Đurin vnuk Jožek je jęmpot f septęmbro dojšel k dedi i baki na Glavatišče. Šmajhal se okóli bake Side, vgujâval neka i … onda ji je crklivo i povédal:

“- Znâš baka, f škóli nam stâlno povédajo ka se móramo preprâvlati za život i ka si več vę moramo zbrati ono kaj nas zanima, zóčim bomo se v životo bâvili! – Znâš … męne ti nikaj drugo v životo ne intereséra nego samo – motori! – Bakaaa, da znâš kak je to lépo!? – Juriš! – Stošęzdeset! – Da se zatiramo, ono … črne jakne, črne očâlje … motori brnijo, a ludi gledijo ka jim oči vum ne pocor’ijo… Jedino… ka jâ némam motora, a moji bajkeri mi več nétijęden neče posóditi … – V nedelo sam si na séjmo vu Varaždino naluknol jęnoga Bemveja! – Lééépi! – Ima štiri špigle, tri refrektore i dvé meglénke! … Ali hajdi košta! – Tri hilade sam si nabavil, štiristo sam zaslužil na vrgájima, osemsto ka sam brâl jaboke, i vę mi fal’ijo išče dvé hilade!? – Znâš próbal sam kredita, ali pa … da ne délam! … A of za motor, neče čakati! – Tiiii, ali kak je lééépi… Šesnájst lét je star, a zgledi skorom kak nóvi! – Te bi ga išče trebalo registrérati…

Baka Sida mo se fplęla v réč:

” – Jooožek!? – Naaaj! – To je né za tębe! – To tirajo samo stépoši i ničvrédneši! – Takši ki so bole nori! – Oni šteri némajo pamet, pa glâvo vozijo f tórbi!! – Išči si nekaj od čęsa boš mel navék hasna, nekaj zóčim bomo se s’i štimali, nekaj kaj bo ti navék v životo dobro dojšlo!”

Jožek je videl da ga pre baki néga milosti za bajkere i pomalen se otpravil vum.

V oktobro je Jožek pâk dojšel k baki. Pâk so se on i baka o sęmo spom’inli, pa je bako zanimalo zóčim se vę dečkér bâvi!?

Jožek ji je, kak i zâdjipót, žicarski crklivo počel prepovédati:

“- Znâš baka, preménil sam se! – Réšil sam ka bom se bavil z nečim od čęsa bom mel navék hasna, nekaj zóčim bomo se s’i štimali, nekaj kaj bo mi navék v životo dobro dojšlo! Otkril sam ka imam hajdi telentoma za mužiko, za bóbje! Osnoval bom bęnda! Igrali bomo samo novo – supkulturo, dark-pank-tehno mužiko… Sam móram si kupiti električne bóbje… Najšel sam dvâ z Zâgreba ka tržijo… ali očejo odma péneze! – I za gaže dogovârjam z dvâ nočne klube v Zagorjo! Igrali bi od jedenajste v noči – nadale! Otkrâja bi bilo zabadav, ali potli bi se i zaslužilo… To je vę na céni i … mužika čov’eko navék dobro dójde v životo!”

Baka Sida ga je črno gledala! Nazâdje ji se kmičilo! Z rókom mo je zmâhnola naj postoji:

“- Čâkaj, čâkaj Jožek … Čuuuj… néje to spametno… To takšo mužikašeje … nekod, po noči, negder tam… Pa alkohol… lęfko i droga… pa se ti more dogoditi na cesti… a tam se radi i zbijejo… pa ti potęrejo …. – Čuj Jožek, najdi si ti nekaj drugo! – Nekaj kaj je na visoki céni i pre škóli, i pre opčini i pre žopaniji i… nekaj kaj céla naša komuna podržâvle … i dâvle péneze … a čé si prâvi te del’ijo i želęncije, kolajne, medalje….zlâtne, srębrne… kuferne…”

Jožek se rezžalostil i žalosten i jaden – odišel vum i dimo!

Onó soboto pred Sima Svecima Jožek je dojšel znova k baki i dedi na Glavatišče.

Kak i navéke, ofnal je spominka zóčim se vę preprâvla za život, kaj hasnovitoga za društvo i za familijo preprâvla? Jožek se móm pred bakom rezvezal:

“- Baka, vę se ti bâvim z društveno-kulturnim aktivnostima, zapraf z šporckim aktivnostima, štere žereče potpira i škóla i opčina i kotar i republika i delijo kolajne i želencije, zlâtne, srębrne, sę fórme… – Jâ sam ti več štiri tjędne član ŠD “FLIS” i trenéram akido-đio-đico! Toti šport je vę na visoki céni! I morem ti ręči da sam f tomo – glâvni! Trener vel’i da se mi kâže svetla bodučnost i da bo se društvena zajednica z męnom štimala, a mogóče dobim i kolajne!”

Baka je bila vugodno presenéčena:

“- Jeee? – Aaajde, Jožek!? – Kóma jęmpot nekaj poštęnoga! – Saka ti čast! – Čula sam jâ za tote športske udroge, makar to nič ne razmim ali… Znám ka v leti na “Rasapo” delijo želencije i kolajne zlâtne, srębrne, kuferne… dedekaj i deci objęnim! – I fést to zdižejo! – I slikajo jih za novine i za televizijo! – Saka ti čast! … No, Jožek, a … kaj to ti… vutim športo, kak si rękel… čio-žica… délaš – to vu čęm si – glâvni, ka se f klubo štimajo s tobom?”

Jožek jo je ispravil:

“- Baka, néje čio-žica nego akido-đio-đica! – Čuj, to ti je vę najmodęrniši šport! Ón tjęden smo bili f Srâčinco! Tam sam jęnoga za glâvo dukšega, stuzal doli, hitil na hrbet, zasuknol sam mo róko pod rit, te pa sam mo zavinol nogo tak ka je psikonl na sę spehe… Trener mi je rękel ka moram samo bole navežbati – sukaje róke v drugo strán i onda lęži morem protivnika zahačiti za šijak, f krvato tak ka jezika vum porine, sę dok ne pozeléni i to so ti onda tri bodi! – I ovoga najbolšega z Fidrijaka, ka je letos dobil zlâtno želęncijo, kánim pobediti! Preprâvlam se ka mo šijaka zasuknem f krvato tak ka mo zapre dihaje, tak ka bo cvilil kak štâlni zâjec! – Te bom jâ prvi i nešterna želencija bo sigurno moja! Boš vidla baka…”

Baka Sida je poslušala Jožeka i saki čas se je hudo napravila kak da bi jój nešči sukal róko, pa mo je zmâhnola naj postoji, naj ftihne… Pa da je ftihnol te mo je bolše vóle ovâk rękla:

“- Jooožek, kaj smo se ono… pred nekše dvâ mesece spominali? … Za bajkere? – Kulko ti fal’i za on Bemve? – Dvé hilade? – Znâš, to z motoraj i z bajkeraj je zaprf interesantno! To ti more navéke dobro dojti v životo! – Na, â so ti tri jezerače, pa si kupi totoga Bemveja… ka boš prâvi bajker, motorista, aaali … čé ovo sę drugo pust’iš na miro!? … Bó tak? – Jožek, kaj vel’iš?!”

“- Mooože, baka!”

Povratak na naslovnicu…