Đura je f pondélek sedel pred televizorom i gledal rukometa Hrvacke z Čęhaj. Sida mo je – smetala, ka je Sida stâlno ružila z zdelaj, hlopkala z vrâtaj, vnuk hodil nutri, pa vum, pa…

Bil je žifčani. Da je utakmica minola kričal je Sidi:

“- Stâlno ružite, tęrete, brbrate, hlopkate! Opče sam né mogel koncentrérano gledati utakmico! A éntereséra me saka lopta, jiva taktika, trenerska strategija i špikeri! – Ali, jâ tu némam uvjete za stručno, koncentrérano i kvalitetno gledaje rukometa!”

Toto srédo se igrala utakmica z Španjolcaj. Đura je rękel Sidi:

“- Vę sam se dospoménol s Pepijom ka bomo utakmico gledali prę jęmo. – I to, mi dvâ sámi! Tak jedino moremo koncentrérano i stručno pratiti i rezoltâta i taktiko i igro! – Adijo!”

Za dvé vure je dojšel dimo od Pepija. – Bil je hujši nego – dén predi:

“- Toti ludi so né normalni! – Tota Pepijova Liza je čista nora! – Da je bilo najbole napeto, stâla si je pred televizora i navijala i kričala i pokala, i skâkala – “plavi”, “plavi”, “plavi”, makar so naši bili črléni, pa “vudri ga”, “plusni ga” “potęri …”! Opče sam né mogel utakmico pratiti stručno i koncentrérano – kak to odgovâra čoveko šteri to prati študijozno!?!”

Of petek se igrala utakmica protiv Norveške. Đura je rękel Sidi kam se otprâvla:

“- Fęri nas zove naj dójdemo k jęmo glet utakmico. – S’i moškârci bomo gledali pre jęmo!”

– Gledali so utakmico pre Fęrijo. – Ali, Đura je za dvé vure i od Fęrija dojšel dimo srdit kak kača! – Sida ga je pitala – ki mo je vera, ka je tak srdit. – Rękel ji je:

“- To je né normalno! – Dragijova Jula je hujša od sto vragóv! – Célo vréme zboka komentéra rukometa: da je bil opsajd, da so né dobro mętali aota, da suci némajo pojma, a pre sakomo našomo špricaro je povédala – kak je vino drâgo i k tomo je furt otpirala obloke – réč da smrd’i! …ka me po križaj zeblo – Več k jim nejdem! – To so né normalni uvjeti za gledaje!”

Fčęra, v nedelo je Đura rękel Sidi:

“- Vę smo mi dečki zrękli ka bomo s’i skupa glet utakmico na mirno mesto – to bo valda dvorana Ribičkoga društva Glavatišče. Zutra pólne bomo se išče do krâja – dospoménoli!”

Za štiri vure je Đura dojšel dimo – z gledaja utakmice! Ze sobom je dopęlal Pepija, Dragija i Fęrija, ka si pre jęmo spijejo išče – kupico jęgovoga!

– Bili so zadovolni! – Vęseli! – Po póto so išče komentérali toto napeto utakmico!

Sida je pita Đuro – dé so bili i kak je bilo!

– Đura ji je prvi počel povédati:

“- Bilo smo f krčmi “Kata, rajska vrâta” jer je v Ribičkoj dvorani né bilo zakurjeno!

– Fâla na pitajo, bilo nam je prfektno! Kata je skuhala Mihaličove kolbâse z sénfom!”

Drago je ji je rezložil: “- Néga nas bilo puno, ali je bilo faj! – I mogli smo gledati kvalitetno, pratiti koncentrérano i stručno komentérati sę kaj se dogâđalo!”

Te ji je Pepi povédal: “- I Kata je dâla je dobroga špricara, malo réš i po Šipóno je dišel!”

Fęri je zaklučil: “- Bormeš, meli smo sę uvjete za stručno koncenrérano i kvalitetno gledaje!”

Sida je znova – kóma dojšla do réči, pa jih pita:

“- Čâkajte malo! – Drugo me zanima! – Kak so naši zigrali? – Kak je bil rezoltât!”

Đura malo postoji … zgledne se okóli na ove tri, pa ji vel’i:

“- Mislim ka … sedemnájst … osemnájst … ili tak nekak …!”

Pepi mo se porine v réč:

“- Nééé! – Bilo je dvajstištiri – dvajstijęn, ili … vęč goli ga né bilo…!

Drago jih je presékel:

“- Dečki najte povedati guposti, nét naši, néti Švecka so ne zabili vęč od dvajsti goli …!

Fęri ga je ispravil:

“- Drago, néso naši igrali z Šveckom nego z ovaj … kak se zovejo… !”

Povratak na naslovnicu…