F srédo so se Sida, Liza, Jula i Ilka dogovârjale ka pejo f Čakovec kupuvat vuzmeno jestvino štero bodo v nedelo nęsle na posvečaje. Resprâvlale so dé je šunka najbolša, dé je najfaleša i dé dâvlejo na rate, jer to je dosta veliki céh. Nagovorile so móže ka bodo jih pęlali.

Aaali, zutradén so Lizo, Julo i Iko jivi móži pęlalo f Čakovec v nâbavo, samo Đurina Sida je né išla z jimi. Zaprav, šel je samo Đura, sám se je pęlel f Čakovec.

Da so dojšli f Čakovec, prvo so postâli pre Kišovi Mari i sęli se na jutręšji šus. Žénske so mám pitale Đuro:

“- Đura, dé je Sida? – Kaj je né išla s tobom? – Zakaj ideš sám? – Kaj, ste se poštricali?”

Đura je šacal štamprlina i žénskaj je ovak rękel:

“- Bilo je sikak, aaaali… – Jâ nečem za Vuzem jesti nikšo šónko, nikše kolbâse, nikše teške, masne i jâke jestvine! – Dosta je toga! – Imam tlaka prék stooosamdeset, imam cukora ober petnájst, imam f krvi vęč masti kak Mihaličova mesnica i … kaj mi to treba? – Ste čuli ka je prékfčęra Špincekovoga Karleka šlagéralo? – Radi takši hráni! – Znâte ka je f pondélek Požgánov Joža, f krčmi pre šanko opal doli? – Najšli so mo ka je f krvi mel vęč masnóče nego alkohola! – Vi se igrajte kulko se očete, ali jâ se za svoje télo očem odogovorno ponâšati!”

Ovi so ga blédo gledali i te ga pitajo:

“- I kaj vę? – Ka bote nęsli na Vuzem na posvečaje?”

Đura jim je krâtko i jasno odbrusil:

“- Štiri jęjci, kupil bom dvé fórme šalâte, hréna, mogóče kakše gobe, najšel bom i malo špinâta i – nikaj drugo! – Nikše kolâče! – Pijem samo čaja od gomilice! – A vi – kak očete!”

Đura je mâhnol žganico, zdigel se od stola i zginol v grâd!

F soboto navęčer f kmici so Sida i Đura na vrto kurili vuzménko. Jožek i Francek so na drotaj vrteli gobo ka se žjavila i dišela kak se to šika Vuzmęni večérki! – Črez kmico so se do plota dosmicali Liza i Pepi. Liza je zakričala Sidi:

“- Hej! Vidla sam te pre cirkvi! – Méla si dosta velikoga cekara s posvečajom! Zgledal ti je dosta teški! – Kaj si vre itak nęsla na posvečaje, da je tvoj Đura né dâl kupiti né šunko, né kolbâse né nikšo masnóčo, sam nekšo bógo povrtel!?

Sida ji je rękla:

“- Naj me nikaj pitati! Z Đurom sam se več štiri pót posvadila koli toga i nečem se za to spominati! Nečem ti nikaj govoriti! – Tu vam je Đura, pa jęga pitajte!”

Liza ji je onda prék plota kričala:

“- Jâ pa bom ti povedala po istini – kak mi shâjamo! – Tvoj Đura je sę ove dede prestrašil i odgovoril od šunke, kolbâsi i drugi masnoči, tak ka so nam f četrtek f Čakovco opče né dâli kupuvati né šunko, né kolbâse, né suha rebra… Mój Pepi je, kak i tvoj Đura rękel: Letos nęseš na posvečaje samo hréna, luka, šalâto, pečurke i največ pet jęjci! Tak sam ti jâ nęsla samo zelenijav i – opče sam se né žurila ka bi bila prva dóma s cekarom, kak je to od negda običaj! – Malo predi, da so odvezali zvóne, smo – jeli! – Kaj naj ti velim, teško mi je išlo doli …to je nikši Vuzem! Jožek se kręj obrtnol, odrezal si je krâjca kruha i namazal pekmosa! Točno tak je bilo pre Dragijo i Juli i pre Fęrijo i Ilki! – I oni so zrękli da jim jeletos važniše zdrâvje od toti masnóči i – brnoli so na vegetarijansko posvečaje… – Kak je gut, ali … męni fal’i šunka, kolbâsi, rebra! – Nésmo nafčeni na tak slabi Vuzem…! Ali, vę čé je tak, naj bó tak!”

Onda so se z kmice spuknoli i Pepi i Drago. Nevólno so dojšli do plota … gledijo prék … a Đura sed’i pre vuzménki i pije – litra i vodo!? – Slâže si špricare!? Pitajo ga:

“- Đura, kaj tębi paše špricar na toto i takšo vegetarijansko posvečaje? Paše ti … na hrén, šalâto, gobe, luk – špricar … ili to piješ čaja od gomilice?!”

Đura se pomalem obrnol k dečkaj pa jih pozove na špricar:

“- Oooo pajdâši, Sręčen Vuzem! – Dęj vam Bóg zdrâvjiče i prâvo pamet dok ste živi! – Hote k nam, k vuzménki na špricar!”

Pepi se zravnal črz prelo k Đuri – da ga več zove… onda i Drago, ali mo vel’ijo:

“- Đura, nésmo žejni! – Ali, pa kaj ti résen piješ špricara?”

Đura jim je mirno povedal:

“- Nęęęgo kaj?! – A kaj bi na takšo fino šunko, kolbâse, pil drugo, nego špricara?!”

Ovi dvâ so se zabezeknoli pa strogo zakrčijo na jęga:

“- Čekaj! – Kaj si ti né pred sima nami, f četrtek f Čakofco rękel da nęboš kupuval nikšo masnóčo, da so šunke i kolbâsi opasni i da več nębošpil alkohola nego da bo pil gomiličinoga čaja?! – Tak smo onda i mi s’i svojaj žęnaj rękli da – néti mi namo jeli toto – betęžno jestvino, zaradi zdrâvjiča … da naj preprâvijo zdravo, zeléno, šalâtno, vegetarijansko posvečaje…!?”

Đura si je gurnol špricara, pa jim mirno vel’i:

“- Jęęę, dečki, f četrtek da smo bili f Čakofco, je bil – prvi april!”

Povratak na naslovnicu…