Ón četrtek, prvoga oktobra, k Sidi i Đuri so zvečera znenâda dojšli ščérka Zdénka, zęt Ivo i vnuki Jožek i Kadir. Z nosom so pozvon’ili, z nogom otprli vrâta, jer so meli pune róke – dâri! Sidi je Zdénka donęsla kup cójki: dvé létne majce, tri badekostime, létne sandale i sakofórmo sâda: pomaránđe, banane, hruške, citróne, a zesim skup i veliki pušel cvétja. Ivo je za dedija donęsel radničke hlače i bluzo, batove škorje, škâtlo z meštrijom i z klučaj z Kaufmaksa, a deca so baki i dedi donęsli kekse, smokije, čipse i druge kaj-kakše grickače.

Sida i Đura so skorom pali na rit od ščuđâvaja:

“- Pa kaaaaj je to?! – Pa, kaj ste ponor’eli?! – Za kaj ste nam tulšega toga donęsli?!”

A Zdénka i deca so te baki v róke dâli i veliki čestitko, štero so dečica svojom rókom na prvi stranici nacrtali dedo i bako, a odzâdi napisali čestitko – i vę so jo s’i skupa zrecitérali:

“- Sretan vam Prvi listopada, Međonarodni dan starijih osoba!”

“- Kaaaj?”

Te so jim Zdenka i Ivo rękli da se to dénes tak obiležâvle i da to s’i modęrni ludi f Čakovco tak délajo, jer da – oni jâko poštivlejo svoje stareše, da so jim zaf’alni ka so se za jih tulko i tak dugo žrtvovali, pomâgali jim, odgojili jih i postavili na noge. Navęčer kánijo iti i k Ivijovaj.

Sida jih je pos’ela za stol i porinola roko f tiblico, a Đura je donęsel litra i vodo (tak tri pot).

Po dvé vure vugodnoga pajdašuvaja Zdénka i Ivo so se zravnali dimo. Sida je rękla:

“- Bóg vam stópot plâti! Tak ste me rezvesel’ili ka to nam nigdâr pozâbila!”

Đura je, po dęseterim šrpicarima i milomo déčjemo skujkako, f suzaj rękel:

“- Deca, fâla vam lépo od srca! Da bote kaj gut kaj trebali – naša vrâta so vam navéke otprta!

* * *

Tretjega oktobra, Zdénka je pajdóčki dojšla k jim pa vel’i japi Đuri:

“- Japa, imaš mi za posóditi dęset hiladi kuni? – Čim dobim plâčo ti vrnem?”

Đura je né premišlâval néti sekundo, pa je svoji ščerki ovak rękel:

“- Déte drâgo, pa znâš da za tębe imam! – Kaj ti naj dâl!? – Do plâče – kulko očeš!”

Dišel v ormâr, zel kluča z žępa stâroga kaputa, odsunol kištico, zel péneze i donęsel ščerki:

“- Evo ti déte! – Čé je do plâče, te je to né nika strašnoga! – Lęfko počâkamo!”

Zdénka je pospravila péneze, sela se v aoto i zravnala se dimo. Đura jo nazâdje itak pita:

“- Čuj, né me brige, ali – kaj ti je itak takša sila vę totih pâr tjędni do plâče? Kaj kupuvlete?”

Ona mo je z aota, nad pedel otprto šâjbo, dok je več méla aota v rikvrco, povédala:

“- Ah, nika japa! – To ti je ono ka smo si láni na prtuletje zeli trdęsti jezer kredita, ka si f stáno napravimo đakuzija, a dečkiro smo kupili plejstejšena! Ali vidiš kakša je setoacija v državi, pa smo s kreditom malo zaostali! A vę … so se znova ofnale tote ovrhe pa bodo mi, kak so rękli jęmali célo plâčo! Vę je to z stroškaj, jęno čętrdesetpet jezer! – Kaj moreš! – Ajd, čao, deda!”

* * *

Of mesec desetoga je poštar Đuri donęsel pénzijo. Poštar mo broji. Da mo je nabrojil do hiladošesto – poštar postoj’i i … nabroji mo išče nekše želézne! Đura se pobunil:

“- Čuješ poštar, si se ti né zabunil?! – Jâ dobim pénzijo dvéjęzereštiristo a né jęzeroosęmso!”

Poštar mo veli:

“- Đurek, tu vam je obračun! – Piše, za isplato, jęzeroosemsto i nekši dróbni! – Jęli tak piše?”

Đura gledi … gledi… te vidi da mo je trečina – ustega po “Ovr”! – To mo neka jęmlejo s plâče, a on je nigdâr nikomo nikaj né bil dužen!? Bejžal je odma vu Fino i tam so mo pokâzali da mo se otprla šekucija i pléni mo se trečina pénzije – kak žiranto po kredito kčerke Zdénke!”

Dojšel je dimo i odma jo je zvâl! Pital jo je kaj je vę to? Ona mo je rękla:

“- Je pa deda, kaj si tak pozabl’ivi?! – Pa sam ti ón dén lépo rękla da so mi aktivérali ovrho i to ti je vę to! – Da sam jęmala kredita, si se mi ponudil ka boš mi žirant! Kaj si pozâbil?!”

Đura je onda malo ftihnol, pa … gombal neka kak:

“- Pa, znám! … Pa rękla si ka bodo tębi … Ali pa ka bodo to męni? – Pa smo vam posódili!?

Zdénka mo je dosta dobrodušno i malo hęlavo povedala:

“- Ęh, deda! – Pa je to né tak puno! – Pa si ón dén rękel – “da bote kaj gut trebali…”!?

Đura se ji je odma vméšal v réč:

“- Je, točno je, tak sam rękel! – Ali pa, mogli bi si nekaj od toga zeti – i Ivijovi japa i mama!?”

Zdenka mo je odma otpovedala:

“- Pa, bodo si! – Bez brige! – Oni so nam žiranti za kredit šteroga smo zeli za stán! – Ali, oni so nam, dok smo jim čestitali “Dan starijih osoba”, rekli da bi nam – dâli dušo i télo čé treba!”

Đura se čudil:

“- Jeee? – I kaj so vę rękli – da jim je dojšla tota druga čestitka?”

Zdénka mo je odma povedala:

“- Nika za vę! – Očem ręči … toto drugo čestitko so išče né dob’ili!”

Povratak na naslovnicu…