F tork so na dvoro pre Đuri i Sidi sedeli sósedi Pepi i Liza. A deca, jiv Jožek, Pepijovi Francek i Nežika i Ilkina Cilika, igrali so se na vrto – kaoboje i indijance.

Skâkali so po vrto i nagájali se kóli plota tak ka so bili blatni do vuh! I né samo to, nego célo bógo odvečerko so se “strélali”, taf, taf, bum, bum… Meli so pištóle na kapsline, jęnoga plašlifca i hajdi petardi, pa so si “mętali bómbe”, gađali se i rat’uvali célo odvečerko do kmice.

Da so Pepijovi odišli dimo, Sida je kričala na Jožeka kak stekla:

“- Kakša je to igrača ka se med sobm – strélate i męčete si bómbe!? – Kaj se nęznate igrati nekaj lepšega i spametnešega?! – Čista me je bilo sramota kak ste jęni drugaj kričali i nagrâžali se kak zvéri zvérima!? – Hujše kak f prâvomo rato! – Ako se nęznate nekaj lepšega igrati, jâ bom vas drugipot natirala vum z vrta pa ite nekam drugam, ka me nębo sramota!”

Đura je prešutno dâl Sidi na praf, a Jožek se, po Sidini jezikovi juhi, bez réči pobral vum.

Isto takšo prodeštvo, i malo hujše, so Liza i Pepi napravili svojima, Franceko i Nežiki.

F četrtek so Pepijovi, na poziv Đure i Side znova dojšli k jim – glet utakmice med Rapidom i Dinamom. Đura je del televizora na dvór pod hruško, jerbo je toti dén bil zâdji topel dén letos, pa – ka se ga navžijejo. Predi kak je počela utakmica, Nežika, Francek, Ilkina Cilika pa i Jožek dojšli so k Sidi pa so jo pucke milo prosile:

“- Tęca Sida, več se namo igrali kaoboje i indijance! – Ali znâte kaj, mi se vę f škóli za domačinstvo vučimo kuhati i pęči! – A jâ i Nežika, k tomo hodimo na domačinsko grupo! – Of tjęden smo se nafčile sprâvlati vočno pečéje! – Čujtęęę, bi mi mogli dénes privas spęči toto vočno pečéje, a onda bi vas sę iznenâdili i počastili zótim kolâčom? – Tęčika, jâ sam zdóma donęsla materijâla, â dęset jęjci, melo, cukora, lónček vrhja, sira, jaboke, marelice, jagode, pekmosa … Imate morti samo dé šako orehi?”

Sida se rezvesel’ila tak ka so jo suze pobile:

“- Je kaaajpa da imam! – Lééépo je to kaj ste si namer’ačili! – Saka čast! Tu so vam domâči orehi, tu vam je i mléko, tu so vam i hruške i pitomi kost’aji, breskve i lónček kopini… – Pęčite dečica! – Kak je to lépo čé nešči jęmpot męj neka spęče, a né ka jâ vék móram nekomo…!”

Pod polovremenom je Sida, sima vuni nazvestila ka jim deca, ftruc žofkomo rezoltâto na utakmici, preprâvlajo – slatko iznenađéje:

“- To sam jih jâ naputila, ka se nado po vrto strélali i delali neręda! – Do kraja utakmice bodo nam servérali svojo slatko – iznenađéje! Bote vidli kak bo to enteresantno i fino!”

Utakmica je išla k krajo i stariši so kóma čakali – da bo dojšlo toto slatko iznenađéje!

Onda se najęmpot odnekod se čula – strelba! Pokaje, dódjaje! – Sida posluša, zlęcala se i pita:

“- Štó pa vę to znova stréla?! – Kaj to naši? – Kaj se vę nutri igrajo kaoboje i indijance…?”

Onda je z kuhje na šténge zletéla Nežika! Z lâsi si je brisala smeso od jęjci i vrhja! – Za jóm Cilika, vdilem naharjena s jagodovaj flekaj i pekmosovim filom! – Te pa Francek, takâj tak flekavi, onda Jožek… brisali so si jęjcove, jagodine i malinine file z lica i obleč’ali!

Sida zakrč’i:

“- Fačoki, ki je vera! – Kaj se pâk strélate kak kaoboji i indijanci? – Kaj ste ponor’eli?!”

Z kuhje je i dale dódjala strelba! – Deca so f šoko plaho gledala Sido… pa ji tomâčijo:

“- Né, mi se ne strélamo! – Tęca, to z vašega šporhata stréla … let’i po zidaj, po meblino, po plafóno, po nami… nęznamo ki je to vera, kaj to … zakaj stréla…?!”

Sida jih prestrâšeno pita:

“- Je, pa kaj ste delali?”

“- Nikaj! – Pęčemo vočno pečéje i … sam najęmpot je… počelo strélati…!”

“- Pa, od čęga ste pękli toto vočno pečéje – ka je dojšlo do strélbe…?”

“- Z vočom! – Malo tésta, gori sira, te pa sâda štereoga smo meli i kaj ste nam vi dâli: jaboke, hruške, marelice, kostaje, jagode, pa gori orehe i pekmosa, preljali z vrhjom, pa cukora, pa se tak pęklo na rinko i onda je – najęmpot počelo z protvana strélati, tak ka je sę letelo, na sę stráne, po céli kuhji… i išče vę…?”

“- Velite i – z kostajaj?”

“- Je! – Z totaj pitomaj kostajaj ka ste nam vi tęca dâli… Z jimi smo napravili cifro kriš-kraš!”

“- S célaj kostajaj? – Pa ste jih né predi prerezali?”

“- Né! – Kaj bi jih bili rezali? – Takše lépe céle, kakše ste nam dâli, takše smo deli gori na pečéje i – na rink! – Pa vi ste rękli da so to pitomi kostaji?!”

Sida se je prijela za glâvo, bejžala nutri f kuhjo i pajdóč kričala deci:

“- Istina je ka so to pitomi kostaji, ali i toti znâjo podivjati!”

Povratak na naslovnicu…