sido i Lizo, z flaše f šteroj je ost’alo išče tri prste mošta, naléjal Sidi i Lizi f kupice i ponudil jih ka si spijejo, ka završ’ijo cerem’onijo krštéja!

“- Sidika kaj se srdiš?! – Spi si! – Jâ si mislim da ti je poznâti toti premili moštek i lubléni domâči tek. Tota zlatijav bo vę, f tvojim rókama, pred našim očima – postal vino!”

Sida je pod’ehnola pijačo, zafrknola z nosom i déla nazâj na stol:

“- Poznâti, poznâti mi je toti tek i voh! – Ali, ja to nam pila! To je pij’ača, štero je Đura pred jęno vuro donęsel zdoma! – Dobejžal je dimo, zgrabil je flašo f šteri je bilo trifrtâl litra štrigofskoga stolnoga vina, nuti je naléjal dvé deci mléka z frižidera i zótom flašom – nekam zginol!”

(Jęn)