Pepija je strašno bolel zób. S’i so mo govorili naj ide k zobârki! – Né se je dâl! – Strâhom je! – Čim zgledne béloga arbeca odma mo se počne kal’iti pred očm’i, treba ga je prij’eti ka se ne vruhne. Đura mo je govoril:

“- Kaaaj si tak będasti?! – Dénes inekcije več ne bol’ijo! – Nika ti nav! – Idi g zobâro!”

Đurina ščer Zdénka i zęt Ivo so se zravnali f toplice. Dojšli k Sidi i Đuri z vnukecom Kadirom. Dečkérec za dvé leti pójde f škólo pa so prosili bako naj ga zutra v jutro otpęla na pręgled f Čakovec – to, kak i sako leto, malo ka vidijo – čé bo déte za škólo…

Baka se je rezvesel’ila:

“- Mooože, lépo moje, ęm je toti dečkérec dober kak kruh, milo bakino! Bó baka išla z jim!”

Onda je Đura zezval Pepija ki je z zamotanom glâvom hodil po dvoro, pa mo povéda:

“- Pepi, zutra vjutro jâ i Sida pęlamo maloga f Čakovec f špitâl na pręgled … a te je prilika ka i ti peš z nami, ka toga zóba réšiš! – Hodi! – Naj biti deč’iji! – Jâ pem s tobom nutri čé si tak strâhom! – Čé se ti zmantra, jâ bom te prijal ka ne pâdneš! … Ęm je to né nič!”

Onda je i jęgova Liza zazijala na jęga – naj ide, i néje mel kam! – Obęčal je ka pe!

Đura je odišel nutri i povédal Sidi ka je nagovoril Pepija. Sida si je zdehonla:

“- No itak! – Pa kaaaj ti misliš totoga stâroga hrmâka, kak je strâhom?! Nigdâr sam si né mislila ka je tak divji! – A gledi â, maloga dečkérca!? – Idemo zutra k doktoro i néje néti pital pokaj idemo tâ i opče je déte né strâhom doktori!”

Te je išče milo rękla dečkéreco:

“- Jeee, milo moje, kak si ti spameten! – On znâ da zdravo deco ne pikajo! – Ka nééé?!”

Đura je govoril Sidi:

“- Sida, čé ti ręčem po istini, čista me je strâh ka idem zótim Pepijom k zobârki! – Pa kaj ti misliš, naj mi tam pâdne v nesvest, ili naj bo goropaden … ka bo me sramota!? – Lefko tebi z dečkérecom, da je déte spametno, kulturno i poslušno… Ali of – stâri hrmâk…!?”

Sidi je bilo žal Đure pa mo je rękla:

“- Đura, jâ bi najrâjši išla s tobom, te valda naj bil tak divji, ali pa… ka naj štó kaj… rękel!?”

Đura ji je na to rękel:

“- Točno! – Bole ka nejdeš z nami, jer znâš kakša je Liza, pa druge babe, pa selski jez’iki…?!”

Zutra v jutro so se Đura i Sida z dečkérecom i s Pepijom sęli v Đurin aoto.

Išče po aoto Sida i Đura so povédali Pepijo – da je to pre zobâro né nikaj, da nika ne bol’i, da imajo nark’oze takše ka čovek nika ne čuje čé ga róm morajo pikati… – Đura mo je išče rękel:

“- Potli s’i skupa idemo v Narodno kuhjo na kobâse!”

Dojšli so do bolnice. Dišli so saki na svojo stráno, Đura i Pepi k zobâro, a ovi na déčji.

Za pól vure so Đura i Pepi pre aoto vesęli stâli i čakali Sido. Đura je gizdavo govoril Pepijo:

“- Nó, Pepi, kaj sam ti rękel?! – Si videl ka si opče né čul?! – Néti si né znal da te je fpičila!?”

Pepi se je črez sméh čudil i tretji pót povédal Đurijo:

“- Booormeš je! – Kaj ti misliš!? – Rękel sam joj – “gospođa, vi mi povečte da bote me fpičili, ka se trdo primem za nogače od stolca”, a ona mi je rękla “Vęč sam vas fpičila” – ka čovek naj veroval!? – Zutra pójdem na kontrolo bez strâha! – Résen je to né nikaj!”

Onda je do aota dobejžal i dečkérec Kadir. Moškârci ga pitajo:

“- Dé pa je baka?”

Dečkérec vel’i:

“- Ide za męnom! – Bo dojšla! – Deda, męni je nika né! – Jâ sam čista zdrav!”

Dojšla je i Sida! – Črléna, zadihana, zmóčena i kajava! – Rópca si je nęsla v róki i sopila:

“- Kaaaje” – pitali so jo!?

Sida je zasopjena, s pól glâsa povédala:

“- Pa kaaj ti misliš! – Išla sam z dečkérom… I nutri.. – I te da smo dojšli na red i da so ga preględali, of je zględnol ka preprâvlajo iglo! I kak je doktorica prijela inekcijo, of se je počel cukati, kričati na męne, z męnom se hrvati, strgal mi je dvâ gómbe i tresnol me je tak ka so se mi potrle očâlje i – pobégel nam je!? – Zijal mi je po gajko – da sam ga prevarila, da – zakaj lažem, da sam lažlifka …i nekši tam so ga próbali prijeti, ali – suknol je… zbirsal! – A jâ sam ga né mogla dostiči, jer je flęten! Ovi so tam samo rękli “- Kaj moremo?! – Dójdite zutra!?”

Dimo so se pęlali bez réči. Srditi! I Pepi je takâj bil slabe vóle jer so né išli na kolbâse.

Zutra je v jutro je Đura prijal dečéra za róko, zbeštejaril ga je i otpęlal v aoto! V aoto so se sęli i Sida i Pepi. Da so dojšli do bolnice, Đura je zapovedal:

“- Jâ idem z dečkérom! Ti Sida idi s Pepijom g zobâro! – Valda nišči nav zazvedil!”

Đura je črvsto prijal dečkéra za róko i otpęlal ga je na pręgled!

Za pól vure je Đura z dečkérom dojšel do aota. – A v aotu: Pepi leži na spuščenim sico a ober jęga … ili na jęmo – Sida! – Kak da se kušuvlejo, ili… kak da… – Đura zakrč’i:

“- Je, pa kaj je to? – Kaj délate… vi dvâ…?”

Sida se zlęca, odigne se i zasopjena počne prepovédati Đuri:

“- Čuj Đura, Pepi je bil vredo pre zobâro, ali da je dojšel vum, počelo se mo je vrt’eti, vórdati v glâvi… i da smo dojšli do aota, hapil se popl’etal i – opal v nesvest! – Te sam ga nekak spravila v aoto… te sam mo dâvala… nęznam kaj drugo nego… umjetno dihaje, i neznam drugač kak… ono “usta na usta”… a ka boš drugo… i… gledi vę to… Vę dohâja k sębi…!”

Onda Đura pita Pepija:

“- Pepi si dobro? – Mę vidiš? – Me poznaš? – Nucaš malo vode?”

Pepi je počel migati, klamoteriti z rókaj, stajal se… rezbudil… – Onda je Đura rękel Sidi:

“- Dobro, naj bó! – Dobro je završilo! – To nikaj naj povédati Lizi! – Nišči to ne móra znati!”

Onda pa se javil dečkŕ Kadir šteroga je Đura na silo pęlal na cépleje i počel ovak kričati:

“- Je? – Figo “nikomo”! – Jâ bom sę povedal! – Sę kaj sam videl! – Si bodo znali! Sę bom povedal!”

Povratak na naslovnicu…